Siirry sisältöön
Neljä ihmistä kävelee pensaiden seassa hiekkatiellä.

Reipas kävely on erinomainen tapa pitää yllä fyysistä toimintakykyä. Kuva: MPK/Tommy Koponen

25.04.2022

Hyvä fyysinen ja henkinen kunto ovat nykypäivänäkin reserviläisten toimintakyvyn ja kriisinsietokyvyn kivijalka. Reserviläisten toimintakyvyn kehittäminen on yksi MPK:n koulutustoiminnan painopisteistä.

Viimeaikaiset sodat ovat osoittaneet, että sodankäynnin fyysiset vaatimukset eivät ole keventyneet. Operaatiot ovat siirtyneet metsistä asutuskeskuksiin ja sisältävät runsaasti fyysisesti vaativia spurtteja ja ponnistuksia, sekä toimimista lisäkuorman kanssa. Teknologian lisääntynyt käyttö on yleisestä käsityksestä poiketen lisännyt kannettavan taakan määrää.

— Puolustusvoimien sodanajan suorituskyvyn perustan muodostavat hyvin koulutetut ja toimintakykyiset reserviläiset. Toimintakyvyn ylläpidon kannalta onkin tärkeää, että reserviläisiä kannustetaan ylläpitämään fyysistä kuntoaan, liikunta-aktiivisuuttaan sekä terveyttään, sanoo MPK:n liikuntapäällikkö Matti Santtila.

Tutkimusten mukaan suomalaisten reserviläisten psyykkiset voimavarat ovat hyvät, mutta vain puolet heistä on tarpeeksi hyvässä fyysisessä kunnossa. Vuoden 2015 tutkimuksessa kävi ilmi, että noin puolella reserviläisistä oli sodan ajan sijoitukseensa nähden liian heikko kestävyyskunto. Hieman yli puolella lihaskunto oli hyvä. Vain joka kolmas harrasti terveytensä kannalta riittävästi vapaa-ajan liikuntaa.

Reserviläisille monipuolista liikuntakoulutusta ja kuntotestejä

MPK järjestää vuoden ympäri reserviläisten fyysisen toimintakyvyn ja kunnon kehittämiseen liittyvää koulutusta ja liikuntatapahtumia. Tällaisia ovat esimerkiksi kenttäkelpoisuusmarssit, ampuma- ja suunnistuskoulutus sekä toukokuussa käynnistyvät Kesäyön marssit.

Reserviläisten käytössä on Puolustusvoimien tuottama MarsMars-applikaatio, joka on moderni sosiaalisen median liikuntapalvelu. Reserviläiset voivat kirjata sinne kuntotesti- ja liikuntatietojaan, joiden perusteella applikaatio tuottaa henkilökohtaisen harjoitusohjelman. Applikaatio on ladattavissa Android- ja Apple-puhelinten sovelluskaupoista.

— Myös nuoret on huomioitu toimintakykyä edistävien kurssien suunnittelussa. Järjestämme muun muassa nuorille suunnattuja Kunnossa inttiin -kursseja, joiden tarkoituksena on perehdyttää nuoria varusmiespalveluksen fyysisiin ja henkisiin haasteisiin, toteaa Santtila.

MPK järjestää myös kuntotestejä kaikissa MPK:n piireissä. Kuntotestien toteutuksesta vastaavat MPK:n koulutetut testaajat. Testitulokset kirjataan MPK:n tiedonhallintajärjestelmään (THJ), josta tiedot siirretään puolivuosittain Puolustusvoimien tietojärjestelmiin. Kuntotestit sisältävät kestävyystestin (12 minuutin juoksutesti ja UKK-kävelytesti) sekä lihaskuntotestit.

Suorittamalla hyväksytysti kunto- ja kenttäkelpoisuustestit, reserviläinen voi ansaita kaksi rinnasteista KH-päivää vuodessa. Hyväksytty suoritus edellyttää kuntotestien suorittamista vähintään tavoitetasolla 1. Kenttäkelpoisuustesteissä tulee olla hyväksytty suoritus kahdesta testistä vuodessa. Kenttäkelpoisuustestit sisältävät marssin, suunnistuksen ja ammunnan.

Omaehtoinen liikunta keskeinen tapa ylläpitää toimintakykyä

MPK:n tarjoama koulutus on yksi keino vaikuttaa myönteisesti reserviläisten ja kansalaisten fyysiseen kuntoon sekä liikunta-aktiivisuuteen. Tämän lisäksi tulisi harrastaa omatoimisesti vapaa-ajan liikuntaa. Nykysuositusten mukaan monipuolista liikuntaa tulisi harrastaa 3–5 kertaa viikossa vähintään 30–45 minuuttia kerrallaan sisältäen 1–2 kertaa viikossa lihakuntoa kehittävää harjoittelua sekä lihashuoltoa.

Omatoiminen vapaa-ajan liikunta sekä maanpuolustusjärjestöjen tarjoama koulutus rakentavat hyvän pohjan toimintakykyisille ja liikunnallisesti aktiivisille reserviläisille ja kansalaisille, jotka muodostavat maanpuolustuksen ja poikkeusolojen suorituskyvyn perustan.

Lisätietoja MPK:n tarjoamasta fyysisen toimintakyvyn koulutuksesta ja sisällöstä on saatavilla MPK:n liikuntasivuilla.


Teksti: MPK