Siirry sisältöön
Kuva taistelijoista juoksuhaudassa HF-radion kanssa.

Poikkeusolojen johtamisjärjestelmäosaaminen alkaa yksittäisen taistelijan viestitaidoista. (Kuva: MPK)

02.05.2024

 

MPK:n johtamisjärjestelmäkoulutus ei keskity vain tekniseen tekemiseen, vaan ihmisen roolia korostetaan toimivien johtamis- ja tietojärjestelmien toteuttajana. Jokainen voi kehittää ja kerrata tietojaan ja taitojaan MPK:n nousujohteisilla johtamisjärjestelmäosaamisen kursseilla, jotka voi aloittaa niin aloittelevatkin kuin kokeneemmat osaajat.

Johtamisjärjestelmäkoulutus (JOJÄ-koulutus) on erilaisia teknisiä aloja yhdistävää koulutusta. Useimmille sana on tuttu, jos on suorittanut varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen viestiaselajin parissa. Johtamisjärjestelmäkoulutus kattaa kuitenkin enemmän, kuin pelkästään viestiaselajiin liittyvän koulutuksen.  

MPK:n johtamisjärjestelmäkoulutukseen kuuluu niin yksittäisiä kursseja kuin koulutusohjelmiakin.  Johtamisjärjestelmäosaamista täydentävää koulutusta järjestetään aina amatööritasolta sotilaallisia valmiuksia palvelevaan erikoistason koulutukseen. Teemoina on esimerkiksi taistelijan perusviestitaidot, radiotoiminta, tietoturva ja poikkeusolojen esikuntatyöskentelyosaamisen kehittäminen. 

 

Ihminen osana johtamisjärjestelmää 

MPK:n johtamisjärjestelmäkoulutus on tärkeä osa Suomen maanpuolustusosaamista. Koulutusta kehitetään jatkuvasti, sillä johtamisjärjestelmien teknologiat ja niiden käyttötavat päivittyvät nopeasti. Tästä syystä yksittäisen taistelijan tulee pysyä aallon harjalla: 

– Johtamisjärjestelmäala on iso ja vaativa kokonaisuus. Se ei sisällä pelkästään valokaapelia ja megahertsejä, vaan siihen kuuluu myös järjestelmiä käyttävät ja kehittävät ihmiset. Yksittäisen taistelijan tiedot, taidot ja asenne ovat erittäin tärkeässä roolissa, kun rakennetaan toimivaa poikkeusolojen järjestelmää, kertoo helmikuussa MPK:n JOJÄ-koulutuspäällikkönä aloittanut Jouni Purhonen. 

Purhosen vastuualueena on suunnitella ja kehittää valtakunnallisesti MPK:n johtamisjärjestelmäalan koulutusta (mm. HF, arjen välineet, johtamisjärjestelmät, elektroninen suojautuminen). Purhonen on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 2019, kauppatieteen maisterin tutkinnon vuonna 2015 ja sotatieteen maisteritutkinnon johtamisjärjestelmälinjalla vuonna 2009. Purhonen on ollut Puolustusvoimien palveluksessa vuodesta 1999 lähtien ja jäi reserviin vuonna 2022. Purhosen pitkä kokemus vastasi MPK:n jatkuvasti kehittyvän johtamisjärjestelmätekniikan ja -koulutuksen tarpeisiin; Purhoselle on tärkeää jakaa teknistä osaamistaan sekä koulutusosaamistaan maanpuolustuksen tarpeisiin.

Koulutuspäällikkö (johtamisjärjestelmät) Jouni Purhonen

MPK:n johtamisjärjestelmäkoulutuksen koulutuspäällikkö Jouni Purhonen. Kuva: MPK.

– Nopeasti kehittyvät teknologiat ja järjestelmät johtavat siihen, että yksittäisen taistelijan on täydennettävä osaamistaan jatkuvasti. Enää ei riitä, että on tietotekniikkaan orientoitunut tekijä, vaan poikkeusoloja varten on kerrattava ja kehitettävä omia johtamisjärjestelmiin liittyviä taitoja, Purhonen korostaa. 

MPK:n johtamisjärjestelmäkoulutus tarjoaa koulutusta nousujohteisesti peruskursseista alkaen aina vaativiin erikoiskursseihin. Koulutustarjontaa on siis kaikille, tietotaitotaustaan katsomatta. Osallistumalla kursseille voi varmistaa oman osaamisensa alati kehittyvien järjestelmien parissa myös poikkeusoloissa. 

 

Kurssilaisesta kouluttajaksi 

MPK:n johtamisjärjestelmäkoulutus tarjoaa yksittäiselle ihmiselle paitsi teknologiaan painottuvia tietoja ja taitoja myös yhteisöllisyyttä: Jotkut kouluttajista ovat aloittaneet vuosikymmeniä sitten ja toiset vasta viime vuosina.  

– Kiitos meidän erittäin laadukkaasta johtamisjärjestelmäkoulutuksestamme kuuluu vapaaehtoisille kouluttajillemme. Kurssi toisensa jälkeen he jakavat omaa aikaansa ja osaamistaan maanpuolustuksen tarpeisiin, kiittää Purhonen. 

MPK:n johtamisjärjestelmäkoulutus on nousujohteista, joten yksittäinen kurssilainen voi omia tietotaitojaan kehittämällä päästä mukaan myös kouluttajaksi, taustastaan riippumatta. JOJÄ-koulutuksen kasvavan tarpeen takia olisi tärkeää saada yhä enemmän kurssilaisia ja tätä kautta myös osaavia kouluttajia. 

– Koulutuksiimme osallistuu ihmisiä kaikista taustoista. Jotkut ovat suorittaneet armeijan viestiaselajissa vastikään, kun taas jotkut kurssilaisista ovat käyneet jonkin aivan muun aselajin koulutuksen vuosia sitten. Osallistumalla peruskursseille jokainen voi aloittaa oman koulutuspolkunsa johtamisjärjestelmien parissa, kannustaa Purhonen. 

 

Tule luomaan turvallisuutta yhdessä ja tutustu eri johtamisjärjestelmäkoulutuksiin TÄÄLTÄ.

Lue Markus Luoman nousujohteisesta JOJÄ-koulutuspolusta TÄÄLTÄ.
Lue varaviestiverkoista ja varautumisesta TÄÄLTÄ. 

Voit myös seurata MPK:n JOJÄ- ja kyberturvallisuuskoulutuksen vinkkejä ja uutisia Instagramissa: mpk.kyber