MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Försvarsutbildningsföreningen

Bild: Jörgen Härmälä

Vad är MPK?

Vad är Försvarsutbildningsföreningen (MPK)?

MPK grundades år 1993 som en riksomfattande organisation som ger medborgarna ökade färdigheter att bemästra  vardagens faror och störningssituationer.

MPK:s utbildning förbättrar försvarsmaktens, andra myndigheters och medborgarnas beredskap att fungera i normal- och störningssituationer.

MPK samarbetar med myndigheter och frivilliga organisationer som verkar inom säkerhet, utbildning och information.

Svenskspråkig utbildning


 • Beredskapstänk / Vörå

  28.1.2020
  Vörå
 • Fältduglighetsmarsch / Kenttäkelpoisuusmarssi

  15.3.2020 - 10.5.2020
  Pedersöre
 • Säkerhet i skolvärlden

  16.3.2020
  Edsevö

Katso lisää koulutuksia tästä