MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Försvarsutbildningsföreningen
MPK toteutti loppukesän aikana kouluttaja- ja vapaaehtoiskyselyn sitoutuneille vapaaehtoisilleen. Kyselystä ilmenee, että kouluttajat ja vapaaehtoistoimijat ovat keskimäärin varsin tyytyväisiä MPK:lta sekä Puolustusvoimilta saamaansa tukeen ja johtamiseen. 
Lue lisää »
Everstiluutnantti evp. Antti Teräväinen aloittaa MPK Savo-Karjalan piiripäällikkönä 1.1.2020.
Lue lisää »
Valtioneuvosto hyväksyi asetuksen, joka mahdollistaa MPK:n ampumakoulutuksen jatkamisen.
Lue lisää »
MPK:n yllätykseksi puolustusministeriö on tehnyt KRP:lle tutkintapyynnön MPK:sta liittyen laillisuusvalvontatarkastukseen. MPK on tarjonnut tarkastuksessa kaiken pyydetyn tiedon eikä ole havainnut mitään lain vastaista koulutuksen toimintatavoissa.
Lue lisää »
Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK on vastaanottanut Kesko Oyj:ltä lahjoituksena erän kannettavia tietokoneita. Kesko tukee konelahjoituksella erityisesti MPK:n kyberturvallisuuskoulutusta.
Lue lisää »
Lahden ja Hollolan alueella järjestetään syyskuun lopussa ensimmäinen uusimuotoinen Kotiseutuharjoitus. Nimen LAHTI19 saanut harjoitus toimii valtakunnallisen Kotiseutuharjoitus-konseptin keskeisenä pilottiharjoituksena. Harjoituksen tarkoituksena on testata harjoitusmuotoa sekä löytää parhaita käytänteitä, ja sen järjestää Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK:n Hämeen maanpuolustuspiiri.
Lue lisää »
Suosittu ja perinteikäs kävelytapahtuma Kesäyön marssi jalkautuu tänä kesänä neljälle paikkakunnalle. Ensimmäisiä marsseja yli 20 vuotta sitten isännöinyt Tuusula saa rinnalleen Porin, Rovaniemen ja Jyväskylän Kesäyön marssit.
Lue lisää »
Veera Vanhanen aloitti toukokuun alussa MPK:n keskustoimistolla koulutussuunnittelijana. Veeran työnkuvaan kuuluu MPK:n koulutuksen kehittämisen lisäksi tietohallintajärjestelmäuudistuksen projektipäällikkönä toimiminen, MPK:n kansainvälisten asioiden valmistelu sekä Turvallisuuskomiteayhteistyö.
Lue lisää »
Noin 320 reserviläistä ja varautumis- ja turvallisuustaidoista kiinnostunutta vapaaehtoista osallistui 29.-31.3.2019 järjestettyyn Pohjanmaan maanpuolustuspiirin kevään pääharjoitukseen, PAUHA19:ään.
Lue lisää »
Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus jatkuu MPK:n järjestämänä toimintana. MPK ja Puolustusvoimat kehittävät vapaaehtoisten reserviläisten osallistumismahdollisuuksia tiiviissä yhteistyössä. Uuden lainsäädännön nähdään tuovan koulutukseen paljon uusia mahdollisuuksia. Vapaaehtoiset reserviläiskouluttajat ovat SOTVA-koulutuksen suurin ja tärkein voimavara myös jatkossa.
Lue lisää »
Ampuma-aselain muutoksen myötä MPK:n sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen määritelmä muuttuu ja se varmistaa MPK:lle oikeuden järjestää ampumakoulutusta.
Lue lisää »
MPK otti tänään vastaan Maanpuolustuksen kannatussäätiön tuella hankittuja ajoneuvoja Keravalla. Säätiön tuella hankittiin seitsemän Volkswagen-merkkistä paketti- ja henkilöpakettiautoa, joita käytetään MPK:n koulutustoiminnan tukemiseen.
Lue lisää »
Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK on julkaissut vuosikatsauksen vuodesta 2018. Katsauksesta selviää, että 25-vuotista taivaltaan juhlineen MPK:n koulutus on kehittynyt niin määrällisesti, sisällöllisesti kuin laadullisestikin.
