MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Försvarsutbildningsföreningen

Koulutukseen osallistumisen pelisäännöt

Valitse koulutuskalenterista tapahtuma, johon haluat ilmoittautua ja ilmoittaudu ohjeiden mukaisesti. Mikäli et ole kirjautunut MPK:n järjestelmään, kirjaudu ensin ohjeiden mukaan ja ilmoittaudu sen jälkeen tapahtumaan. Ota tarvittaessa yhteyttä oman alueesi maanpuolustuspiiriin.

Kaikissa MPK:n koulutustapahtumissa noudatetaan alla olevia pelisääntöjä. Lue ne ennen kun ilmoittaudut.

Henkilötietojen käyttö on määritelty tietosuojaselosteessa.

1. Henkilötietojen käsittely

Kirjaudu järjestelmään henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Näin yhteystietosi, ilmoittautumis- ja osallistumistiedot sekä MPK:n kursseille osallistuminen tallentuvat MPK-kortillesi.

Mikäli haluat, että tietosi poistetaan henkilörekisteristä, ota yhteyttä lähimpään MPK:n piiritoimistoon.

Henkilötietojen käyttö on MPK:n tietosuojaselosteen mukaan rajattu käyttöoikeuksin siten, että yksityiskohtaiset rekisteritiedot ovat vain MPK:n palkatun henkilöstön käytettävissä. MPK:n määrittelemät vapaaehtoiset koulutuksen johtajat ja kouluttajat näkevät tapahtumakohtaisessa osallistujarekisterissä ainoastaan johtamaansa koulutustapahtumaan osallistuvien henkilöiden etu- ja sukunimen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen sekä kyseiseen koulutustapahtumaan liittyvien alku- ja loppukartoituksien sekä palautekyselyiden vastaukset.

2. Vahvistus ilmoittautumisesta ja osallistujaksi hyväksyminen

Saat onnistuneesta ilmoittautumisesta viestin sähköpostiisi. Kun sinut on hyväksytty osallistujaksi, saat uuden sähköpostin. MPK valitsee kursseille hyväksyttävät henkilöt olemassa olevien tietojen sekä käytettävien resurssien ja tilojen mukaisesti.

Henkilö on itse vastuussa yhteystietojensa oikeellisuudesta. Kurssivahvistukset ja muu kurssia koskeva posti lähetetään henkilötiedoissa olevaan sähköposti- tai postiosoitteeseen

3. Kurssimaksu

Useimmat MPK:n koulutustapahtumat ovat maksullisia. Hinta on näkyvillä kotisivujen koulutuskalenterissa. Lasku lähetetään kurssivahvistuksen mukana sähköpostitse. Kurssimaksu maksetaan seuraavan ohjeistuksen mukaisesti eräpäivään mennessä, ennen kurssin alkamista.

4. Kurssipaikan peruuttaminen

Ilmoittautumisen voi peruuttaa 21 vuorokautta ennen kurssin alkua oman MPK-kortin kautta tai ilmoittamalla perumisesta piiriin, joka koulutuksen järjestää. Tämän jälkeen kurssille osallistumista ei voi peruuttaa ilman pätevää syytä, ja kurssimaksu on maksettava. Päteväksi syyksi perumiseen katsotaan esimerkiksi lääkärintodistuksella todettu sairaus.

5. Kurssiturvallisuus

Jokaisesta kurssista tehdään turvallisuussuunnitelma. Siihen kirjataan tapahtuman turvallisuudesta vastaavien henkilöiden tiedot, arvioidaan tapahtuman riskit sekä tehdään suunnitelma niiden hallitsemiseksi.

Suunnitelmassa käydään läpi muun muassa tapahtuman henkilöstön ensiapu-, alkusammutus- ja evakuointivalmiudet sekä onnettomuustilanteessa toimiminen. Osallistujan tulee noudattaa kurssinjohtajan ja kouluttajien antamia ohjeita kaluston käytöstä ja koulutuspaikalla toimimisesta. Kursseilla noudatettava turvallisuus on käsitelty tarkemmin MPK:n Kurssiturvallisuuskäsikirjassa.

