Siirry sisältöön

Onnea ylennyksistä ja palkitsemisista itsenäisyyspäivänä 2021!

Itsenäisyyspäivänä 6.12. MPK:n henkilökuntaa palkittiin ja ylennettiin maanpuolustuksen hyväksi tehdystä työstä.

06.12.2021

Koronapassi käyttöön MPK:ssa

MPK ottaa koronapassin käyttöön kaikessa koulutustoiminnassaan alueellisten suositusten mukaisesti.

03.12.2021

Digiturvallisuutta jokaiselle verkossa

Kansalaisen kyberturvallisuus -verkkokurssi tarjoaa nykypäivän yleissivistystä: tietoa turvallisempaan toimintaan digiympäristöissä. Maksuton kurssi sopii kaikille.  Kurssin ovat suunnitelleet ja toteuttaneet yhteistyössä Jyväskylän yliopisto ja Maanpuolustuskoulutus MPK.

29.10.2021

Mika Kavén MPK:n hallintopäälliköksi

Mika Kavén on valittu MPK:n hallintopäälliköksi 1.1.2022 alkaen. Hänen Puolustusvoimissa saamansa kokemus soveltuu erinomaisesti tehtävään. Hallintopäällikkö vastaa MPK:n henkilöstö-, tieto-, talous- ja materiaalihallinnosta.

22.10.2021

Varaviestiverkkojen nykytila ja tulevaisuus seminaarin aiheena

Varaviestiverkot viranomaisten tukena -seminaari tarjoaa tietoa varaviestiverkoista ja verkottumisen tarpeesta sekä esittelee eri puolella Suomea toteuttuja ja suunnitelmissa olevia varaviestiverkkohankkeita. Kohderyhmänä ovat viranomaistoimijat, varaviestiverkkotoimintaan ja varautumiseen osallistuvat yhteisöt sekä yksilöt.

21.10.2021

Puolustusselonteko korostaa vapaaehtoisen maanpuolustuksen merkitystä

Uusi Valtioneuvoston puolustusselonteko tuo esiin vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen merkityksen paikallispuolustuksen kehittämisessä. MPK:n ja Puolustusvoimien operatiivinen kumppanuus yhteensovittaa reserviläisten eri harjoituksia aiempaa tehokkaammin. Reserviläisille luodaan entistä paremmat mahdollisuudet osallistua ja sitoutua alueelliseen puolustukseen.

18.09.2021

Vesa Sundqvist MPK Etelä-Suomen piiripäälliköksi

Everstiluutnantti Vesa Sundqvist on valittu MPK Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin piiripäälliköksi. Sundqvist toimii tällä hetkellä Uudenmaan aluetoimiston päällikkönä ja aloittaa MPK:n piiripäällikön tehtävässä 1.1.2022. Koko MPK toivottaa Vesa Sundqvistin lämpimästi tervetulleeksi!

26.08.2021

Nuku rauhassa -turvallisuuspäivä siirtyy vuodelle 2022

Nuku rauhassa on turvallisuuspäivä, joka avaa mahdollisuuden tutustua alan vapaaehtoisjärjestöihin ja viranomaisiin. Lukuisilla esittelypisteillä selviää, mitä kokonaisturvallisuus pitää sisällään ja toimintanäytöksissä näet, mitä turvallisuusalan viranomaiset ja vapaaehtoiset tekevät.

02.07.2021

Ohjeita osallistujalle

Mitä kurssilaisen tulisi huomioida ennen MPK:n harjoitusta, sen aikana ja sen jälkeen? Ohjeistus päivittyy tarpeen mukaan. Muistathan lukea ohjeen aina ennen koulutukseen osallistumista.

29.06.2021

MPK jatkaa toimintaansa normaalisti

Puolustusministeriö on tehnyt päätöksen jatkaa Maanpuolustuskoulutus MPK:n valtionavun maksatusta ja toteaa laillisuusvalvontatarkastuksen päättyneeksi. Päätös perustuu ministeriölle toimitettuihin selvityksiin ja lausuntoihin. MPK totesi selvityksessään, että toimintaa on aina toteutettu puolustusministeriön ohjauksen mukaisesti. MPK on helpottunut päätöksestä ja jatkaa toimintaansa normaalisti.