Lue lisää »
Kybermaailma ulottuu myös maatiloille. Tietojärjestelmät ovat osa maatilojen toimintaa, ja ilman toimivia laitteita, tietoverkkoja ja järjestelmiä maatilat eivät toimi. Kyberin taskutieto maatiloille -opas tarjoaa maatalousyrittäjälle apua ja opastusta kybermaailmaan kompaktissa taskukoossa.
Lue lisää »
Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK saavutti vuonna 2018 ennätyksellisen koulutustuloksen. Yli 51 000 osallistujaa otti osaa MPK:n koulutukseen. Yksittäisiä koulutustapahtumia oli yli 2 000 eli keskimäärin yli 40 koulutustapahtumaa joka viikonloppu ympäri Suomea.
Lue lisää »
MPK:n 25-vuotisjuhlassa palkittiin perinteisesti vuoden toimijat, jotka ovat  vuoden 2018 aikana ja sitä aikaisempina vuosina tehneet arvokasta työtä vapaaehtoisen maanpuolustuksen ja maanpuolustuskoulutuksen eteen. Vuoden kouluttajaksi valittiin Hanna Kela, vuoden toimihenkilöksi Jani Pikkarainen ja vuoden viestijäksi Olli Alho.
Lue lisää »

MPK 25 vuotta

13.12.2018

MPK:n 25-juhlavuosi huipentui vuosijuhlaan Ritarihuoneella. Puheenjohtaja Peltomäki kiitti kaikkia vapaaehtoistoimijoita arvokkaasta työstä.
Lue lisää »
MPK:vuosijuhlassa palkittiin vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä.
Lue lisää »
Lakimuutosten vaikutukset vapaaehtoiseen maanpuolustukseen toimintaan puhuttavat. MPK näkisi muutoksen tuovan mukanaan paljon hyvää, mutta myös paljon suunnittelua ja töitä.
Lue lisää »
Maanpuolustusjärjestöt käynnistävät yhdessä hankkeen, jonka tavoitteena on parantaa turvallisuusjärjestöissä toimivien vapaaehtoistoimijoiden kouluttautumismahdollisuuksia. Tarkoituksena on tuoda yhteen eri järjestöjä ja mahdollistaa yhteisten harjoitusten järjestäminen maakunnissa.
Lue lisää »
Försvarsorganisationerna startar tillsammans ett projekt vars målsättning är att förbättra utbildningsmöjligheterna för säkerhetsorganisationernas frivilligaktörer.
Lue lisää »
MPK:n Lounais-Suomen maanpuolustuspiirin piiripäälliköksi valittiin MPK:n hallituksen kokouksessa 24.10.2018 eversti Petri Kosonen. Hän aloittaa tehtävässään 1.1.2019 alkaen.
Lue lisää »
Taas on aika valita Vuoden kouluttaja 2018 ja Vuoden viestijä 2018! Ehdotuksia voi tehdä 21.10. saakka. Vuoden kouluttaja ja viestijä 2018 julkistetaan ja palkitaan MPK:n vuosijuhlassa Ritarihuoneella 13.12.2018.
Lue lisää »
MPK:n 25-vuotisjuhlavuotta juhlittiin monin tavoin15. Hamina Tattoo -sotilasmusiikkifestivaalin ohjelman täydennyksenä. Yksi näkyvin osa oli MPK:n maanpuolustussoittokuntien esiinmarssi.
Lue lisää »
MPK osallistui Porissa SuomiAreenan keskusteluun yhdessä muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa. Hyväntuulisessa keskustelussa vallitsi vakaa yhteisymmärrys siitä, että vapaaehtoisten turvallisuustoimijoiden asema yhteiskunnassa pitäisi saada paremmin määriteltyä.
