Siirry sisältöön
Maanpuolustuskoulutus MPK:n hihamerkki kenttäasun hihassa. Taustalla maastokuvio M05.

Kuva: Ossi Hietala

Maanpuolustuskoulutus MPK:n toiminnan keskeisin voimavara ovat noin 3 000 kirjallisen sitoumuksen tehnyttä vapaaehtoista kouluttajaa ja toimijaa. Tällä sivulla kerrotaan, mitä sitoutuminen tarkoittaa ja miten MPK:n toimintaan voi sitoutua.

Mikä on sitoumus?

Sitoumus on MPK:n piirin ja vapaaehtoisen välinen kirjallinen sopimus, jolla vapaaehtoinen ilmoittaa MPK:lle halukkuudestaan olla käytettävissä kouluttaja- ja muihin tehtäviin MPK:ssa sitoumuksessa määriteltynä aikana. Sitoutuneen tulee olla 18 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen.

Sitoumuksen tehneellä vapaaehtoisella on oikeus tehtävänsä vaatiman perehdytyksen ja koulutuksen saamiseen sekä mahdollisuus esimerkiksi kurssinjohtaja-, harjoituksenjohtaja- ja aselajikouluttajakursseille osallistumiseen. Lisäksi sitoumuksen tehnyt vapaaehtoinen saa MPK:lta sitoutuneille kohdennettua viestintää ja tiedotusta sekä mahdollisuuden vastata esimerkiksi vuosittaiseen kouluttaja- ja toimijakyselyyn.

Sitoutuneella on vastavuoroisesti velvollisuus muun muassa suorittaa hänen kanssaan sovitut tehtävät ajallaan ja asianmukaisesti. Sitoutuminen ei edellytä mihinkään määrättyyn ajankäyttöön vuosittain, vaan jokainen sitoutunut sopii tehtävistä erikseen oman piirinsä kanssa.

Sitoumus on voimassa 2—6 vuotta kerrallaan. Pääosa sitoumuksista tehdään 1+5 kalenterivuodeksi kerralla, eli ne ovat voimassa kuluvan vuoden loppuun ja viisi kokonaista kalenterivuotta. Tarvittaessa, esimerkiksi elämäntilanteen muuttuessa, vapaaehtoinen voi irtisanoa sitoumuksen omasta aloitteestaan kesken sen voimassaolon ilmoittamalla asiasta sitoumusta hoitavaan MPK:n piiriin.

Lue lisää: Sitoutumisesta MPK:n ja Puolustusvoimien tehtäviin säädetään vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetussa laissa (Finlex.fi)

MPK:n kouluttajat ovat sitoumuksen tehneitä ja tehtäviinsä koulutettuja vapaaehtoisia. Kuvat: Pasi Lindroos, Tommi Korhonen, Ossi Hietala

Sitoutuminen kouluttajaksi

Suurin osa, reilut kaksituhatta henkilöä, MPK:n sitoutuneista vapaaehtoisista toimii kouluttajatehtävissä. Vapaaehtoiset kouluttajat ovat tavallisia kansalaisia, joilla on osaamista esimerkiksi jossain puolustusvoimien aselajissa tai missä tahansa turvallisuuteen liittyvissä teemoissa, ja halu kouluttaa näitä tietoja ja taitoja muille.

Kouluttajaksi sitoutuakseen ei tarvitse olla reserviläinen, eikä kouluttajalla tarvitse olla muutakaan sotilastaustaa – tai edes pitkää kokemusta kouluttamisesta! Monet sitoutuvat kouluttajiksi ensimmäisen kouluttajakurssin eli kouluttamisen peruskurssin yhteydessä. Riittää, että olet innostunut koulutettavasta asiasta ja ihmisistä sekä kouluttamisesta, halukas kehittymään kouluttajana ja olemaan mukana toiminnassa myös jatkossa.

Myös MPK:n koulutuksen tukena toimii sitoumuksen tehneitä vapaaehtoistoimijoita. Tehtäviin voivat kuulua esimerkiksi perustaminen, huolto ja viestintä. Kuvat: Karo Holmberg, Tommi Korhonen, Pasi Lindroos

Sitoutuminen toimijaksi

MPK:n toiminnan mahdollistavat kouluttajien lisäksi reilut tuhat muuta vapaaehtoistoimijaa, jotka toimivat esimerkiksi elintärkeissä huollon ja logistiikan, muonituksen, kuljetuksen, ensiavun ja viestinnän tehtävissä.