02.06.2021

Kävely on tehokasta terveysliikuntaa – kuntoon Kesäyön marsseilla

Kesäyön marssien tavoitteena on lisätä niin reserviläisten kuin kaikkien muidenkin liikuntainnostusta ja -aktiivisuutta, sekä edistää kävelyharrastusta Suomessa. Kaikkiaan vuonna 2021 järjestetään yhdeksän Kesäyön marssia eri paikkakunnilla.

20.05.2021

MPK ymmällään valtionavun maksatuksen keskeytyksestä

MPK:lle tuli ikävänä yllätyksenä puolustusministeriön päätös valtionavun maksatuksen keskeytyksestä. MPK:n johto pitää keskeytystä ylimitoitettuna toimenpiteenä, sillä tarkastusprosessin aikana on saatu havaintoja vain toimintakulujen riittämättömästä kohdentamisesta eri koulutuksiin eikä siitä, että rahaa olisi käytetty väärin. Päätöksestä huolimatta toimintaa pystytään jatkamaan toistaiseksi.

10.05.2021

MPK:n aktiivireserviläiset hopealle kansainvälisessä kyberharjoituksessa

Suomen joukkue on sijoittunut toiseksi Locked Shields 2021 -kyberpuolustusharjoituksessa. Suomi osallistui harjoitukseen pääosin reserviläisistä koostuvalla, Puolustusvoimien asettamalla ja MPK:n kokoamalla harjoitusjoukolla. Voittajajoukkueeksi selviytyi tänä vuonna Ruotsi ja kolmannelle sijalle Tsekki.

30.04.2021

MPK:n uusi Kouluttajan käsikirja julkaistu

MPK on julkaissut uuden Kouluttajan käsikirjan. Käsikirja on MPK:n vapaaehtoisille kouluttajille ja kaikille kouluttamisesta kiinnostuneille tarkoitettu kouluttajana toimimisen opas.

29.03.2021

Prikaatikenraali Lehtisalo MPK:n toiminnanjohtajaksi 1.8. alkaen

Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK:n uudeksi toiminnanjohtajaksi on valittu prikaatikenraali Antti Lehtisalo viiden vuoden määräaikaisen tehtävään.

17.03.2021

MPK:n puheenjohtaja Mika Hannula antaa nostetta radioamatöörikoulutukselle

Mika Hannula innostaa omalla esimerkillään ihmisiä radioamatööritoiminnan pariin. MPK Lounais-Suomesta löytyy kaikille avoimia verkkokursseja aiheesta.

12.03.2021

MPK:n toiminnanjohtajaksi 16 hakijaa

MPK:n toiminnanjohtajaksi haki 16 henkilöä, mikä on korkein hakijamäärä MPK:n historiassa.

03.03.2021

MPK:n koulutus 1.3.2021 alkaen

MPK:n koulutustoimintaan tulee 1.3.2021 alkaen tarkennuksia, jotka perustuvat valtioneuvoston rajoituksiin ja suosituksiin koronavirusepidemian hillitsemiseksi. Etä- ja verkkokoulutusta sekä kurssien etäopintojaksoja toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.

26.02.2021

23 000 osallistumiskertaa MPK:n koulutuksessa vuonna 2020

MPK:n koulutukset keräsivät myös erikoisena vuonna 2020 runsaasti osallistujia. Vuoden aikana kursseille osallistuttiin kaikkiaan 23 076 kertaa. Osallistujille kertyi koulutuspäiviä yli 35 000.

02.02.2021

MPK:n toiminnanjohtaja vaihtuu elokuussa

Nyt kun uudistettu laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta on ollut vuoden voimassa ja olemme todenneet, että se toimii, voin hyvällä mielin jättää MPK:n johtamisen seuraajalleni, kertoo Laatikainen.

28.01.2021

Uusi talouspäällikkö MPK:n keskustoimistolle

Ari Raivonen aloitti MPK:n talouspäällikkönä vuoden 2021 alusta. Hänen työnkuvaansa kuuluu MPK:n talouden suunnittelu, seuranta ja ohjaaminen sekä yhteistyö Puolustusministeriön talousyksikön kanssa. 

