Siirry sisältöön
Kaksi henkilöä käsittelee panssarintorjunta-aseita harjoituksessa

Panssarintorjunta-aseiden käsittelyä harjoituksessa Kuva: Pirita Ylermä/MPK Lounais-Suomi

07.04.2022

Maanpuolustuskoulutus MPK saa hakemansa lisärahoituksen, yhteensä 2 963 000 euroa. Lisäys on merkittävä ja sillä mahdollistetaan MPK:n tavoite tuplata koulutuksen määrä.

Seuraavaksi on tavoitteena tehostaa entisestään operatiivista yhteistyötä Puolustusvoimien kanssa ja ratkaista lainsäädäntöön liittyvät kehittämistarpeet. Myös jatkuvaa keskustelua maanpuolustusjärjestöjen kanssa jatketaan.

— Ensimmäinen pullonkaula koulutuksen tuplaamiseksi on saatu selvitettyä. Seuraavaksi tavoitteena on saada lainsäädännön haasteet ratkaistua ja lisättyä kouluttajien määrää, kertoo MPK:n hallituksen puheenjohtaja Mika Hannula

Koulutus keskiössä

Lisärahoitusta suunnataan koulutuksen kehittämiseen ja MPK:n sitoutuneiden kouluttajien ja toimijoiden tukemiseen. Koulutuksen suuntaamisesta, kouluttajakoulutuksesta ja kouluttajien käytöstä käydään aktiivista vuoropuhelua Puolustusvoimien kanssa.

MPK:n tavoitteena on tuplata koulutuksen määrä. Koulutuksen lisääminen toteutetaan osallistujamääriä kasvattamalla ja perustamalla uusia . Tarve toiminnan laajentamiseksi on noussut voimakkaasti Venäjän hyökättyä Ukrainaan. MPK on saanut lukemattomia yhteydenottoja niin yksittäisiltä ihmisiltä kuin organisaatioilta. Tietojen ja taitojen tarve on valtava. Ihmiset haluavat varautua.

— Tarvitsemme toimintaan mukaan merkittävän määrän uusia vapaaehtoisia kouluttajia, toimijoita ja eri alojen osaajia, Hannula esittää toiveen kentälle.

Tässä tilanteessa vapaaehtoisilta toivotaan erityistä aktiivisuutta ja joustavuutta. MPK pyrkii tukemaan sitoutuneita kouluttajia ja toimijoita kaikin tavoin. Uusia kouluttajia koulutetaan MPK:n maanpuolustus- ja puolustushaarapiireissä yhteistoiminnassa Puolustusvoimien joukko-osastojen kanssa.

Lainsäädännön pullonkaulat selvityksessä

Keskeisimpänä lainsäädännön esteenä on Puolustusvoimien aseiden ja ampumatarvikkeiden, paukkupatruunoiden ja simulaattorien käyttö MPK:n ammunnoissa.

— Puolustushallinnon ja MPK:n yhteinen tahtotila on, että turhat esteet reserviläisten mahdollisimman tehokkaalle koulutukselle saadaan poistettua, korostaa Hannula.

Kokonaismaanpuolustuksen näkökulmasta on tärkeää, että myös MPK:n varautumis- ja turvallisuuskoulutus saataisiin lainmukaiseksi julkiseksi hallintotehtäväksi. Kaikilla näillä toimenpiteillä lisätään suomalaisen yhteiskunnan resilienssiä ja tuetaan Puolustusvoimia paikallispuolustuksen suunnittelussa ja rakentamisessa.

Lisätietoa: