Siirry sisältöön
Mika Hannula maastoasussa

MPK:n hallituksen puheenjohtaja Mika Hannula. Kuva: MPK Vesa-Matti Väärä.

04.06.2022

Tasavallan presidentti on Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 4. kesäkuuta 2022 ylentänyt Maanpuolustuskoulutus MPK:n hallituksen puheenjohtaja, professori Mika Hannulan everstiluutnantiksi reservissä. 

Ylennys korkeaan sotilasarvoon edellyttää henkilökohtaisen sopivuuden lisäksi yleensä tehtävää sodan ajan joukoissa. Ylennys everstiluutnantiksi on lisäksi osoitus Mika Hannulan asemasta vapaaehtoisen maanpuolustuksen ja Puolustusvoimien tarpeiden yhteensovittamisessa. Hannulalla on merkittävä rooli MPK:n ja puolustushallinnon yhteistyön tiivistämisessä ja toiminnan strategisessa suunnittelussa.

Poikkeuksellinen ylennys

Ylennys on poikkeuksellinen, sillä Hannula on vasta toinen ilman työhistoriaa puolustushallinnossa oleva everstiluutnantiksi ylennettävä reservin upseeri.

— Kyllähän tämä nöyräksi vetää, vaikka totta kai tunnustus omasta osaamisesta ja kyvystä kantaa vastuuta tuntuu aina hyvältä. MPK:n hallituksen puheenjohtajana olen joutunut kohtaamaan melko haastaviakin asioita. Tekemäni päätökset ovat ainakin tämän palautteen perusteella osoittautuneet kuitenkin oikeansuuntaisiksi, Hannula toteaa.

Hannulalla on ollut keskeinen rooli MPK:n toiminnan nopeassa kehittämisessä. Kuluvan vuoden keväällä MPK:n toimintaa on kehitetty nopealla tahdilla. Tavoitteena on vuotuisten koulutuspäivien kaksinkertaistaminen 100 000 päivään. Tarvittavat rahoituspäätökset on jo tehty ja lakimuutokset hyväksyttäneen eduskunnassa ennen juhannusta.

Aktiivista maanpuolustustyötä koko reserviläisuran ajan

Hannula on ollut erittäin aktiivinen koko reserviläisuransa ajan sekä sodan ajan joukkojen tehtävissään että vapaaehtoisessa maanpuolustuskoulutuksessa. Hän on toiminut kurssien johtajana, johtoryhmän jäsenenä ja kouluttajana sotilaallisilla kursseilla MPK:n perustamisesta (1993) lähtien.

Hannula on toiminut aktiivisesti myös monissa vapaaehtoisen maanpuolustuksen luottamustehtävissä. Hän on ollut mm. Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtajana 2008–2013, MPK:n hallituksen jäsenenä ja varapuheenjohtaja 2008–2011, koulutusvaliokunnan puheenjohtajana 2008–2009, sekä Interallied Confederation of Reserve Officers (NATO) -järjestön hallituksen jäsenenä 2008–2013. Lisäksi hän on käynyt valtakunnallisen maanpuolustuskurssin vuonna 2009 ja toiminut valtioneuvoston Turvallisuuskomitean asiantuntijajäsenenä 2020–2021.

Aktiivinen reserviläisyys ja siviilityö kohtaavat

Tekniikan tohtori Mika Hannula on ammatiltaan tietojohtamisen professori ja toimii Turun yliopiston päätoimisena vararehtorina. Aiemmin hän on toiminut Tampereen teknillisen yliopiston rehtorina. Hannula on toiminut aktiivisesti myös sotatieteellisen tutkimuksen ja opetuksen tukemiseksi muun muassa Maanpuolustuskorkeakoulun neuvottelukunnan jäsenenä vuodesta 2013 alkaen ja puheenjohtajana vuodesta 2019 alkaen. Hän on toiminut vuosina 2013–2019 Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan yhteiskuntatieteellisen jaoston jäsenenä ja Puolustusvoimien teknologianeuvottelukunnan jäsenenä vuosina 2015–2016. Lisäksi hän on Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti ja toiminut mm. puheenjohtajana yliopistojen rehtorineuvosto Unifin yhteisessä asiantuntijaryhmässä, jonka tehtävänä oli arvioida Venäjän aloittaman sodan aiheuttamia riskejä yliopistoille.

— Olen ollut siinä mielessä onnellisessa asemassa, että minulla on ollut mahdollista toimia itseäni kiinnostavissa luottamustoimissa ja soveltaa niissä samaa johtamisosaamista, jota kokemus yliopistomaailmasta on tuonut tullessaan. Ihmiset ja asiat ovat loppujen lopuksi hyvin samankaltaisia toimialasta riippumatta, Hannula toteaa.

— Näen että ylennys on arvostuksen osoitus reservin upseeristoa, koko vapaaehtoista maanpuolustusta ja maanpuolustusjärjestöjen toimintaa kohtaan, korostaa Hannula

Edellinen everstiluutnantiksi ilman puolustushallinnon taustaa ylennytty reservin upseeri oli MPK:n hallituksen puheenjohtajana toiminut Tapio Peltomäki vuonna 2017.