04.01.2021

MPK:n ansiomitalit 2020

Lämpimät onnittelut kaikille ansiomitalin saajille! MPK:n mitalit jaettiin tänä vuonna Maanpuolustustalossa poikkeusjärjestelyin - yksitellen. Tilaisuudessa jaettiin myös MPK:n esittämät Maanpuolustusmitalit.

17.12.2020

MPK:n vuoden kouluttaja, viestijä ja toimihenkilö 2020

MPK:n vapaaehtoisten toimijoiden ja henkilökunnan keskuudesta valitaan vuosittain kolme aktiivisesti ja oma-aloitteisesti toiminutta henkilöä tai ryhmää. Lämpimät onnittelut valituille!

17.12.2020

MPK:n esittämät Maanpuolustusmitalit

17.12.2020 jaettiin myös MPK:n esittämät Maanpuolustusmitalit.

17.12.2020

Puolustusvoimain komentajan juhlapuhe MPK:n vuosipäivänä

Tänään 14.12.2020 vietetään MPK:n vuosipäivää. Puolustusvoimain komentaja Timo Kivinen juhlapuhe 27-vuotiaalle MPK:lle pitää sisällään kiitokset yhteistyöstä niin MPK:lle organisaationa kuin reserviläiskouluttajille sekä jäsenjärjestöille.

14.12.2020

Onnea ylennyksistä ja palkitsemisista itsenäisyyspäivänä 2020!

Itsenäisyyspäivänä 6.12. MPK:n henkilökuntaa palkittiin ja ylennettiin maanpuolustuksen hyväksi tehdystä työstä.

06.12.2020

Uudet valmiuspäälliköt aloittavat työnsä tammikuussa

MPK:n uudet valmiuspäälliköt aloittavat työnsä Helsingissä, Kajaanissa, Lappeenrannassa ja Tampereella heti tammikuun 2021 alussa. Nämä kasvot ja nimet kannattaa jokaisen reserviläisen painaa mieleen. Valmiuspäällikkö on linkki MPK:n ja Puolustusvoimien välillä reserviläisten koulutusten ja valmiuden kehittämisessä.

01.12.2020

MPK:n kotisivut ja MPK-kortti uudistuivat

MPK:n nettisivut ovat saaneet uuden graafisen ilmeen marraskuun alussa, kun sivustoa on uudistettu sekä ulkoasultaan raikkaammaksi että paremmin saavutettavuuslainsäädännön vaatimusten mukaiseksi.

06.11.2020

MPK tukemassa paikallispuolustusharjoituksia

MPK toi kokemusta ja koulutusta syyskuun paikallispuolustusharjoituksiin. Monet MPK:n vapaaehtoistoimijat ja henkilökunta osallistuivat paikallispuolustusharjoituksiin eri puolilla maata. Harjoituksista saatiin hyvää kokemusta MPK:n uuden kouluttajapoolin käytöstä ja yhteistyöstä Puolustusvoimien kanssa, samalla kun kartoitettiin tulevaisuuden tarpeita.

12.10.2020

Kotiseutuharjoitukset kehittävät varautumistaitoja ja yhteistoimintaa

Syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna järjestettiin Kotiseutuharjoitukset Pihka20 Oulussa ja Hela20 Kauhavalla. Kotiseutuharjoituksissa alueen vapaaehtoistoimijat pääsevät kehittämään varautumistaitoja ja harjoittelemaan mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä viranomaisten kanssa erilaisten häiriötilanteiden varalta.

09.09.2020

Kriisinhallinta kiinnostaa vapaaehtoisia ↗

Kriisinhallintatehtävistä kiinnostuneille järjesttävän koulutuskokonaisuuden tarkoituksena on edistää kriisinhallinnasta kiinnostuneiden vapaaehtoisten valmiuksia erilaisiin tehtäviin ja parantaa kriisinhallintatehtävien rekrytointia jakamalla aiheeseen liittyvää tietoa.

