Siirry sisältöön
Grafiikassa vihreä kouluttajan siluetti ja erivärisissä palloissa poimintoja kyselystä. Kysymyksen

Grafiikka: Ossi Hietala

09.12.2022

MPK:n sitoutuneet vapaaehtoiskouluttajat ja -toimijat toivovat lisää laadukasta ja nousujohteista koulutusta tehtäviinsä, selviää MPK:n uudistuneesta kouluttaja- ja toimijakyselystä. Toinen kehityskohde on erilaisten materiaalien saatavuus. Kiitosta MPK saa viimeaikaisten muutosten oikeasta suunnasta, hyvästä yhteishengestä ja toiminnan merkityksellisyydestä.

Kouluttajien ja toimijoiden tarve lisäkoulutukselle ilmenee useissa eri yhteyksissä. Koulutuksen lisäksi vapaaehtoiset toivovat nykyistä selkeämpää ja tehokkaampaa ohjausta sekä osaamisen kehittämisessä että eri vapaaehtoistehtäviin osallistumisessa. Moni vastaaja toivoisi myös enemmän palautetta toiminnastaan vapaaehtoisena.

— Kyselyn perusteella on selvää, että meidän tulee jatkossakin kehittää koulutusta sekä toimintaan sitoutumista. Nyt, kun tulijoita on ollut sekä kouluttajakoulutukseen että tavallisille kursseille tavanomaista enemmän, toimivan rekrytoinnin, koulutuksen ja tehtäviin ohjaamisen merkitys on huomattavaa myös jatkuvuuden kannalta, arvioi MPK:n koulutusjohtaja Timo Mustaniemi.

Tiiviit porukat ja materiaalien saatavuus kyselyvastausten kestoaiheita

Edellisten kyselyiden tavoin myös vuoden 2022 vastauksissa näkyy selkeänä kehityskohteena se, että pääsy tiiviisiin kouluttaja- ja toimijaporukoihin uutena toimijana koetaan edelleen haastavaksi. Tämän kääntöpuolena monet vastaajat kehuvat hyvää yhteishenkeä ja ilmapiiriä, ja antavat yhdessä tekemisestä kiitosta sekä muille vapaaehtoisille että henkilökunnalle.

— Ilmapiirin kannalta on tärkeää, että kannustetaan toimivaan mestari-kisälli-asetelmaan eri tehtävissä. Tällä edistetään toiminnan jatkuvuutta ja varmistetaan osaamisen ja hiljaisen tiedon periytymistä vapaaehtoisorganisaatiossa. Meille on tärkeää, että kaikilla on mahdollisuus tulla mukaan toimintaan ja ohjautua itselleen sopiviin ja mielekkäisiin tehtäviin, Mustaniemi toteaa.

Toinen kyselyvastauksissa ja keskusteluissa toistuva aihe on opetus- ja koulutusmateriaalien saatavuus. Kirjallisten aineistojen saatavuuden haasteena on monesti viranomaisen niille antama turvaluokitus, ja siihen liittyvät käytännöt esimerkiksi reserviläisten koulutuksessa hakevat vielä muotoaan. MPK käy viranomaisten kanssa aktiivisesti keskusteluja sen mahdollistamiseksi, että sitoutuneet vapaaehtoiset saisivat tietoturvallisesti käyttöönsä tarvitsemiaan aineistoja.

— Koulutusmateriaalin ja kaluston saatavuutta puolestaan haittaavat yleensä rajalliset resurssit. Sama kalusto on viikot varusmieskoulutuksessa ja viikonloput MPK:n käytössä, ja viime hetken hajoamisiin ja häviämisiin on usein vaikea varautua. Toisaalta monien koulutusten tarvitsemaa materiaalia, kuten voimankäyttö- ja ensiapuvälineitä MPK hankkii tarpeidensa mukaan myös itse, Mustaniemi toteaa.

Uudistuneeseen kyselyyn yli tuhat vastausta

Kysely on keskeinen osa MPK:n vapaaehtoisten toimintaedellytysten kehittämistä. Kyselyvastauksissa nousee usein esille monia teemoja, joita kurssipalautteista ja muista yhteyksistä ei välttämättä havaita, ja toisaalta kysely usein vahvistaa myös keskusteluissa esille nousseita havaintoja.

— Tulokset käsitellään piireissä henkilökunnan ja vapaaehtoisten kesken viimeistään vuodenvaihteen aikana. Toiminnan kehittämisen kannalta on tärkeää, että kyselytulokset esitellään kyselyn vastaajille ja heidän kanssaan käydään yhteistä keskustelua niistä. Kehityskohteet vaihtelevat hieman alueellisesti. Monet asiat voidaan ratkaista paikallisesti käsittelemällä kyselyn tulokset vapaaehtoisten kanssa, Mustaniemi kertoo.

Kouluttaja- ja toimijakysely toteutettiin syyskuussa 2022. Vastauslinkki lähetettiin syyskuun alussa noin 3200 sitoumuksen tehneelle vapaaehtoiselle, ja kyselyyn vastasi yhteensä 1006 henkilöä vastausprosentin ollessa 30,7. Kyselyä uudistettiin aiempien vuosien vastaavaan kyselyyn verrattuna yhdistämällä erilliset kouluttaja- ja toimijakyselyt yhdeksi kyselyksi ja tiivistämällä kokonaisuutta reiluun 50 kysymykseen. Kysely toteutetaan joka vuosi aiemman joka toisen vuoden sijaan.

Lue lisää

MPK kokoaa vapaaehtoisten näkemyksiä uudistuneella kouluttaja- ja toimijakyselyllä
Kouluttaja- ja vapaaehtoiskysely 2021: sitoutuneet vapaaehtoiset tyytyväisiä — parannettavaakin löytyy

Lue lisää sitoutumisesta MPK:n toimintaan
Tutustu kouluttaja- ja toimijakoulutukseen

Teksti: MPK/Ossi Hietala