Lue lisää »
Onko viranomaisille saatavilla apuvoimia suuronnettomuuksien sattuessa ja kuka kouluttaa toimimaan häiriötilanteissa? Huomataanko vapaaehtoiset turvallisuustoimijat ja mikä on heidän roolinsa? Tule kuuntelemaan ja osallistumaan SuomiAreenaan! Lue Lisää
Lue lisää »
Maanpuolustusnaisten liitto (MNL) ja MPK:n Kyrös-Jotos marssittiin kauniissa kevätsäässä Suomi 100 ja Luonnon päivä -teemoilla.
Lue lisää »
MPK:n koulutuskalenterin tunnusten käsittelyä parannetaan tänään 12.6.2018. Muutostöistä johtuen MPK-kortille kirjautumisessa on käyttökatkoja klo 22.00-22.30. Muutoksia tulee tunnusten luontiin ja lukkiutumiseen sekä salasanan palauttamiseen liittyviin prosesseihin.
Lue lisää »
Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 4.6. ylennetään ja palkitaan aktiivisia maanpuolustajia. MPK:n hallituksen esityksestä palkittiin niin henkilökuntaa kuin vapaaehtoistoimijoita.
Lue lisää »
Pohjoismaiden ja Baltian maiden kodinturvajoukkojen komentajat ja MPK kokoontuivat ensimmäistä kertaa Helsingissä pidettyyn SCANBAL-seminaariin 30.5.-1.6.2018.
Lue lisää »
MPK on laatinut ohjeen reserviläisten kuntotestauksesta. Ohjeen tarkoituksena on lisätä kuntotestien turvallisuutta ja luotettavuutta.
Lue lisää »
Uusi tietosuojalainsäädännön vuoksi MPK käy läpi henkilörekisterin ja poistaa tarpeettomia tietoja. Ennen 2012 kerätyt tiedot poistetaan, jos niitä ei käy päivittämässä.
Lue lisää »
Tuleva viikonloppu on yksi kiireisimmistä vapaaehtoisen maanpuolustuksen parissa. Yhteensä noin 2 200 suomalaista osallistuu Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen eli MPK:n koulutuksiin eri puolilla Suomea. Tapahtumia on 110. Niihin kuuluu Puolustusvoimien tilaaman sotilaallisen koulutuksen lisäksi MPK:n jäsenjärjestöjen kanssa järjestettävää koulutusta.
Lue lisää »
Kansanedustajat Erkki Tuomiojan ja Sirpa Paateron kirjallisessa kysymyksessä hallitukselle ja puolustusministeri Jussi Niinistölle epäiltiin MPK:n toimivan lain vastaisesti ja antavan aseellista sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta alaikäisille. Se ei pidä paikkaansa.
Lue lisää »
Tänään allekirjoitettiin MPK:n vuoden 2017 vuosikertomus ja samalla julkaistiin vuosikatsaus. Katsauksesta löytyvät MPK:n toiminnan keskeisimmät tunnusluvut vuoden 2017 toiminnasta.
Lue lisää »
Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) ja Reserviläisurheiluliitto (RESUL) ovat käynnistäneet yhteisen hankkeen reserviläisten fyysisen toimintakyvyn sekä tehtäväkohtaisen vaatimustason saavuttamiseksi ja parantamiseksi. Hankkeessa tuotetaan testaukseen liittyvä tietojärjestelmä ”TIKKI” ja testaajia koulutetaan eri puolilla Suomea toteuttamaan testit.
Lue lisää »
MPK:n koulutukseen osallistui vuonna 2017 yhteensä 52 000 henkilöä. Koulutuksiin osallistui 4,7 % enemmän ihmisiä kuin vuonna 2016. Erityisesti naisten koulutus on kasvanut.
Lue lisää »
Vuoden 2018 alusta aloittaa kaksi uutta MPK:n soittokuntaa: MPK Hämeen soittokunta ja MPK Pohjanmaan soittokunta.
Lue lisää »
MPK:n hallitus nimitti viestintäpäälliköksi Miia Iivarin. Hän tuntee monipuolisesti kokonaisturvallisuuden eri toimijat, vapaaehtoisen maapuolustuskentän sekä puolustusvoimat.
