Siirry sisältöön

Kuva: MPK

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen mitalien säännöt

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ansiomitali voidaan myöntää henkilölle tämän ansioista yhdistyksen toiminnassa tai merkittävästä maanpuolustuskoulutusta edistävästä tai tukevasta muusta toiminnasta.

Ansiomitalin myöntämisen yleisenä edellytyksenä on, että palkittava on toiminut yhdistyksen tai sen toimialaan kuuluvan vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen hyväksi, ja toiminta on sisältänyt merkittävää vastuunottoa yhteisissä asioissa sekä on ollut aktiivista ja pitkäjänteistä. Ahkerakaan osallistuminen joukon mukana järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja -tapahtumiin ilman vastuullisia tehtäviä ja niissä osoitettua näyttöä ei ole sellaisenaan palkitsemisperuste.

Kultainen ansiomitali miekoin

Lyhenne: MPK k am mk

Kultainen ansiomitali miekkojen kera voidaan myöntää henkilölle, joka on erittäin ansiokkaasti, aktiivisesti ja pitkäaikaisesti toiminut vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen, sen kehittämisen ja toimintaedellytysten hyväksi tai henkilölle, joka on pitkäaikaisella ja erittäin tuloksekkaalla työllään edistänyt Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen tavoitteita tai joka on erityisen ansiokkaasti, aktiivisesti ja pitkäaikaisesti toiminut valtakunnallisen vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen tehtävissä. Ansiomitalin saajalta edellytetään, että hänen toimintansa on yleisesti erittäin arvostettua.

 

Kultainen ansiomitali

Lyhenne: MPK k am

Kultainen ansiomitali voidaan myöntää henkilölle, joka on aktiivisesti ja pitkäaikaisesti toiminut valtakunnallisen vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen tehtävissä tai henkilölle, joka on pitkäaikaisella ja tuloksekkaalla työllään edistänyt yhdistyksen tavoitteita. Erityisiä ansioita voivat olla yhdistyksen ylemmät johtotehtävät, pitkäaikainen ja aktiivinen hallitustyöskentely sekä toiminta maanpuolustuskoulutusta koskevissa yhteistoimintaelimissä. Kultainen ansiomitali voidaan myöntää myös ulkomaalaiselle, joka on toiminnallaan merkittävästi ja pitkäaikaisesti edistänyt yhdistyksen kansainvälisiä yhteyksiä. Ansiomitalin saajalta edellytetään, että hänen toimintansa on yleisesti arvostettua.

Kultaisen ansiomitalin ehdottaminen ja myöntäminen eivät edellytä aikaisempaa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksenhopeista tai rautaista ansiomitalia.

 

 

 

Hopeinen ansiomitali

Lyhenne: MPK h am

Hopeinen ansiomitali voidaan myöntää henkilölle, joka on pääsääntöisesti vähintään kahdeksana (8) toimintavuotena ansiokkaasti toiminut yhdistyksen tai sen jäsenjärjestön vastuullisissa koulutustehtävissä tai vaativissa koulutusjärjestelyissä, yhdistyksen tai sen piirin toimielimissä tai muissa yhdistyksen hallituksen vastaaviksi katsomissa erityisissä tehtävissä. Hopeinen ansiomitali voidaan myöntää myös ulkomaalaiselle, joka on toiminnallaan merkittävästi edistänyt yhdistyksen kansainvälisiä yhteyksiä. Hopeisen ansiomitalin myöntäminen ei edellytä aikaisempaa yhdistyksen rautaista ansiomitalia.

 

 

Rautainen ansiomitali

Lyhenne: MPK r am

Rautainen ansiomitali voidaan myöntää henkilölle, joka on pääsääntöisesti neljänä (4) toimintavuotena ansiokkaasti toiminut yhdistyksen vastuullisissa koulutustehtävissä tai muissa yhdistyksen hallituksen tai keskustoimiston vastaaviksi katsomissa erityisissä tehtävissä.