Siirry sisältöön
Maastoasuisia henkilöitä luokassa seuraamassa luentoa

Kuva: JP Salonen/MPK

10.04.2024

Miehistöstä aliupseeriksi -täydennyskurssin (MAUK) toisella lähijaksolla Tuusulassa pureuduttiin johtamisen perusteisiin. Kurssille osallistuu 25 reserviläistä eri puolilta Suomea.

Miehistöstä aliupseeriksi -kurssille valitaan motivoituneita reserviläisiä täydentämään asepalveluksessa opittuja tietoja ja taitoja. Valinnoista vastaa Puolustusvoimat. Vuoden kestävä kurssi sisältää koulutuskokonaisuuksia mm. kouluttamisesta, johtamisesta sekä ase- ja ampumakoulutuksesta. Kurssin tavoitteena on kouluttaa tulevia reservin aliupseereita, jotka Puolustusvoimat voi sijoittaa aiempaa vaativampiin poikkeusolojen tehtäviin.
Yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa toteutettavan kurssi toteutuksesta vastaa tänä vuonna MPK Etelä-Suomen piiri.

– Sotilasjohtamisen ja kouluttamisen teoriapohjan lisäksi kurssilla otetaan haltuun käytännön johtamis- ja kouluttamistaitoja. Kurssilaiset saavat eväitä itsensä kehittämiseen johtajana niin sotilaallisessa kuin siviiliympäristössä, kertoo kurssinjohtaja MPK Etelä-Suomen valmiuspäällikkö Juho Tiainen.

Laadukasta johtaja- ja kouluttajakoulutusta

Ryhmänjohtajalle, joita aliupseerit usein ovat, johtaminen ja kouluttaminen ovat aivan keskeisiä taitoja. Johtamisen lisäksi ryhmänjohtaja myös kouluttaa oman ryhmänsä taistelijoita. Näiden taitojen kehittämiseksi kurssilla hyödynnetään MPK:n laadukkaita johtaja- ja kouluttajakoulutuksia.

Esimerkiksi Kouluttaja 1 ja Reserviläisjohtaja 1 ja 2 -kurssien sisällöt on sovitettu osaksi reservin täydennyskurssia. Niiden suorittamisesta täydennyskurssilaiselle myönnetään kouluttajan lisenssi. Lisenssin saatuaan reserviläiset voivat itsenäisesti toimia MPK:n kouluttajina sekä MPK:n kursseilla että Puolustusvoimien vapaaehtoisissa- ja kertausharjoituksissa.

Kurssilla hyödynnetään monimuoto-opetuksen menetelmiä. Koulutusmateriaalit ovat verkossa ja ennakkotehtävien palauttaminen sekä oppimispäiväkirjan kirjoittaminen hoituvat niin ikään verkossa. Etäopiskelu täydentää lähiopetusta, jossa paneudutaan käytännön taitoihin.
–Lähiopetuspäiviä kertyy yli 20 ja kurssi huipentuu kertausharjoitukseen, jossa kurssilaiset pääsevät testaamaan kaikkea kurssilla oppimaansa, toteaa Tiainen.

Kouluttajina MPK:n kokeneet vapaaehtoiset kouluttajat

Kouluttajina täydennyskurssilla toimivat MPK:n kokeneet vapaaehtoiset kouluttajat. Useilla kouluttajilla on myös omakohtaista kokemusta MAUK:n suorittamisesta. He ovat mukana kaikilla kurssin lähijaksoilla ja ovat kurssilaisten tukena koko kurssin ajan.

— Kurssi vaatii paljon kouluttajiltakin, mutta on vapaaehtoisille reserviläiskouluttajille myös erinomainen mahdollisuus pitää yllä kouluttaja- ja johtamistaitojaan sekä jakaa tietojaan ja taitojaan toisille reserviläisille, arvioi reservin täydennyskurssien kehittämisestä MPK:ssa vastaava valmius- ja turvallisuuspäällikkö Juho Raulo .

Täydennyskurssin sisältöä ja rakennetta on kehitetty yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa. Kehitystyötä jatketaan edelleen. Jokaisesta nyt käynnissä olevan kurssin moduulista kerätään erillinen palaute. Saadun palautteen perusteella koulutuksen sisältöjä voidaan kehittää tulevia kursseja silmällä pitäen.

Tänä vuonna järjestetään vain yksi täydennyskurssi reservin aliupseeritehtäviin tähyäville. Vuonna 2025 tavoitteena on järjestää kaksi kurssia ja myös oppilaspaikkojen määrää pyritään kasvattamaan. Oppilasvalinnoista vastaa jatkossakin Puolustusvoimat.

Haku vuoden 2025 kursseille päättyy 1. elokuuta 2024. Hakemus tulee toimittaa Puolustusvoimien aluetoimistoon.

Lisätietoa MAUK:lle hakeutumisesta ja pääsyvaatimuksista löytyy Puolustusvoimien verkkosivuilta:  Reservin täydennyskurssit – Reserviläinen – Puolustusvoimat – Intti.fi

Tule mukaan kouluttaja- ja tukitehtäviin! MPK:n kouluttaja- ja toimijakoulutus on nousujohteinen kokonaisuus, joka tukee myös erilaisissa poikkeusolojen tehtävissä menestymistä.

Voit seurata kurssilaisten kokemuksia Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin sosiaalisen median kanavilla:
Facebook
Instagram