Lue lisää »
Valtioneuvoston yleisistunnossa asetettiin MPK:n hallituksen puheenjohtaja ja neljä jäsentä Valtioneuvoston yleisistunnossa asetettiin tänään 19.12.2017 MPK:n hallituksen puheenjohtaja sekä neljä jäsentä aikaisemmin syyskokouksessa nimetyn neljän jäsenen lisäksi. MPK:n hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Tapio Peltomäki.
Lue lisää »
MPK:n Naisten osaaminen näkyväksi -seminaarissa julkaistiin naisille suunnatun koulutuksen väliraportti. Raportista nousee esille sekä positiivisia trendejä että ehdotuksia kehittämistoimenpiteiksi. Uutisen lopussa linkki seminaaritallenteeseen!
Lue lisää »
MPK:n syyskokouksessa valittiin tulevat yhdistyksen hallituksen jäsenet vuosille 2018-2019. Kokouksessa valittiin varapuheenjohtaja, kolme varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä.
Lue lisää »
MPK:n vuoden 2017 henkilöt on julkistettu tänään MPK:n 24. vuosijuhlassa 14.12.2017. Vuoden kouluttaja Panu Moilanen, vuoden toimihenkilö Eino Laulainen ja vuoden viestijä Pasi Parkkila palkittiin Ritarihuoneella.
Lue lisää »
MPK:n puheenjohtaja Tapio Peltomäki avasi puheessaan MPK:n vuosijuhlassa syksyn aikana käynnistynyttä selvitystyötä MPK:n tulevaisuudesta ja yhdistyksen näkemyksiä siitä. Peltomäki vetoaa vakavasti siihen, että päättäjämme eivät hukkaisi MPK:ssa 25 vuoden aikana tehtyä arvokasta työtä.
Lue lisää »
Puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja kansanedustaja Mika Kari piti juhlapuheen MPK:n vuosijuhlassa. Hän nosti puheessaan vapaaehtoisen maanpuolustustyön tärkeyden ja aktiivisten maanpuolustusjärjestöjen työn merkityksen maanpuolustustahdon sekä reserviläisten osaamisen ylläpitämisessä ja kehittämisessä.
Lue lisää »
Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK perustaa uuden koulutuspaikan Säkylään 1.1.2018 alkaen. Uusi koulutuspaikka on osa MPK Lounais-Suomen maanpuolustuspiiriä.
Lue lisää »
MPK:n naisille suunnattua koulutusta tarkastellaan 8.12.2017 Santahamina-talolla. Tervetuloa mukaan maksuttomaan seminaariin!
Lue lisää »
Jukka Valkeajärvi MPK:n ilmapuolustuspiirin piiripäälliköksiMPK:n Ilmapuolustuspiirin piiripäälliköksi valittiin tänään MPK:n hallituksen kokouksessa eversti evp. Jukka Valkeajärvi. Valkeajärvellä on takana pitkä ura Puolustusvoimissa. Hän on toiminut mm. jalkaväen tarkastajana 2012-2016, Kaartin Jääkärirykmentin komentajana 2009-2012 ja Reserviupseerikoulun esikuntapäällikkönä...
Lue lisää »
Puolustusministeriö (PLM) julkaisi tänään tiedotteen, jossa kerrottiin työryhmän asettamisesta 12.10.2017 valmistelemaan selvitystä vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen uudelleenjärjestämiseksi. Työ on jatkoa syyskuussa valmistuneelle esiselvitykselle, jossa kartoitettiin vaihtoehtoja maanpuolustuskoulutuksen kehittämiseksi valtioneuvoston puolustusselonteon kirjausten mukaisesti. Selvitystyö ko
Lue lisää »
Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) hakee Ilmapuolustuspiirin pällikköä. Piiripäällikkö on Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) toiminnanjohtajan alainen tulosvastuullinen johtaja, joka vastaa MPK:n Ilmapuolustuspiirin toiminnasta keskeisimpänä sen toteuttama vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus. Ilmapuolustuspiiri toimii koko Suomen alueella.
Lue lisää »
Puolustusministeriö julkaisi eilen tiedotteen, jonka mukaan puolustusministeri Jussi Niinistön asettama selvitysryhmä luovuttaa esityksensä vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittämisestä syyskuun lopussa. MPK suhtautuu positiivisesti selvitystyöhön.
