Siirry sisältöön
Kurssinjohtajan ja kouluttajan käsikirjoja pinossa

06.03.2024

Vapaaehtoisten kurssinjohtajien oppi- ja tukimateriaaliksi on valmistunut MPK:n Kurssinjohtajan käsikirja. Käsikirjan laatimisesta ovat vastanneet kokeneet vapaaehtoiset toimijat.  Työryhmää huomioitiin Vuoden koulutusteko -palkinnolla. 

Kurssinjohtajien oppimateriaaliksi ja käytännön työkaluksi laadittu Kurssinjohtajan käsikirja on julkaistu. Käsikirja on MPK:n vapaaehtoisille kurssinjohtajille suunnattu opas, joka soveltuu sekä opetusaineistoksi kurssinjohtajien koulutuksessa että käytännön työkaluksi kursseja suunniteltaessa ja toteutettaessa. Käsikirjassa pureudutaan kurssinjohtajan tehtäväkenttään ja MPK:n toimintatapoihin kurssien suunnittelussa ja läpiviennissä.

MPK tuottaa kouluttajien, kurssinjohtajien ja muiden vapaaehtoistoimijoiden tueksi oppimateriaaleja ja lähdeaineistoja. Näistä merkittävin on MPK:n vapaaehtoisille suunnattu käsikirjasarja, joka tukee erityisesti vapaaehtoisten kouluttajien ja kurssinjohtajien osaamista ja heidän toimintaansa koulutuksen suunnittelijoina ja toteuttajina. Aiemmin on ilmestynyt Kouluttajan käsikirja, josta on nyt käytettävissä myös ruotsin- ja englanninkieliset versiot.

Sitoutuneet vapaaehtoiset laadukkaan käsikirjan tekijöinä

Käsikirjan laadinnasta on vastannut työryhmä, jossa on ollut mukana kokeneita ja ansioituneita toimijoita useista piireistä. Päävastuun kirjoitustyöstä sekä Kurssinjohtajan käsikirjan että Kouluttajan käsikirjan osalta on kantanut vapaaehtoisten kolmikko: Hanna Kela, Panu Moilanen ja Elisa Suomi-Kuusela.

– Sitoutuneiden vapaaehtoisten osaamisen ja kokemuksen monipuolinen hyödyntäminen koulutusten suunnittelun ja toteutuksen lisäksi myös opetusmateriaalien teossa on aivan keskeistä MPK:n koulutusten jatkuvassa ja pitkäjänteisessä kehittämisessä, toteaa MPK:n koulutusjohtaja Kari Pietiläinen.

Kirjoitustyön päävastuun kantanutta kolmikkoa huomioitiin Vuoden koulutusteko -erikoismaininnalla. Palkinnon perusteissa todetaan, että Kela, Moilanen ja Suomi-Kuusela ovat kantaneet päävastuun sekä MPK:n Kouluttajan käsikirjan että Kurssinjohtajan käsikirjan kirjoittamisesta. Heistä jokainen laatii sujuvaa ja innostavaa tekstiä, joka pohjautuu niin kokemukseen vapaaehtoisena MPK:n kouluttajana kuin ammatilliseen taustaan. Kolmikko osaa hyödyntää etätyöskentelyn työkaluja ja organisoida työskentelyään niin, että tiiminä yhdessä hiovat ja kehittävät jäsenten laatimaa materiaalia johdonmukaiseksi ja sujuvaksi kokonaisuudeksi. Heidän työskentelynsä on vastuuntuntoista, ammattitaitoista ja tuloksellista.

Käsikirjat ovat saatavissa painettuina tai niihin voi tutustu sähköisenä PDF-tiedostona:

Kurssinjohtajan käsikirja 2024

Kouluttajan käsikirja 2023
Ulbildarens handbok 2023 – ruotsinkielinen
Instructor’s Manual 2023 – englanninkielinen

Teksti: Satu Virtanen