Siirry sisältöön
MPK:n koulutustulos vuonna 2021: 1550 kurssia joista 1171 reserviläisille ja 379 kaikille avoimia. 32155 osallistujaa joista naisia 5177. 46804 koulutuspäivää. Kurssipalautteiden keskiarvo 4,57 asteikolla 1-5.

Kuvat: Pasi Lindroos ja Panu Moilanen, koonnut Ossi Hietala

26.01.2022

MPK:n koulutustulos kasvoi vuonna 2021 edellisvuoteen 2020 verrattuna. Koulutuspäivien määrässä mitattuna tulos oli kolmanneksen edellisvuotta parempi, lähes 47 000 koulutuspäivää. Osallistujamäärä ja kurssien lukumäärä kasvoivat kumpikin noin 40 prosenttia.

MPK toteutti vuonna 2021 yhteensä 1 550 kurssia ja koulutustapahtumaa. Näihin osallistuttiin yhteensä 32 155 kertaa. MPK:n koulutusjohtaja Timo Mustaniemi on tyytyväinen saavutettuun tulokseen.

— Koulutustuloksen voimakas kasvu kertoo, että uudistettu koulutusjärjestelmämme on suurelta osin saatu vakiinnutettua. Lisäksi olemme pystyneet mukautumaan vaikeasti ennakoitavaan koronavirustilanteeseen edellisvuotta paremmin, Mustaniemi toteaa.

Naisten koulutusvolyymi ylitti asetetut tavoitteet

Ennen vuoden 2021 alkua MPK:lle asetettiin tavoitteeksi 5 000 koulutuspäivää naisille sotilaallisia valmiuksia palvelevassa koulutuksessa (SOTVA), tutustumistoiminnassa ja tiedotus- ja valistuskoulutuksessa. Naisille kertyi näissä yhteensä yli 7 000 koulutuspäivää, minkä lisäksi varautumis- ja turvallisuuskoulutuksesta (VARTU) koulutuspäiviä kirjattiin naisille reilut 2 000.

Nuorten koulutukselle asetetusta 3 000 koulutuspäivän tavoitteesta sen sijaan jäätiin: nuorille kirjattiin koulutuspäiviä reilu tuhat tutustumistoiminnasta ja tiedotus- ja valistuskoulutuksesta sekä vajaat 350 VARTU-koulutuksesta. Tulosta selittää se, että varsinkin tutustumistoiminnan toteutus nojaa monelta osin oppilaitosten kanssa tehtävään yhteistyöhön.

— Ymmärrettävästi toisen asteen oppilaitokset eivät ole pystyneet lähtemään mukaan tutustumistoimintaan, kun epidemiatilanne on ollut vuoden mittaan sekä vaikea että vaihteleva, Mustaniemi kertoo.

Reserviläisille yli tuhat kurssia, kouluttajakoulutusta runsaasti

Pääasiassa reserviläisille suunnattua sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta (SOTVA) järjestettiin kaikkiaan 1 171 kurssilla ja koulutustapahtumassa. Osa tapahtumista järjestettiin webinaareina tai verkkokursseina. SOTVA-koulutuksen osuus kaikesta MPK:n koulutuksesta oli hieman yli seitsemänkymmentä prosenttia: 33 353 koulutuspäivää.

Reilu kolmasosa SOTVA-koulutuksesta oli Puolustusvoimien tarpeisiin kohdennettua koulutusta, kuten aselaji- ja koulutushaarakohtaista jatko- ja erikoiskoulutusta tai vapaaehtoisiin harjoituksiin ja kertausharjoituksiin valmentavia kursseja. Vajaasta 7 000 osallistumiskerrasta kertyi yhteensä noin 13 500 koulutuspäivää.

Kouluttaja- ja toimijakoulutusta toteutettiin MPK:ssa kaikkiaan lähes 4 000 koulutuspäivää, mikä ylittää 3 500 kouluttajakoulutuspäivän tavoitteen. Tästä reilut 1 200 koulutuspäivää suunnattiin reserviläisille, ja vajaat 2 700 oli kaikille avointa. Näiden lisäksi Maavoimien kanssa kertausharjoituksena toteutetusta keskitetystä aselajikouluttajakoulutuksesta kertyi osallistujille 760 koulutuspäivää.

— Viime vuosi oli lukujen valossa varsin onnistunut, mutta toivottavasti tänä vuonna päästäisiin jo normaaliin toimintaan. Parin vuoden aikana vapaaehtoisten kouluttajien ja toimijoiden kärsivällisyyttä on koeteltu, kun on jouduttu tekemään mittaviakin järjestelyitä koulutuksen toteuttamiseksi. Suunta näyttää kuitenkin nyt olevan ylöspäin, Mustaniemi tiivistää.


Teksti: Ossi Hietala