Siirry sisältöön
MPK:n kurssilaisia harjoittelemassa taistelua rakennetulla alueella.

Rakennetun alueen taistelija voi valmistautua käytännön koulutukseen jo verkossa. Kuva: Karo Holmberg / MPK.

27.03.2024

MPK:n verkkokoulutuksissa voi nyt perehtyä muun muassa rakennetun alueen taistelun ja esikuntatyöskentelyn perusteisiin. Verkkokoulutuksessa haltuun otettu teoriapohja auttaa saamaan enemmän irti toiminnallisesta lähikoulutuksesta.

MPK:n koulutustarjontaan on lisätty neljä sotilaallisia valmiuksia palvelevaa verkkokurssia. Verkkokurssit toteutetaan MPK:n omalla MPKMoodle alustalla.

Uudet perustason verkkokurssit ovat:

Taistelu rakennetulla alueella perustason verkkokurssilla koulutetaan rakennetun alueen toimintaympäristön erityispiirteitä, sekä rakennetun alueen taistelun keskeisiä käsitteitä ja toimintaperiaatteita yksittäisen jalkaväkitaistelijan näkökulmasta.

Esikuntatyöskentelyn perusteet -verkkokurssi tutustuttaa kurssilaisen esikuntatyöskentelyssä käytettäviin menetelmiin ja muun muassa johtamisen ja suunnittelun prosesseihin. Kurssiin sisältyy myös kattava koulutuspaketti paikallispuolustuksesta.

Panssaritorjunnan verkkokurssi antaa kurssilaiselle riittävät tiedot panssarintorjunnasta yksittäisen panssarintorjunta-ampujan näkökulmasta.  Osaaminen varmistetaan kurssiin liittyvällä tentillä. Hyväksytty suoritus antaa kurssilaiselle mahdollisuuden osallistua peruskurssin toiminnalliseen lähijaksoon.

Sotilaspoliisikoulutuksen perustason verkkokurssilla tarkastellaan sotilaspoliisien toimintaympäristöä, toimintaa ohjaavaa lainsäädäntöä ja sotilaspoliisien tyypillisimpiä tehtäviä erityisesti paikallispuolustuksen näkökulmasta.

MPK:n verkkokurssien tavoitteena on tutustuttaa kurssilaisia koulutusaiheisiin, sekä syventää heidän osaamistaan eri aihealueista. Verkkokurssit mahdollistavat itsenäisen ja monipuolisen tavan opiskella eri koulutusaiheita verkon välityksellä.

– Suorittamalla verkkokursseja kurssilaiset saavat entistä paremmat valmiudet osallistua MPK:n koulutustapahtumiin. Kun teoriapohja on hallussa, kurssilaiset saavat käytännön koulutuksesta mahdollisimman paljon irti, toteaa MPK:n verkkopedagogiikasta vastaava erikoissuunnittelija Sami Hotakainen.

Verkkokurssit on luotu yhteistyössä MPK:n vapaaehtoisten sitoutuneiden kouluttajien ja toimijoiden kanssa. Puolustusvoimat on ohjannut ja tukenut kurssien kehittämistyötä. Verkkokurssien sisältöä kehitetään edelleen vuonna 2024 kursseista saadun palautteen perusteella.

Lisää MPK:n verkkokoulutuksista ja MPKMoodlesta voit lukea täältä.

Teksti: Paavo Piironen