Siirry sisältöön

Bild: Jörgen Härmälä

Vad är MPK?

Vad är Försvarsutbildningsföreningen (MPK)?

MPK grundades år 1993 som en riksomfattande organisation som ger medborgarna ökade färdigheter att bemästra  vardagens faror och störningssituationer.

MPK:s utbildning förbättrar försvarsmaktens, andra myndigheters och medborgarnas beredskap att fungera i normal- och störningssituationer.

MPK samarbetar med myndigheter och frivilliga organisationer som verkar inom säkerhet, utbildning och information.

Svenskspråkig utbildning


Nimi
Ajankohta
  • Fältduglighetsmarsch / Kenttäkelpoisuusmarssi

    5.12.2020
    Larsmo
  • Finlandssvensk försvarsdag, Lahtis

    23.1.2021
    Lahti

Katso lisää koulutuksia tästä