Siirry sisältöön
Nuori nainen ampuu reserviläiskiväärillä MPK:n ase- ja ampumakoulutuksessa.

MPK tarjoaa monipuolista ja turvallista ase- ja ampumakoulutusta niin reserviläisille kuin ampumaharrastuksesta kiinnostuneille kansalaisillekin. Kuva: Tommy Koponen

MPK:n tarjoama monipuolinen ja turvallinen ase- ja ampumakoulutus soveltuu niin reserviläisille kuin kaikille muillekin ammunnasta kiinnostuneille. Ammunnat toteutetaan turvallisesti ja ammattitaitoisesti kouluttajiemme johdolla, ja niihin voivat osallistua kaikki 18 vuotta täyttäneet.

Ammunta on omien kykyjen, taitojen sekä suoritukseen keskittymisen harjoittamista. Ampumataito ja sen ylläpitäminen on myös keskeinen sotilaan taito. Kaikille, niin reserviläisille kuin muillekin ase- ja ampumakoulutus tarjoaa positiivisia asioita. Näitä ovat mm.

 • keskittymiskyvyn paraneminen
 • pitkäjänteinen suhtautuminen tavoitteelliseen toimintaan
 • oman kehon hyvä hallinta, tasapainon kehittyminen
 • rauhoittuminen tarkkaan työskentelyyn

Tarjoamme runsaasti erilaisia perus- ja soveltavia ammuntoja, joilla kehitetään ja ylläpidetään reserviläisten ampumataitoa osana sotilaallisia valmiuksia palvelevaa eli SOTVA-koulutusta. SOTVA-ammuntojen sisältö perustuu Maavoimien Esikunnan ohjeeseen MPK:n ampumaohjelmistoista. SOTVA-ammuntoja kuuluu myös joihinkin aselajikohtaisiin jatkokursseihin.

Harjoittelumahdollisuuksia tarjotaan niin aloittelijoille kuin kokeneillekin ampujille. Ampumaharrastuksesta kiinnostuneille ja kokemattomille ampujille soveltuvilla peruskursseilla opetellaan ammunnan perusteita ammattitaitoisten kouluttajien johdolla. Jatkokursseilla ja toiminnallisessa ammunnassa puolestaan edistyneet ampujat pääsevät harjaantumaan taitavina ja turvallisina ammunnan harrastajina. MPK:n ase- ja ampumakoulutuksessa on myös mahdollista kouluttautua esimerkiksi ammunnanjohtajaksi tai suorittaa turvallisen aseenkäsittelyn kurssi.

Kaikki 18 vuotta täyttäneet voivat osallistua MPK:n ase- ja ampumakoulutukseen. Puolustusvoimat hyväksyy SOTVA-ammuntojen osallistujat kursseittain. MPK tarjoaa osallistujille laina-aseen, ja osalla kursseista on mahdollista käyttää myös omaa ampuma-asetta.

Ilmoittaudu ase- ja ampumakoulutukseen koulutuskalenterissa ja lähde mukaan kehittämään itseäsi.

Tulevat ase- ja ampumakoulutukset


Nimi
Ajankohta
 • Tarkka-ammunta peruskurssi 1, teoriaopinnot

  29.2.2024
  Tampere
 • Sovellettu reserviläisammunta (SRA) -harjoittelu

  29.2.2024
  Kajaani
 • Kivääri perusammunta

  2.3.2024
  Kajaani
 • Kivääriammunta MPK:n aseet AR-15 KURSSI TÄYNNÄ

  2.3.2024
  Helsinki
 • Pistooliammunta MPK:n aseet - kokeneet KURSSI TÄYNNÄ

  2.3.2024
  Helsinki
 • Pistooliammunta omat aseet

  2.3.2024
  Helsinki
 • Pistooliammunta MPK:n aseet - aloittelijat KURSSI TÄYNNÄ

  2.3.2024
  Helsinki
 • Reserviläisen ampumataitotestin ampumakoe - MPK:n aseet AR-15 KURSSI TÄYNNÄ

  2.3.2024
  Helsinki
 • Tarkka-ammunta 3 etäteoriat ja itseopiskelu

  6.3.2024 - 13.3.2024
  Etäkurssi MPK Pohjanmaa
 • Ase- ja ampumakoulutus, DASAR 15 teoria 2/5

  7.3.2024
  Tikkakoski

Katso lisää koulutuksia tästä