MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Försvarsutbildningsföreningen

Kuva: Suvi Suovaara

MPK – maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK perustettiin vuonna 1993 valtakunnalliseksi koulutusorganisaatioksi, joka kouluttaa kansalaisia selviytymään paremmin arjen vaaratilanteissa ja poikkeusoloissa. MPK toimii koulutuksen yhteistyöorganisaationa vapaaehtoisen maanpuolustuksen kentällä.

Vuonna 2008 MPK sai julkisoikeudellisen aseman, ja sen tehtävät määritellään laissa vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta. MPK:n toimintaa ohjaa ja valvoo puolustusministeriö.

Kuva: Suvi Suovaara

MPK:n tehtävät

MPK on Puolustusvoimien strateginen kumppani, jonka tehtävänä on:

  1. Järjestää vapaaehtoiseen maanpuolustukseen kuuluvaa sotilaallista koulutusta ja sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta sekä vapaaehtoista maanpuolustusta koskevaa tiedotusta ja valistusta.
  2. Kehittää naisten mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustukseen ja järjestää siihen liittyvää sotilaallista ja sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta.
  3. Ohjata, tukea ja sovittaa yhteen jäsenjärjestöjen maanpuolustuskoulutusta

Lisäksi MPK järjestää erilaisia kokonaisturvallisuuskoulutuksia kuten nuorten turvakursseja, öljyntorjuntaan liittyvää koulutusta ja muuta varautumis- ja turvallisuuskoulutusta.

Kuva: MPK

Koulutus

MPK:n koulutus tukee puolustusvoimien, muiden viranomaisten ja kansalaisten valmiutta toimia normaali- ja poikkeusoloissa. Koulutusta järjestetään yhteistyössä MPK:n 15 jäsenjärjestön mm. maan suurimpien reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöjen kanssa. Lisäksi MPK tekee tiivistä yhteistyötä turvallisuuskoulutus, -kasvatus ja -tiedotustyötä tekevien viranomaisten ja vapaaehtoisjärjestöjen kanssa.

  • n. 1/3 MPK:n koulutuksista on Puolustusvoimien tilaamaa sotilaallista koulutusta
  • n. 1/3 on sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta
  • n. 1/3 varautumis- ja turvallisuuskoulutusta.

Sotilaalliseen koulutukseen eli pääasiassa Puolustusvoimien vapaaehtoisiin harjoituksiin osallistutaan Puolustusvoimien kutsun perusteella. Sotilaallisia valmiuksia palvelevaan koulutukseen osallistutaan omasta aloitteesta. Varautumis- ja turvallisuuskoulutukseen osallistuu kaikenlaisia ihmisiä nuorista senioreihin. Tavoitteena on lisätä yleistä valmiutta ja toimintakykyä yhteiskunnan vaaratilanteissa ja osa koulutuksesta onkin kuntien ja viranomaisten tilaamaa.

Tutustu koulutuksiin koulutuskalenterissa