Siirry sisältöön
Tablet-tietokone nurmikolla, jolla seurataan kuntotestituloksia.

MPK toteuttaa vuosittain useita reserviläisille suunnattuja kuntotestitapahtumia. Testeissä reserviläinen saa tietoa sekä suorituksestaan että muun muassa sykkeestään suorituksen aikana. Kuva: MPK/Tommy Koponen

24.02.2020

Tehtäväkohtaiset kuntotestien tavoitetasot koskevat myös reserviläisiä.

Puolustusvoimat otti vuoden 2020 alusta alkaen käyttöön uuden kuntotestijärjestemän, joka perustuu tehtäväkohtaiseen fyysisen toimintakyvyn arviointiin. Kuntotestit säilyvät lähes ennallaan, mutta kenttäkelpoisuustestistä luovutaan.

Sotilaiden kestävyyskuntoa arvioidaan jatkossa 12 minuutin juoksutestillä ja yli 45-vuotiailla on mahdollisuus suorittaa UKK-kävelytesti. Lihaskuntoa mitataan etunojapunnerruksella ja istumaannousulla (toistoa/minuutti). Jalkojen räjähtävää voimatuottoa mitataan vauhdittomalla pituushypyllä. Vauhdittoman pituushypyn merkitystä on lisätty, koska tutkimukset ovat osoittaneet, että alaraajojen räjähtävä voimantuotto on yhteydessä selviytymiseen vaativissa sotilastyötehtävissä.

Nuori nainen nostaa isoa autonrengasta

Kuntotestien tavoitetasot on uudistuksen myötä määritelty tehtävän mukaan. Luokittelu on sama kaikille sukupuolesta riippumatta. Kuva: MPK/Tommy Koponen

Yhteisestä kuntoindeksistä tehtäväkohtaisiin luokitteluperusteisiin

Kuntotestien luokitteluperusteet muuttuvat tehtäväkohtaiseen luokitteluun, missä tavoitetasovaatimukset asetetaan sotilastyötehtävän perusteella. Luokitteluperusteet ovat samat molemmille sukupuolille. Aiemmin luokittelu perustui ikäluokkiin ja sukupuoleen.

Luokitteluasteikko on 1-5, missä alin taso on pääosin istumatyötä tekeville sotilaille ja ylin taso erikoisjoukoille. Kolmostason vaatimukset kuvaavat tehtäviä, joissa pääosa työajasta ollaan ulkona ja osin kenttätyössä. Tällaista työtä tekevät tyypillisesti varusmiesten kouluttajat. Heidän tavoitetasonsa on juoksutestissä 2500 metriä ja lihaskunnossa 95 pistettä. Kuormittavan ulkotyön vaatimukset ovat 2800 metriä ja 110 pistettä lihaskuntotestissä.

Aiemmat kenttäkelpoisuustestit, kuten marssit, suunnistus ja ammunnat, korvataan tehtäväkohtaisilla testeillä, jollainen on esimerkiksi 8-juoksu 40 kilon kantamuksen kanssa. Puolustushaarat suunnittelevat parhaillaan sitä, millaiset tehtäväkohtaiset testit soveltuvat parhaiten heidän toimintaympäristöönsä. Ammunnoista ei olla luopumassa, mutta niiden tilalle on suunnitteilla toiminnallisia ammuntoja.

Mies lyö sählypalloa maaliin

Monipuolinen liikunta on paras tapa ylläpitää fyysistä toimintakykyä. Omaa kuntoaan pääsee testaamaan MPK:n järjestämissä reserviläisten kuntotesteissä. Kuva: Karo Holmberg

Reserviläisille tarjolla uudistettuja kuntotestejä

Uudet kuntotestit ja niiden tehtäväkohtaiset tavoitetasovaatimukset koskevat myös varusmiehiä ja reserviläisiä. Maanpuolustuskoulutus MPK päivittääkin parhaillaan kuntotestausohjettaan vastaamaan Puolustusvoimien vaatimuksia.

MPK järjestää vuosittain lähes 100 kuntotestiä ja tämän vuoden aikana testit toteutetaan jo uusien vaatimusten mukaisesti. MPK kouluttaa lisäksi reserviläisten kuntotestaajia yhteistyössä Puolustusvoimien Urheilukoulun kanssa.

Viime vuonna käynnistetty Lisää liikettä -hanke yhteistyössä Reserviläisurheiluliiton ja Puolustusvoimien kanssa tähtää juuri reserviläisten kuntotestauksen tehostamiseen. Hankkeen tavoitteena on, että mahdollisimman moni reserviläinen osallistuisi säännöllisesti kuntotesteihin.

Lue lisää kuntotesteistä Lisää liikettä -hankkeen sivuilla.

Lisätietoja:
Liikuntapäällikkö Matti Santtila
Puh. 050 5309236
matti.santtila@mpk.fi


Teksti: Matti Santtila