Siirry sisältöön
Reserviläisiä taisteluvarustuksessa, nuori turvakurssilainen ja huomiovärein puettuja öljyntorjuntakurssilaisia.

MPK tarjoaa koulutusta niin reserviläisille, palvelukseen valmistautuville kuin kaikille turvallisuudesta kiinnostuneille. Osaaminen, tieto ja taito parantavat jokaisen omaa ja lähipiirin kriisinsietokykyä. Tule mukaan!

25.02.2022

Maanpuolustuskoulutus MPK on Suomen kattavin kokonaisturvallisuuden koulutuksen tarjoaja. Järjestämme vuosittain vajaat 2 000 kurssia, joiden aihekirjoon kuuluvat niin arjen jokapäiväiset turvallisuusteemat, kyberturvallisuus, maastossa selviytyminen kuin reserviläisille tärkeimmät taistelijan taidotkin.

— Poikkeus- ja häiriötilanteisiin on tärkeää varautua ennalta. Osaaminen, tieto ja taito rakentavat kriisinsietokykyä, ja koulutus on erinomainen tapa lisätä näitä kaikkia, kannustaa MPK:n toiminnanjohtaja Antti Lehtisalo.

MPK:n koulutuksesta suuri osa on avointa kaikille. Kursseille ilmoittaudutaan koulutuskalenterin kautta. Rekisteröidy ensin koulutuskalenterin käyttäjäksi ja ilmoittaudu sen jälkeen sopivilta ja kiinnostavilta vaikuttaville kursseille!

Koulutusta reserviläiselle – kohti sodanajan sijoitusta

Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus eli SOTVA-koulutus on reserviläisille ja asepalvelukseen valmistautuville täysi-ikäisille suunnattua koulutusta, jonka keskiössä ovat taistelijan taidot ja toimintakyky. SOTVA-koulutusta järjestetään niin maa-, meri- kuin ilmavoimienkin reserviläisille ja kaikissa maavoimien aselajeissa.

Nousujohteiseen koulutukseen pääsee helpoiten mukaan eri aselajien ja koulutushaarojen peruskurssien kautta.

— Näitä ovat esimerkiksi sotilaspoliisin, pioneerin tai johtamisjärjestelmän peruskurssit. Peruskursseilta voi edetä jatko- ja erikoistason koulutukseen, joissa perehdytään eri koulutushaarojen toimintaan tarkemmin, Lehtisalo kertoo.

Aktiivisesti MPK:n SOTVA-koulutukseen osallistuva reserviläinen voi Puolustusvoimien harkinnan perusteella saada uuden sodanajan sijoituksen Puolustusvoimien reservissä. SOTVA-koulutus myös tukee ja täydentää jokaisen reserviläisen osaamista ennen kertausharjoituksia ja niiden välissä.

Koulutusta nuorelle – tietoa ja taitoa ennen inttiä

Nuorille suunnatun koulutuksen tärkeintä sisältöä on asepalvelukseen tutustuttava ja valmistava tutustumistoiminta. Tutustumistoiminnassa nuoret näkevät varuskuntien ja asepalveluksen arkitodellisuutta sekä voivat perehtyä erilaisiin palveluksessa tarvittaviin taitoihin ja Suomen turvallisuusviranomaisten toimintaan.

Nuorten turvakurssit, Intti tutuksi -kurssit ja Kunnossa inttiin -kurssit ovat avoimia kaikille 16 vuotta täyttäneille. Kurssien yhteisenä tarkoituksena on lisätä nuorten tietoisuutta maanpuolustuksen ja kokonaisturvallisuuden eri osa-alueista, asepalveluksesta ja sen vaihtoehdoista sekä antaa eväitä oman fyysisen ja henkisen toimintakyvyn kehittämiseen ennen palvelusta.

Koulutusta jokaiselle – kurssit avoinna kaikille

MPK tarjoaa laajan kirjon kokonaisturvallisuuden koulutusta, joka on avointa kaikille. Kaikille avoimen koulutuksen aiheet koskettavat jokaista. Tarjontaan kuuluvia aiheita ovat esimerkiksi kyberturvallisuus, arjen turvallisuus ja varautuminen, maastotaidot, väestönsuojelu ja ensiaputaidot.

— Kokonaisturvallisuus koskettaa meitä kaikkia joka päivä. Kaikille avoin koulutuksemme edistää jokaisen osallistujan ja heidän lähipiiriensä turvallisuusosaamista ja parantaa siten kriisinsietokykyä, kertoo Lehtisalo.

Koulutukseen voi osallistua jokainen omasta, lähipiirinsä tai vaikkapa työpaikkansa turvallisuudesta kiinnostunut. Monille kursseille osallistuminen ei edellytä aiheeseen perehtymistä ennakkoon. Koulutus antaa perustietoja ja -taitoja sekä mahdollistaa aiheeseen syventymisen sekä jatkokursseilla että omatoimisesti.

MPK:n toiminnan mahdollistavat noin 3 000 sitoumuksen tehnyttä vapaaehtoista kouluttajaa ja toimijaa. Vapaaehtoiset toimivat kouluttajina ja koulutustapahtumien johtajina sekä muun muassa viestinnän, muonituksen, huollon ja kuljetuksen eri tehtävissä. Mukaan toimintaan voi hakeutua lähimmän tai itseä kiinnostavan MPK:n piirin kautta.

Lue lisää: Miten mukaan toimintaan?


Teksti: Ossi Hietala
Kuvat: Ossi Hietala, Tommi Korhonen ja Esa Aittokallio