Lue lisää »
MPK kouluttaa 15-100-vuotiaille suomalaisille kokonaisturvallisuutta ja maanpuolustusta. MPK:n kursseilla voi oppia taitoja, joilla edistää omaa ja kaikkien läheistensä turvallisuutta.
Lue lisää »
MPK on hoitanut MPT ry:n johtaman Nuku rauhassa -hankkeen kokonaisturvallisuustapahtumien koordinointa ja saanut tapahtumien järjestämisessä korvaamatonta apua jopa tuhansilta vapaaehtoisilta. Olemme yhdessä tehneet töitä sen eteen, että Suomi säilyisi edelleen maailman turvallisimpana maana.
Lue lisää »
MPK:n uusien maanpuolustussoittokuntien toiminta on alkanut tehokkaasti. Vuonna 2017 on perustettu kaksi ensimmäistä soittokuntaa: yksi Etelä-Suomen maanpuolustuspiiriin ja toinen Savo-Karjalaan.
Lue lisää »
Sotilastaitokilpailu Admiral Pitka Recon Challenge 2017 pidettiin 1.—4.8. Pärnun seudulla Virossa. Mukana oli yli 50 suomalaista reserviläistä MPK:n kurssilla. Suomalaiset osallistuivat niin tuomaritoimintaan, maaliosastoon, tukitehtäviin kuin itse kilpailuunkin.
Lue lisää »
Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin uudeksi piiripäälliköksi on päätetty valita komentaja Petri Parviainen. Hän aloittaa tehtävässään 1.5.2018.
Lue lisää »
Tämänvuotisen valtakunnallisen lippujuhlan teemana on Maanpuolustus kuuluu kaikille. Paraatin vastaanottaa tasavallan presidentti Sauli Niinistö yhdessä puolustusvoimain komentaja kenraali Jarmo Lindbergin kanssa.
Lue lisää »
Puolustusvoimien komentaja on myöntänyt puolustusvoimain lippujuhlan päivänä sotilasansiomitalin 222 henkilölle. Mitali voidaan myöntää mm. puolustusvoimien hyväksi tehdystä erityisen ansiokkaasta työstä. Vuonna 2017 mitalit myönnettiin seuraaville MPK:n esittämille aktiivisille toimijoille:
Lue lisää »
MPK:n esityksestä myönnettiin seuraavat kunniamerkit vapaaehtoisen maanpuolustuksen aktiivisille toimijoille. Tänä vuonna kunniamerkin sai kaksi henkilökunnan edustajaa ja kaksi aktiivista vapaaehtoistoimijaa. Tasavallan Presidentti, Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien suurmestari, on päättänyt antaa 4.6.2017 ansioituneille MPK:n toimijoille seuraavat kunniamerkit:
Lue lisää »
Sahara 2017 –harjoituksen kymmenen eri kurssia kokosi lähes 300 kurssilaista harjoittelemaan Santahaminaan toukokuisena aurinkoisena viikonloppuna.
Lue lisää »
Lahden koulutuspaikan vuoden suurin tapahtuma KEVÄT HÄLVÄ 2017 oli paikallisjoukkojen reserviläisille ja varautumis- ja turvallisuustaidoista kiinnostuneille kansalaisille suunnattu useiden kurssien kokonaisuus. Lue Lisää
Lue lisää »
Tapio Peltomäki: "MPK:n kallisarvoisin resurssi on vapaaehtoiset toimijat, jotka ovat rakentamassa turvallisempaa Suomea. Ilman näitä pyyteettömiä yhteen hiileen puhaltavia uurastajia ei toimintamme olisi mahdollista.
Lue lisää »
PAUHA17:n pääpaino oli paikallisjoukkojen koulutuksessa, ja harjoituksen toiminnot toteutettiin paikallispataljoonan johdon konseptilla. Koulutustapahtumia ja kursseja oli kaikkiaan 18, ja niille osallistui 343 henkilöä.
