Siirry sisältöön
Puolustusministeri Antti Kaikkonen puhujanpöntössä Ritarihuoneella

Puolustusministeri Antti Kaikkonen totesi juhlapuheessaan, että MPK on kehittyvä organisaatio ja sen toiminnan vaikuttavuus ja merkitys kokonaisturvallisuuden tuottajana ja kasvaa lähivuosina edelleen. Lisäksi hän korosti vapaaehtoisten reserviläiskouluttajien merkitystä mallissa, jossa he ovat kouluttajina sekä Puolustusvoimien että MPK:n järjestämissä harjoituksissa Kuva Ossi Hietala/MPK

15.12.2022

Kuten puhuttu

Arvoisa juhlaväki, hyvät naiset ja miehet,

kiitän mahdollisuudesta pitää juhlapuheen täällä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen vuosijuhlassa. Kutsu tämänkaltaiseen tilaisuuteen ja tällaisessa arvokkaassa tilassa on aina erityisen mieluinen ja tuo tervetullutta vaihtelua omiinkin tehtäviini.

Venäjän laiton hyökkäys Ukrainaan on pysyvästi muuttanut turvallisuustilannettamme ja sen vaikutukset ulottuvat laajasti yhteiskuntaamme. Myös kansalaisemme ovat olleet huolissaan läheistensä ja omasta turvallisuudesta. Syystäkin.

Näyttää siltä, että yksi keskeinen keino kansalaisillemme hakea vastauksia turvallisuuteen liittyviin kysymyksiin ollut hakeutuminen vapaaehtoisen maanpuolustustyön pariin. Eri kurssit ja tilaisuudet täyttyivät heti helmikuun lopusta alkaen ja toiminta on pysynyt aktiivisena koko vuoden. Osallistumalla kansalaiset ovat kokeneet voivansa vaikuttaa. Samalla on kehitetty omia valmiuksia osallistua turvallisuustalkoisiin, jos tilanne niin edellyttäisi. Suomalainen malli toimii.

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen rooli tähän kansalaisten huutoon vastaamisessa on ollut aivan keskeinen. Yhdistys on kuluneen vuoden aikana jatkanut vahvaa ja tuloksellista toimintaansa vapaaehtoisen maanpuolustuksen kentän keskeisenä toimijana ja Puolustusvoimien kumppanina. Erityisesti tässä maailmantilanteessa toiminnan merkitystä ei voi ylikorostaa. Esitän yhdistykselle tästä parhaimmat kiitokset.

Tarkasteltaessa vuoden 2022 koulutustilastoja, voidaan pelkistä koulutuspäivien lukumääristä nähdä, että koulutus on saavuttanut erittäin laajamittaisen tason. On myös hienoa todeta, että viimeisimmät lakimuutokset on jalkautettu kentälle ja käytäntöön. Tämä työ toki jatkuu myös ensi vuonna.

Kävimme tänään aamulla yhdessä MPK:n kanssa tulosneuvottelut ensi vuoden toimintaan liittyen. Kuten aina, tilaisuus oli rakentava ja eteenpäin katsova. Voisin tässä teille ”paljastaa” muutaman yksityiskohdan ensi vuoden toimintaan liittyen (tulossopimus allekirjoitetaan tammikuussa eduskunnan hyväksyttyä vuoden 2023 talousarvioesityksen).

Vuodelle 2023 asetetuissa vaikuttavuustavoitteissa korostuvat MPK:n ja PLM:n hallinnonalan yhteistoiminnan kehittäminen strategiselle tasolle. Näin MPK:n toiminnan vaikuttavuus Puolustusvoimien reservin koulutuksessa vahvistuu erityisesti paikallispuolustuksen osalta.

Katson myös suureksi mahdollisuudeksi sen, että MPK:n ja Puolustusvoimien yhteistoiminta kehittyy operatiiviseksi yhteistyöksi, jossa kertausharjoitukset, vapaaehtoiset harjoitukset ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen koulutus yhteensovitetaan tarkoituksenmukaisesti.

Hyvät kuulijat,

vuoden 2023 tavoitteet ovat selkeitä ja operatiivinen vaikuttavuus korostuu. Koulutusta tullaan antamaan turvallisuustilanteen muutoksen johdosta korotetulla tasolla ja tavoitteet muodostuvat puolustusvoimien operatiivisista tavoitteista. Tällä on väistämättä positiivinen vaikutus kokonaismaanpuolustuksen suorituskykyyn.