6. Vakuutus

MPK:n tapaturmavakuutus on voimassa koulutuspaikalla ilmoittautumisen jälkeen. Matkat tilaisuuksiin eivät sisälly vakuutukseen. Vakuutus ei korvaa omien tavaroiden (kännykkä, vaatteet, kellot yms.), auton, veneen yms. rikkoutumista tai katoamista pois lukien henkilövahingon yhteydessä syntyneet yksityistapaturmavakuutusehdoissa mainitut materiaalivahingot (silmälasit, kuulokojeet tms).

7. Koulutuskieli

Kurssien koulutuskieli on suomi, ellei kurssi-ilmoituksessa toisin mainita. Jos henkilö epäilee, että hänen suomenkielen taitonsa ei ole riittävän hyvä koulutuksesta suoriutumiseen, hänen on ilmoitettava siitä hyvissä ajoin etukäteen kurssinjohtajalle.

8. Päihteet

Päihteiden käyttö koulutuksen aikana ja päihtyneenä koulutukseen osallistuminen on kielletty. Päihtynyt henkilö poistetaan koulutuksesta. Mikäli kurssiohjelmaan sisältyy kurssi-illallinen tai muu vastaava tilaisuus, tilanteeseen sopivien ruokajuomien kohtuullinen nauttiminen on sallittu kurssinjohtajan harkinnan mukaan.

9. Toimintakyky

Kurssille osallistujan on ilmoitettava ennen tapahtuman alkamista kurssinjohtajalle kurssin läpivientiin vaikuttavista sairauksista tai muista fyysisistä ja henkisistä rajoitteista. Kurssinjohtaja voi rajoittaa osallistujan osallistumista joihinkin osioihin, jos hän katsoo sen vaarantavan henkilön itsensä tai muiden kurssilaisten turvallisuuden.

10. Ruoka-aineallergiat ja lääkeallergiat

Jos kurssin hintaan sisältyy ruokailu, osallistujan tulee ilmoittaa mahdolliset ruoka-aineallergiat hyvissä ajoin ennen kurssin alkua.

Kurssin läpivientiin vaikuttavista lääkeallergioista ja lääkkeiden käytöstä on kerrottava kurssinjohtajalle ennen kurssia.

11. Nuoret oppilaat

MPK:n koulutukset ovat avoimia kaikille 15 vuotta täyttäneille. Tietyissä koulutustapahtumissa alle 18-vuotiailla tulee olla huoltajan kirjallinen suostumus, ennen kun hänet voidaan hyväksyä tapahtumaan. Jos huoltajan suostumus vaaditaan, siitä on maininta kurssin perustiedoissa.

Sotilaallisia valmiuksia palvelevaan koulutukseen osallistuminen ei ole mahdollista alle 18-vuotiaille.

12. Palaute

Osallistujilta pyydetään palaute jokaisen kurssin jälkeen. Muu palaute annetaan piirin toimistoon.

13. Kuvaaminen koulutustapahtumissa

Koulutustapahtumien aikana MPK:n edustajat voivat kuvata koulutustoimintaa. Kuvia käytetään MPK:n omassa viestinnässä, kuten esitteissä ja koulutuksia koskevissa lehtikirjoituksissa. Mikäli joku ei halua itseään kuvattavan, hänen tulee ilmoittaa kuvaajalle asiasta. Jos kuvaaminen on rajoitettu jollakin alueella, siitä ilmoitetaan osallistujille tapahtuman alussa.

14. Kertausharjoituspäivien kertyminen reserviläisille

Reserviläiset saavat kertausharjoituspäiviä puolustusvoimien tilaamasta koulutuksesta. Sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen rinnasteisien kertausharjoituspäivien myöntämispäätöksen tekee puolustusvoimien aluetoimisto. Jos sotilaallisia valmiuksia palvelevasta koulutuksesta saa kertausharjoituspäiviä, asiasta mainitaan kurssi-ilmoituksessa. Kertausharjoituspäivätiedot siirretään puolustusvoimien rekisteriin vähintään kaksi kertaa vuodessa.