Siirry sisältöön
Sotilaita Häjy19 -harjoituksessa.

Sotilaita Häjy19 -harjoituksessa. Kuva: Pasi Lindroos

12.10.2020

MPK toi kokemusta ja koulutusta syyskuun paikallispuolustusharjoituksiin. Monet MPK:n vapaaehtoistoimijat ja henkilökunta osallistuivat paikallispuolustusharjoituksiin eri puolilla maata. Harjoituksista saatiin hyvää kokemusta MPK:n uuden kouluttajapoolin käytöstä ja yhteistyöstä Puolustusvoimien kanssa, samalla kun kartoitettiin tulevaisuuden tarpeita. 

MPK:n kouluttajapooli kovassa käytössä 

Ympäri Suomea MPK:n kouluttajia ja henkilökuntaa oli Puolustusvoimien käskystä mukana paikallispuolustusharjoituksessa noin 60 henkilöä. Kouluttajia oli muun muassa esikunnan johtamisjärjestelmäkouluttajina. Yhteistyö Puolustusvoimien kanssa on toiminut hyvin. 

– MPK esitti aluetoimiston pyynnöstä paikallispuolustusharjoitukseen kouluttajia, ja samalla olimme Pohjanmaan valmiuspäällikkö Toni Puution kanssa kartoittamassa osaamisvajeita, joihin MPK pystyisi vastaamaan tulevaisuudessa, kertoo MPK Pohjanmaan piiripäällikkö Jani Pikkarainen.

Sähköturvallisuustuki-kurssi varmisti varayhteydet Hämeessä

Myös muissa MPK:n piireissä kouluttajia ja henkilökuntaa osallistui paikallispuolustusharjoituksiin. Esimerkiksi Hämeen maanpuolustuspiirin alueella järjestettiin Sähköturvallisuustuki-kurssi, jonka tavoitteena oli tukea Puolustusvoimien paikallispuolustusharjoitusta asettamalla harjoitukseen sähköalan ammattilaisia tarkastus-, mittaus- ja asiantuntijatehtäviin. 

– Sähkövoimajärjestelmät-koulutusosaston valmiusjaosto rakensi radioverkon, jota käytettiin harjoituksen aikana ohjaamaan kurssin ryhmiä kohteeseen. Radioverkko oli täysin irti valtakunnan verkosta ja sitä voitaisiin käyttää, jos matkapuhelimet ja virvet lakkaisivat toimimasta sähkönjakeluhäiriön sattuessa, kertoo kurssinjohtaja Pekka Alarto. 

Asepalveluksessa ja kertausharjoituksissa hankitun osaamisen lisäksi monissa MPK:n kouluttajien koulutusaiheissa päästään tuomaan reserviläisten työn tai harrastusten kautta hankkimaa siviiliosaamista yhteiskunnan hyödyksi. 

– Silloin kun kouluttaja pääsee tuomaan osaamistaan ”reserviläinen kouluttaa reserviläistä” -konsepti toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla, korostaa MPK:n koulutusjohtaja Timo Mustaniemi.

Uusia suunnitelmia vuoden 2021 harjoituksiin 

MPK:n osallistumista vuoden 2021 paikallispuolustusharjoituksiin suunnitellaan parhaillaan. MPK:n tavoitteena on, että tulevaisuudessa Puolustusvoimat osaisi entistä paremmin hyödyntää MPK:n ja kouluttajapoolin osaamista. Yksi tärkeä tavoite on Kotiseutuharjoitusten tuominen paikallispuolustusharjoitusten yhteyteen.  

– MPK:n tavoitteena yhteistyössä puolustusvoimin kanssa kehittää paikallispuolustuskonseptia yhdistämällä tulevina vuosina niihin Kotiseutuharjoituksia, kertoo Mustaniemi.
Toimintojen yhdistämisellä saataisiin eri viranomaiset, vapaaehtoisjärjestöt ja kolmannen sektorin toimijat toimimaan samassa harjoituskehyksessä soveltaen sitä osallistujien tarpeiden mukaisesti. Tästä on jo hyviä kokemuksia ja toivon mukaan pääsemme laajentamaan yhteistoimintaa ja yhteisiä harjoituksia, Mustaniemi summaa. 


Teksti: Miia Iivari