Lue lisää »
MPK:n hallitus päätti kokouksessaan 19.4.2017 valita MPK:n uudeksi hallintopäälliköksi Timo Mustaniemen. Hän aloittaa hallintopäällikön tehtävässä 1.11.2017.
Lue lisää »
Perinteeksi muodostunut kävelytapahtuma Kesäyön marssi järjestetään tänä kesänä satavuotiaan Suomen kunniaksi neljällä eri paikkakunnalla: Turussa, Tuusulassa, Rovaniemellä ja Jyväskylässä. Ilmoittautuminen on käynnissä, tule mukaan marssimaan!
Lue lisää »
Kahdelle paikkakunnalle - Säkylään ja Niinisaloon 24.-26.3. jakautunut kevätharjoitus oli osoitus MPK:n monipuolisesta koulutusosaamisesta.
Lue lisää »
MPK ja ICT-Suomi ry järjestävät kyberturvaseminaarin, jossa tarkastellaan ajankohtaisia kybermaailman ilmiöitä ja sitä, mihin yhteinen kyberkoulutuksen hanke on vuoden rajapyykin saavuttaessaan edennyt.
Lue lisää »
Hallintopäällikkö on yhdistyksen toiminnanjohtajan alainen tulosvastuullinen johtaja. Hän vastaa yhdistyksen hallinnosta, jonka osa-alueita ovat yleishallinto, henkilöstöhallinto, tietohallinto, taloushallinto, materiaalihallinto ja kiinteistöhallinto.
Lue lisää »
Puolustusselonteossa nostettiin esiin myös vapaaehtoisen maanpuolustuksen ja MPK:n koulutustoiminnan merkitys osana kansallista puolustusta:
Lue lisää »
Vuonna 2016 MPK saavutti taas uuden ennätyksen koulutusluvuissa. Yli 50 000 ihmistä osallistui MPK:n kursseille lähes 90 000 koulutusvuorokauden verran.
Lue lisää »
Piiripäällikkö on Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) toiminnanjohtajan alainen tulosvastuullinen johtaja, joka vastaa MPK:n Pohjanmaan maanpuolustuspiirin vapaaehtoisesta maanpuolustuskoulutuksesta. Lisäksi piiripäällikkö vastaa alueensa hallinnosta ja valmiussuunnittelusta.
Lue lisää »
MPK teki viime viikolla kaksi tärkeää sopimusta, joilla linjataan vuoden 2017 toiminnan tavoitteita ja toteutumista. Rajavartiolaitoksen kanssa tehtiin ensimmäistä kertaa kumppanuussopimus ja puolustusministeriön kanssa sovittiin valtionavustukseen liittyvistä tavoitteista ja seurannasta. Lisäksi MPK tekee vuosittain Puolustusvoimien kanssa sopimuksen Puolustusvoimien tilaamasta koulutuksesta – se
Lue lisää »
MPK:n Pohjanmaan piirin vt. piiripäälliköksi on nimetty 30.4.2017 saakka Jani Pikkarainen. Hänen työsopimuksensa astuu voimaan 1.1.2017.
Lue lisää »
MPK:n puheenjohtaja Tapio Peltomäki nostaa puheessaan esiin MPK:n ennätyksellisen koulutustuloksen sekä kiittää yhteistyökumppaneita, vapaaehtoisia ja henkilökuntaa kuluneesta vuodesta.
Lue lisää »
Vuosijuhlassa 14.12.2016 jaettiin MPK:n ansiomitalit: yksi kultainen ansiomitali miekoin, kultaiset sekä hopeiset ansiomitalit . Lisäksi jaettiin Maanpuolustusmitalitoimikunnan mitalit sekä Reserviläisliiton erikoisluokan ansiomitali
Lue lisää »
MPK:n vuosijuhlassa 14.12.2016 valittiin vuoden toimijat: vuoden toimihenkilöksi Tapio Lakela, vuoden kouluttajaksi Jyri Favorin ja vuoden viestijäksi Jouko Liikanen.
