Siirry sisältöön
Viron Kaitseliiton komentaja ja suomalaiset sotilaat maalitauluilla tarkastamassa osumia

Kuva: MPK/Ossi Hietala

24.11.2023

Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK:n kansainvälisen toiminnan suunnitelma vuodelle 2024 on hyväksytty. MPK järjestää tai osallistuu noin 30 sotilaallisia valmiuksia palvelevaan kansainväliseen harjoitus-, koulutus-, kurssi- tai kilpailutapahtumaan.   

Keskeinen kumppanimaa koulutusyhteistyössä on edelleen Viro. Viron Kaitseliitin toiminta keskittyy paikallispuolustukseen, johon liittyvän osaamisen kehittäminen on edelleen merkittävä yhteistyön osa-alue.  

MPK syventää koulutusyhteistyötä Försvarsutbildarnan (maanpuolustuskoulutusyhdistys Ruotsissa) kanssa vuonna 2024. Suunnitelma hyväksyttiin marraskuussa ja sen perusteella käynnistyy muun muassa alueellinen yhteistyö, yhteiset verkkokoulutukset ja jatkuva tiedonvaihto ajankohtaisista koulutusasioista. 

-Kansainvälisiin koulutuksiin osallistumisen kautta pystymme tarjoamaan reserviläisille monipuolista kansainvälistä toimintaa ja mahdollisuuksia kehittää sotilaallisia valmiuksiaan. Yhteistyön myötä pystymme myös kehittämään omaa toimintaamme. Yhdessä tekemisen lisäksi kokemusten ja parhaiden käytänteiden jakaminen ovat siihen erinomaisia välineitä, toteaa MPK:n koulutusjohtaja Kari Pietiläinen. 

MPK:n kansainvälistä koulutusyhteistyötä on kehitetty määrätietoisesti viimeisten vuosien aikana. Toiminnan painopiste on yksilön taitoja kehittävissä koulutuksissa, harjoituksissa ja erilaisissa kilpailuissa. Ulkomailla järjestettäviin tapahtumiin osallistuu viidestä viiteenkymmeneen vapaaehtoista Suomesta ja Suomessa järjestettäviin tapahtumiin vastaava määrä ulkomaalaisia.   

Laissa vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta (556/2007) säädetään MPK:n kansainvälisestä koulutustoiminnasta. Lain mukaan Maanpuolustuskoulutusyhdistys voi antaa ulkomailla lain 20 ja 20 a §:ssä tarkoitettua sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta. MPK:n vuosittaisen kansainvälisen toiminnan suunnitelman hyväksyy puolustusministeriö.