Siirry sisältöön
Varusmiehiä ruokalan linjastossa

Kuva: Leijona Catering

12.04.2022

Vapaaehtoisilla on mahdollisuus sitoutua tehtäviin, joiden tavoitteena on täydentää Leijona Catering Oy:n henkilöstöresursseja erilaisissa turvallisuustilanteissa. Tarvetta on kokeille, ravintolatyöntekijöille, varastotyöntekijöille ja muulle avustavalle henkilöstölle. Yhteistyö on osa maanpuolustusjärjestöjen ja Leijona Cateringin normaalia valmius- ja varautumissuunnittelua.

Leijona Catering Oy, Naisten Valmiusliitto ry ja Maanpuolustuskoulutus (MPK) käynnistivät alkuvuodesta 2021 varautumisen pilottihankkeen. Hanke käynnistyi kartoituksella, jossa Naisten Valmiusliiton kymmenen jäsenjärjestöä tarjosivat omalle jäsenistölleen mahdollisuutta sitoutua Leijona Cateringin poikkeusolojen tehtäviin. Tehtävät herättivät laajaa kiinnostusta ja alustavia ilmoittautumisia saatiin eri järjestöjen kautta yhteensä noin 1000.

Yhteistyösopimus Leijonan, Naisten Valmiusliiton ja MPK:n välillä allekirjoitettiin tammikuussa 2022. Sopimus määrittelee ja mahdollistaa toimivat yhteistyötavat sopimuskumppaneiden välillä.

— Olemme iloisia, että Leijonan tarjoamat poikkeusolojen vapaaehtoistehtävät koettiin mielekkäiksi ja ne herättivät suurta mielenkiintoa, sanoo Leijona Cateringin toimitusjohtaja Ritva Paavonsalo.

Leijona perehdyttää vapaaehtoisia tehtäviin vuodesta 2022 alkaen yhteistyössä Naisten Valmiusliiton ja MPK:n kanssa. Varuskuntaravintoloissa on kokin, ravintolatyöntekijän ja varastotyöntekijän tehtäviä sekä avustavia tehtäviä poikkeusolojen aikana. Sitoutumiseen riittää kiinnostus tehtäviin, hygieniapassi sekä se, että vapaaehtoinen asuu varuskunnan lähellä.

— On hienoa ja Naisten Valmiusliiton pitkäaikaisten tavoitteiden mukaista, että naisille osoitetaan poikkeusolojen tehtäviä, joissa he voivat tuoda osaamisensa yhteiskunnan hyväksi, kertoo Naisten Valmiusliiton puheenjohtaja Paula Risikko.

Verkkokoulutuksen jälkeen vapaaehtoiset voivat halutessaan tehdä sitoumuksen MPK:n ylläpitämään rekisteriin.

— Pääsemme tässä yhteistyöprojektissa pilotoimaan tiettyihin tehtäviin sitoutuneiden henkilöjen tietojen rekisteröintiä. Osaamisen tallentaminen rekisteriin on tärkeää, jotta tiedetään vapaaehtoisten konkreettinen määrä, osaaminen ja heidät voidaan kutsua tarvittaessa tehtäviin, MPK:n toiminnanjohtaja Antti Lehtisalo korostaa.

Lisätietoja näistä vapaaehtoistehtävistä ja sitoumusmenettelystä saa MPK:n verkkokurssilla:. Varuskuntaravintolojen poikkeusolojen vapaaehtoistehtävät.

Itsenäisesti läpikäytävän kurssin päätteeksi kurssilaisen on mahdollista ilmoittautua valitsemaansa vapaaehtoistehtävään täyttämällä sitoutumislomake. Myöhemmin vapaaehtoisilla on mahdollisuus tutustua tehtäviin paikan päällä varuskuntaravintoloissa.

>> Lisätietoa