Lue lisää »
Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) monipuolistaa toimintaansa musiikin avulla. MPK on sopinut Puolustusministeriön kanssa, että strategiakaudella 2016–2020 perustetaan vapaaehtoisista koostuvia MPK:n maanpuolustussoittokuntia koko maahan. Vuonna 2017 ensimmäisinä MPK:n soittokuntina aloittavat Etelä-Suomen maanpuolustussoittokunta sekä Savo-Karjalan maanpuolustussoittokunta.
Lue lisää »
Hyvää Suomen 99:ttä itsenäisyyspäivää!
Lue lisää »
Viikonloppuna Lappeenrannassa järjestettiin kaikkien aikojen suurin maanpuolustusjärjestöjen yhteistapahtuma, johon osallistui noin 500 vierasta. Liittokokoustapahtumassa valittiin lauantaina puheenjohtajat MNL:n RES:n, RESUL:n ja RUL:n johtoon.
Lue lisää »
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) yhdistyksen kokous päätti 11.11.2016 käynnistää MPK:n organisaatiomuutoksen. Muutoksen syynä ovat tuotannolliset ja taloudelliset syyt ja sen tarkoituksena on joustavoittaa MPK:n organisaatiota vastaamaan kulloisiinkin taloudellisiin resursseihin ja koulutuskysyntään.
Lue lisää »
Etelä-Suomen piirin kansainvälinen yhteistoiminta suuntautuu tällä hetkellä pääasiassa Viroon. Yhteistoiminta perustuu MPK:n ja Viron Kaitseliitin väliseen sopimukseen. Etelä-Suomen piiri tarjoaa virolaisille muun muassa TRA-koulutusta eli taistelukoulutusta rakennetulla alueella.
Lue lisää »
Kuka on MPK:n vuoden viestijä 2016?
Lue lisää »
Puolustusvoimien verkko-oppimisympäristö PVMoodle uudistuu 30.9.2016. Uudistuksen tavoitteena on luoda avoin ja helppokäyttöinen käyttöliittymä, joka mahdollistaa monipuolisen kurssitarjonnan hyödyntämisen kaikilla päätelaitteilla.
Lue lisää »
Syyskuun lopussa Viron kodinturvajoukkojen Kaitseliitin edustajia oli tutustumassa Stadin Ruska 16 -harjoitukseen sekä puolustusvoimien toimintaan. MPK:n ja Kaitseliitin välillä on virallinen yhteistyösopimus. Suomalaiset reserviläiset kouluttavat Kaitseliitin jäseniä molemmissa maissa ja osallistuvat harjoituksiin. Yhteistyö toimii myös toiseen suuntaan.
Lue lisää »
Toiminnanjohtajan katsaus MPK:n toiminnan vuoden 2016 ensimmäisen vuosipuoliskon analysointi ja tarkastelu on saatu päätökseen. Tulokseen ei voi olla muuta kuin tyytyväinen: sekä kouluttajien että koulutusvuorokausien määrä on kasvanut vuoden takaisesta. Kursseille on osallistunut lähes 25 000 kansalaista ja koulutusvuorokausien määrä on noin 44 000 vuorokautta – noin 1 000 vuorokautta enemmän...
Lue lisää »
MPK:n uusien mobiiliresponsiivisten kotisivujen kehitystyö aloitettiin huhtikuun alussa, ja nyt lopputulos alkaa olla viimeistelyä vaille valmis. Uusien sivujen käyttölogiikka on muuttunut käyttäjäystävällisemmäksi. Nyt koulutukseen haluavat löytävät koulutuksia niin aihealueen kuin maantieteellisen sijainnin mukaan.
Lue lisää »
MPK:n puheenjohtaja Tapio Peltomäki on ollut tehtävässään reilu puoli vuotta. Ajanjakso on ollut monelta kantilta vauhdikas ja vaiherikas. Vaikka vapaaehtoisen maanpuolustustyön ja kokonaisturvallisuuden asiat ja toimijat olivatkin ennestään tuttuja, on usea asia päässyt yllättämään – onneksi positi
Lue lisää »
MPK:n henkilökuntaa on Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 4.6.2016 huomioitu kunniamerkein.
Lue lisää »