On syytä tässä yhteydessä korostaa vapaaehtoisten reserviläiskouluttajien merkitystä. Nykyisessä mallissa, jossa he ovat kouluttajina sekä Puolustusvoimien että yhdistyksen järjestämissä harjoituksissa, heiltä vaaditaan erityisen paljon. Omasta puolestani esitän teille kiitoksen siitä, miten tämän haasteen olette isänmaallisesti ottaneet vastaan. Teitä tarvitaan lisää ja töitä toiminnan kehittämiseksi jatketaan myös vuonna 2023.

Yhä kansainvälisemmässä maailmassa myös MPK tulee kehittämään kansainvälistä toimintaansa PLM:n ja Pääesikunnan hyväksymän suunnitelman mukaisesti – liittoutumisenkin näkökulmasta tämä on erittäin positiivista. Viron kanssa yhteistyö vakiinnutetaan. Ruotsin kanssa yhteistyö käynnistetään. Norjan ja Yhdysvaltojen kanssa yhteistyömahdollisuuksia kartoitetaan. Toiminta on täysin puolustusselonteon linjausten ja vallitsevan turvallisuustilanteen mukainen.

Emme saa kuitenkaan jäädä laakereillemme makaamaan. Vapaaehtoista maanpuolustusta tulee kehittää ajassa. Lähitulevaisuudessa meidän on määriteltävä, yhdessä puolustusministeriön, Puolustusvoimien ja järjestöjen kanssa, riittävän pitkälle tulevaisuuteen katsova tavoitetila vapaaehtoiselle maanpuolustukselle. Ensi sijaisesti siinä on otettava huomioon maamme puolustuksen tarpeet, mutta samalla meillä on jatkossakin oltava mahdollisuus tarjota myös vapaaehtoista maanpuolustustoimintaa sitä haluaville. Tältä osin työ jatkuu ensi vuoden alkupuolella ja toivotan MPK:n lämpimästi tähän työhön mukaan.

Arvoisat kuulijat,

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) tuoreimman kyselytutkimuksen mukaan Nato-jäsenyyden kannatus on korkealla tasolla; 85 % vastanneista suhtautuu jäsenyyteen myönteisesti. Tämäkin mittaus osoittaa, että keväällä tehdyillä turvallisuuspoliittisilla valinnoilla on suomalaisten vankka tuki.

Vahvalla omalla puolustuskyvyllä ja Nato-jäsenyydellä nostamme kynnyksen hyökätä Suomeen mahdollisimman korkealle. Kyse ei siis ole enemmästä eikä vähemmästä kuin rauhasta.

Olemme pitäneet vahvasta puolustuskyvystämme hyvää huolta.  Kokoomme nähden puolustusvoimamme kestää erinomaisesti eurooppalaisessa vertailussa. Voimaa ja osaamista tukee suomalaisten huippukorkea maanpuolustustahto.

Suomi on turvallisuuden tuottaja. Suomen Nato-jäsenyys vahvistaa paitsi meidän omaa turvallisuuttamme, myös Natoa.

Pitkäaikainen lähtökohtamme on ollut hoitaa puolustuksemme yksin. Suomen puolustuksen sovittaminen osaksi Naton yhteistä puolustusta on suurin muutos Suomen puolustuksessa sitten sotien. Naton jäsenenä saamme apua liittolaisiltamme, mutta varaudumme myös itse tukemaan liittolaisiamme.

Siirtyminen kumppanista jäseneksi edellyttää puolustushallinnossa uudistuksia, jotka liittyvät puolustuspolitiikkaan ja sotilaalliseen puolustusjärjestelmään, henkilöstöön, resursseihin, lainsäädäntöön ja tietoturvallisuuteen. Tämä työ on jo käynnissä ja se tulee kestämään vuosia.

Arvoisa juhlaväki,

MPK on kehittyvä organisaatio ja sen toiminnan vaikuttavuus ja merkitys kokonaisturvallisuuden tuottajana ja kasvaa lähivuosina edelleen.  Onnittelen yhdistystä sen vuosipäivän johdosta. Toivotan samalla operatiivista menestystä vuoden 2023 koulutustapahtumiin – vain osaavalla henkilöstöllä voidaan ylläpitää laajaa ja uskottavaa reserviä sekä kokonaismaanpuolustusta. Kiitos.

Puolustusvoimain komentaja, MPK:n toiminnanjohtaja, puolustusministeri ja MPK:n varapuheenjohtaja vuosijuhlan yleisössä

Puolustusvoimain komentaja Timo Kivinen, MPK:n toiminnanjohtaja Antti Lehtisalo, puolustusministeri Antti Kaikkonen ja MPK:n hallituksen varapuheenjohtaja Timo Niiranen vuosijuhlan yleisössä
Kuva: Ossi Hietala/MPK