MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutus
Försvarsutbildning

Kuva: Ossi Hietala

Osaamisen kehittämistä omalla kotisohvalla

MPK toteuttaa verkko- ja etäkoulutusta sekä omina, erillisinä verkkokursseinaan, että osana kaikkea muuta koulutusta. Verkko-oppimisympäristö PVMoodlessa ja muissa verkkopalveluissa toteutettavan koulutuksen tarkoituksena on, että MPK:n toimintaan voi osallistua lähestulkoon viikonpäivästä, vuorokaudenajasta ja muista olosuhteista riippumatta.

Puolustusvoimien Koulutus 2020 -ohjelman tavoitteena on, että simulointi, verkko- ja virtuaalikoulutus tulevat luontevaksi osaksi asevelvollisen koulutusta. Samoja tavoitteita on myös MPK:lla, joka on Puolustusvoimien strateginen kumppani.

Etäopinnoista tehoa käytännön koulutukseen

MPK:n tavoitteena on, että kaikkeen koulutukseen liittyy verkkoympäristöissä toteutettava etävaihe. Etävaiheessa osallistujille jaetaan heidän tarvitsemiaan perustietoja kurssia varten, ja kurssin teoriaosuuksia voidaan toteuttaa luokkatilojen sijaan netissä. Näin itse kurssilla toiminta painottuu käytäntöön, kun teoria on opittu itselle sopivaan tahtiin mieluisassa paikassa.

Etäopintoina on mahdollista suorittaa esimerkiksi sotilaspedagogiikan eli kouluttamisen ja opettamisen, sotilasjohtamisen ja Puolustusvoimien B-ajolupaan oikeuttavan koulutuksen teoriaosuuksia.

Taktiikan kielen perusteet haltuun verkkokurssilla

Taktiikan kieli -verkkokoulutuksessa opiskellaan sotilaallisessa toiminnassa käytetyn taktiikan kielen perusteita eli sotilasmerkistön ja -lyhenteiden käyttöä. Jokainen sotilasjohtaja suunnittelee toimintaansa ja tekee päätöksiä tilannekuvan perusteella. Tilannekuvan on oltava mahdollisimman tarkka ja ajanmukainen. Siksi kaikkien tiedon tuottajien etulinjasta esikuntiin asti on osattava yhteinen tapa – siis yhtenäiset taktiset merkit sekä yhdenmukaiset lyhenteet – kuvata tilannetta ja suunnitelmia.

Taktiikan kieli -verkkokoulutus sopii kaikille asiasta kiinnostuneille. Erityisen hyvin kurssi soveltuu kaikilla tasoilla toimiville reservin johtajille. Noin 40 tuntia kestävän kurssin suorittamisesta voi saada yhden rinnasteisen kertausharjoituspäivän.


 • Puolustusvoimien B-ajolupakurssi

  1.1.2020 - 31.12.2020
  Helsinki (monimuoto-opetus)
 • Sotilasjohtamisen teoriaopinnot

  1.2.2020 - 1.12.2020
  Verkkokurssi (PVMoodle)
 • Sotilaspedagogiikan teoriaopinnot

  1.2.2020 - 1.12.2020
  Verkkokurssi (PVMoodle)
 • Taktiikan kieli

  30.3.2020 - 31.12.2020
  Verkkokurssi (PVMoodle)
 • PVMoodle peruskurssi

  1.6.2020 - 31.12.2020
 • Kulunvalvontapaikka poliisin virka-apuna 3Q/2020 - verkkokurssi

  1.7.2020 - 30.9.2020
  Verkkokurssi (PVMoodle)
 • Kalliosuojakoulutuksen peruskurssi

  3.7.2020 - 31.12.2020
  HELSINKI
 • OSINT peruskurssi - avointen lähteiden tiedonhankinta verkko-opetus

  28.9.2020 - 21.11.2020
  Helsinki
 • Psyykkinen toimintakyky ja sen ylläpitäminen kriisissä -webinaari

  30.9.2020
 • Psyykkinen toimintakyky ja sen ylläpitäminen kriisissä -webinaari

  7.10.2020

Katso lisää koulutuksia tästä

PVMoodle-oppimisympäristö

Suurimmassa osassa MPK:n verkkokoulutuksesta käytetään opiskelualustana Puolustusvoimien tarjoamaa PVMoodlea.

PVMoodle on avoin kaikille Suomen kansalaisille. Rekisteröityäksesi oppimisympäristöön tarvitset käyttäjätunnuksen myös Suomi.fi-palveluun.

Kirjaudu ja tutustu PVMoodleen täällä »