Siirry sisältöön
MPK:n hihamerkki

MPK:n hihamerkki Kuva: Ossi Hietala/MPK

17.06.2024

Perjantaina 14.6. sosiaalisen median palvelu X:ssä alkoi keskustelu Ukrainan sotaan osallistuneiden mahdollisuuksista toimia Maanpuolustuskoulutus MPK:n kouluttajana tai osallistua koulutukseen ja tapahtumiin. MPK:lla ei ole kategorista linjausta, jonka mukaan koulutuksiin ei voisi osallistua kurssilaisena, toimijana tai kouluttajana eri rooleissa.

Tällä tiedotteella haluamme tarkentaa sosiaalisen median palveluissa käytyä keskustelua ja oikoa esiin tulleita väärinkäsityksiä.

Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta määrittelee, että MPK:n sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta (SOTVA) suunnitellaan yhteistyössä ja toteutetaan Puolustusvoimien ohjauksessa ja valvonnassa. Lakiin perustuva ja vakiintunut toimintatapa on, että Puolustusvoimat tarkistaa MPK:n lakisääteisiin koulutuksiin osallistuvat kurssilaiset ja kouluttajat.

Nykyisessä tilanteessa, jossa yhteiskunnassamme on henkilöitä, jotka ovat saattaneet joutua traumaattisiin tilanteisiin Ukrainan sodassa, MPK:lle on korostettu turvallisuusnäkökohtien huomioimista. Tässä tehdään yhteistyötä etenkin silloin, kun koulutusta järjestetään Puolustusvoimien tiloissa ja alueilla. MPK:n koulutuksissa tällaisia tilanteita tarkastellaan tapauskohtaisesti yhdessä Puolustusvoimien kanssa.

Turvallisuus etusijalla

Kaiken koulutuksen järjestämisessä turvallisuus on ensisijaisen tärkeää. Vastuu turvallisuudesta on niin koulutusta järjestävällä MPK:lla, jokaisella sitoutuneella kouluttajalla ja toimijalla kuin koulutuksiin osallistuvilla.

— Ottamatta kantaa yhteenkään yksittäistapaukseen, joskus järkyttävien kokemusten jälkeen, oli kyse sodasta tai esimerkiksi vakavasta onnettomuudesta, yksilön toimintakyky voi olla hetkellisestikin alentunut. Tällaiset asiat pitää ottaa yksittäistapauksina huomioon turvallisuuden takaamiseksi myös MPK:n koulutuksissa, avaa MPK:n toiminnanjohtaja Antti Lehtisalo.

Tilanteen ja turvallisuuden jatkuva seuraaminen ja arviointi ovat osa koulutustoiminnan hyvää jatkuvuussuunnittelua.

Ukrainan opit käyttöön

Ukrainan sodasta saadut kokemukset ja opit ovat tärkeitä maanpuolustusosaamisen kehittämisessä. Ne tulevat osaksi MPK:n koulutusta lähtökohtaisesti Puolustusvoimien kanssa tehtävän yhteistyön kautta.

— Arvostamme kaikkien vapaaehtoistoimijoiden osaamista ja haluamme, että MPK:n toiminnassa on laajasti mukana erilaisista tilanteista hankittua tietotaitoa, korostaa Lehtisalo.

Oman sotilaallisesta koulutuksesta ja siviilielämästä saadun osaamisen jakaminen on perustavanlaatuinen osa MPK:n koulutusten toteuttamista ja jatkuvaa kehittämistä. Tervetuloa MPK:n toimintaan!

Lisätietoja:
Antti Lehtisalo
Toiminnanjohtaja
Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK
p. 0503883088