Siirry sisältöön
Kuvituskuva

Kuva: Suvi Suovaara

MPK – maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutus MPK on Suomen kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja, joka tarjoaa koulutusta kaikille, jotka ovat kiinnostuneita sotilastaitojensa tai yleisten turvallisuustaitojensa ylläpitämisestä, kehittämisestä ja laajentamisesta. Maanpuolustustahtoaan voivat MPK:n toiminnassa toteuttaa niin SA-joukkoon sijoitetut, tavalliset kansalaiset, työnantajan palvelukseen varatut kuin varareserviin kuuluvatkin. Koulutusta on saatavilla sekä sotilaille että siviileille ja kaikille sukupuoleen katsomatta.

Vuonna 2008 MPK sai julkisoikeudellisen aseman, ja sen tehtävät määritellään laissa vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta. MPK:n toimintaa ohjaa ja valvoo puolustusministeriö.

Kaksi naista itsepuolustuskoulutuksessa

Kuva: Suvi Suovaara

MPK:n tehtävät

MPK:n tarkoituksena on maanpuolustuksen edistäminen koulutuksen, tiedotuksen ja valistuksen keinoin.

MPK:n julkisena hallintotehtävänä on:

 1. Järjestää:
  – sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutusta
  – tutustumistoimintaa
  – kansainvälistä koulutustoimintaa
  – vapaaehtoista maanpuolustusta koskevaa tiedotusta ja valistusta
 2. Kehittää naisten mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustukseen ja järjestää siihen liittyvää sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta ja tutustumistoimintaa
 3. Ohjata, tukea ja sovittaa yhteen jäsenjärjestöjen maanpuolustuskoulutusta
 4. Kehittää tutustumistoiminnalla nuorten mahdollisuuksia tutustua maanpuolustukseen.

Edellä säädettyjen tehtäviensä lisäksi yhdistys voi järjestää varautumis-, turvallisuus- sekä johtamis- ja kouluttajakoulutusta sekä tehdä aloitteita ja toimia muutoinkin maanpuolustuksen hyväksi siten kuin sen säännöissä määrätään.

Koulutus

MPK:n koulutus tukee Puolustusvoimien, muiden viranomaisten ja kansalaisten valmiutta toimia normaali- ja poikkeusoloissa. Koulutusta järjestetään yhteistyössä MPK:n 14 jäsenjärjestön mm. maan suurimpien reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöjen kanssa. Lisäksi MPK tekee tiivistä yhteistyötä turvallisuuskoulutus-, -kasvatus- ja -tiedotustyötä tekevien viranomaisten ja vapaaehtoisjärjestöjen kanssa.

Koulutuksen tavoitteena on lisätä yleistä valmiutta ja toimintakykyä yhteiskunnan häiriötilanteissa. Osa koulutuksesta onkin kuntien ja viranomaisten tilaamaa.

 


Nimi
Ajankohta
 • Taktiikan kieli

  16.7.2024 - 15.12.2024
  Verkkokurssi MPKMoodle
 • A2 Mekanisoitu pataljoona taistelussa

  16.7.2024 - 15.12.2024
  Verkkokurssi MPKMoodle
 • Panssarintorjunnan peruskurssi (PST PK) teoria

  16.7.2024 - 15.12.2024
  Verkkokurssi MPKMoodle
 • Naton perusteet -verkkokurssi

  16.7.2024 - 15.12.2024
  Verkkokurssi
 • VSS Kalliosuoja -peruskurssi

  16.7.2024 - 15.12.2024
  Verkkokurssi
 • Kulunvalvontapaikka poliisin virka-apuna

  16.7.2024
  Verkkokurssi
 • Taistelu rakennetulla alueella, perusteet -verkkokurssi

  16.7.2024 - 15.12.2024
  Verkkokurssi
 • Esikuntatyöskentelyn perusteet -verkkokurssi

  16.7.2024 - 15.12.2024
  Verkkokurssi
 • Varuskuntaravintolojen poikkeusolojen vapaaehtoistehtävät

  16.7.2024
  Verkkokurssi
 • Reserviläisten kuntotestaajakurssi, teoria

  16.7.2024 - 15.12.2024
  Verkkokurssi MPKMoodlessa ja lähiopinnot piireittäin.
  • Paikka: Verkkokurssi MPKMoodlessa ja lähiopinnot piireittäin.
  • Ajankohta: 16.7.2024 - 15.12.2024
  • Ilmoittautuminen: 30.11.2024 16:00 mennessä
  • Ilmoittaudu Tutustu tarkemmin

Katso lisää koulutuksia tästä