Toimijasitoumuksen tekeminen ei vaadi suoritettua asepalvelusta. Tärkeintä toimijaksi sitoutuvalle on, että haluaa olla tekemässä ja tukemassa turvallisuutta yhdessä muiden vapaaehtoisten kanssa, ja suorittaa sovitut tehtävät.

Miten sitoutuminen toimii?

Jos haluat sitoutua MPK:n toimintaan kouluttajana tai muissa tehtävissä, ota yhteyttä lähimpään tai muuten itseäsi kiinnostavaan MPK:n piiriin. Piirin henkilökunta antaa sinulle täytettäväksi sitoumuslomakkeen. Saat piiristä myös täyttöohjeen, joka sisältää selvityksen sitoutuneen oikeuksista ja velvollisuuksista.

Hyväksytyn sitoumuksen tiedot kirjataan MPK:n henkilörekisteriin, eli löydät ne jatkossa omalta MPK-kortiltasi. Kirjaudu sisään MPK:n sivuilla ja klikkaa MPK-kortilla Sitoutuminen-osiota tarkastellaksesi tietoja.

Sitoutuneen oikeudet

Sitoumuksen tehneellä vapaaehtoisella on oikeus saada sovitun tehtävänsä täyttämiseksi tarpeelliset tiedot, ohjaus ja tuki. Sitoutunut voi saada käyttöönsä tarvittaessa esimerkiksi kurssin osallistujia koskevia tietoja. Lisäksi sitoumuksen tehnyt saa MPK:lta kouluttajille ja toimijoille kohdennettua viestintää ja tiedotusta, ja hänellä on mahdollisuus vastata kouluttaja- ja toimijakyselyyn.

Sitoumuksen tehneen haltuun voidaan luovuttaa koulutuksessa tarvittavaa materiaalia, kuten opetus- ja koulutusvälineitä, oppaita ja käsikirjoja ja muita MPK:n tai Puolustusvoimien tarvikkeita.

Sitoutuneilla vapaaehtoisilla on mahdollisuus osallistua veloituksetta jatko- ja erikoistason kouluttajakoulutukseen eli kurssinjohtaja- ja harjoituksenjohtajakursseille. Lisäksi sitoutuneet voivat osallistua oman erikoisalansa täydennyskoulutukseen, kuten aselajikouluttajakursseille tai viestinnän koulutuspäiville.

Vapaaehtoisella on oikeus irtisanoa sitoumuksensa halutessaan ilmoittamalla siitä omaan piiriinsä.

Sitoutuneen velvollisuudet

Sitoutunut sopii MPK:n kanssa suoritettavista koulutus- tai muista tehtävistä. Sitoutuneella on velvollisuus suorittaa sovitut tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä, sekä noudattaa niiden suorittamiseen liittyviä ohjeita ja määräyksiä. Jos sitoutunut vapaaehtoinen on estynyt suorittamasta sovittuja tehtäviä, hänen tulee ilmoittaa asiasta hyvissä ajoin tehtävän antajalle järjestelyjen muuttamista varten.

Sitoumuksen tehneen on myös käyttäydyttävä tehtävänsä edellyttämällä tavalla: sitoutuneet ovat MPK:n ”käyntikortti” ja näkyvimpiä edustajia.

MPK:n toiminnassa saatuja tietoja ei saa ilmaista tai käyttää luvatta, jos niistä on säädetty salassapitovelvollisuus. Salassapitovelvollisuus jatkuu myös sitoumuksen päättymisen jälkeen.

Ota yhteyttä

Saat sitoutumisesta helpoiten lisätietoja lähimmästä MPK:n piiristä. Ota yhteyttä esimerkiksi valmiuspäällikköön tai piiritoimistoon!

Lue lisää

Miten mukaan toimintaan? — Yleisiä vinkkejä ja ohjeita MPK:n toimintaan mukaan tulemisesta