07.09.2020

Koulutustulosta kertynyt koronasta huolimatta

Keväällä alkaneesta koronavirusepidemiasta ja sen aiheuttamasta lähikoulutuksen keskeyttämisestä huolimatta MPK on pystynyt toteuttamaan koulutusta kevään ja kesän aikana. Tämä näkyy MPK:n ensimmäisen puolen vuoden 2020 koulutusluvuissa. Koulutuspäiviä on puolessa vuodessa kertynyt reilut 9000.

25.08.2020

Jyrki Niukkanen MPK Kaakkois-Suomen piiripäälliköksi

MPK Kaakkois-Suomen piiripäälliköksi valittiin MPK:n hallituksen kokouksessa 19.8.2020 everstiluutnantti (evp) Jyrki Niukkanen. Niukkanen on palvellut Puolustusvoimissa yli 30 vuotta monipuolisissa tehtävissä.

20.08.2020

Koulutukset käynnistyvät viikonloppuna

MPK:n koulutustoiminta käynnistyy tulevana viikonloppuna 1.8. alkaen. Eri puolilla Suomea järjestetään monenlaisia koulutuksia eri kohderyhmille.

31.07.2020

MPK:n koulutus palaa normaaliksi 1.8. alkaen

MPK:n koulutustoiminta palaa elokuun alusta alkaen normaaliksi. Valtioneuvosto on väljentänyt kesällä koronaviruspandemiasta johtuneita kokoontumisrajoituksia siten, että myös yli 500 henkilön kokoontumiset ovat mahdollisia. Uusi linjaus mahdollistaa myös MPK:n suurempien koulutustapahtumien järjestämisen.

29.06.2020

Verkkokoulutuksiin osallistujien määrä viisinkertaistunut

PK:n verkkokoulutukset ovat yhä suositumpia. Verkkokoulutuksiin osallistujien määrä on viisinkertaistunut maalis-toukokuun välillä.

18.06.2020

Tapio Peltomäelle luovutettiin Suomen Leijonan komentajamerkki

MPK:n hallituksen puheenjohtaja (2016-2019) Tapio Peltomäelle luovitettiin 4.6. lippujuhlapäivänä myönnetty Suomen Leijonan komentajamerkki. Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kunniamerkkejä annetaan isänmaan palveluksessa ansioituneille kansalaisille tunnustukseksi huomattavista siviili- ja sotilasansioista.

11.06.2020

MPK-kiväärit käyttöön kesällä ↗

Reserviläinen-lehden artikkelissa kerrotaan uudesta MPK-kivääristä.

09.06.2020

Onnittelut lippujuhlapäivänä palkituille ja ylennetyille

Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 4.6.2020 ylennettiin ja palkittiin MPK:n henkilökuntaa ja luottamushenkilöitä.

04.06.2020

Koulutusta käynnistellään 1.6. alkaen

MPK:n koulutuksia käynnistetään pienimuotoisesti 1.6. alkaen. Koulutusta järjestetään pääsääntöisesti ulkotiloissa. Piirikohtaista lisätietoa löytyy piirien omilta sivuilta.

22.05.2020

Reserviläiset kouluttautuvat MPK:n verkkokursseilla ↗

Reserviläinen-lehden artikkelin mukaan reserviläiset osallistuvat innokkaasti verkkokoulutukseen ja sen kehittämiseen. Tulevaisuuden suunnitelmissa verkkokoulutus on osa suurinta osaa kursseista..

28.04.2020

MPK:n koulutustoiminnan keskeyttämistä jatketaan 31.7.2020 saakka

MPK:n koulutustoiminta keskeytymistä jatketaan 31.7.2020 saakka. Suunnitellut koulutustilaisuudet perutaan. Verkkokoulutusta jatketaan ja kehitetään koulutustauon aikana..

23.04.2020

Vuoden 2019 toimintakertomus hyväksyttiin MPK:n vuosikokouksessa

Vuosi 2019 oli MPK:n historian vimeinen vuosi, jolloin toimintaa toteutettiin vuodesta 2008 asti voimassa olleen "Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta" asetusten mukaisesti.  Vuotta 2019 väritti uuden lain mukaisen toiminnan valmistelu. Koulutusluvut olivat pitkälti aikaisempien vuosien kaltaiset.

15.04.2020