Siirry sisältöön

12.12.2019

Tervetulopuheenvuoro MPK:n vuosipäivän juhlassa
Helsinki, 12.12.2019

Herra kansliapäällikkö, herrat kenraalit ja amiraalit, arvoisat juhlavieraat, MPK:n oma väki, hyvät naiset ja miehet, Toivotan teidät sydämellisesti tervetulleeksi MPK:n vuosipäivän juhlaan.

Loppuaan kohti kulkeva vuosi on sisältänyt monia MPK:n tulevaisuuden kannalta merkittäviä tapahtumia. Jopa niin monia, että tällä hetkellä on hämmästyttävää ajatella, että ne kaikki ovat tapahtuneet vuonna 2019.

Alkuvuodesta jännitimme, ehtivätkö toimintaamme säätelevän lain muutokset tulla hyväksytyksi työnsä päättämässä olevan eduskunnan aikana. Viimeiselle viikolle se sitten menikin. Seuraavaksi me vapaaehtoiset pyrimme kesän korvalla osaltamme vaikuttamaan, ehkä hieman pelonsekaisin tuntein, siihen mitä toiminnastamme kirjataan hallitusohjelmaan. Lain toimeenpanolle ei lopulta näkynyt estettä, kun hallitusohjelmaan tuli kirjaus ”Varmistamme maanpuolustusjärjestöjen riittävät resurssit ja toimeenpanemme viime hallituskaudella säädetyn lain vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta”. Helpottava ja konkreettinen merkkipaalu oli valtioneuvoston syyskuun budjettiriihi, jossa ihan oikeasti oli kohdennettu eurot vape-lain toimeenpanoon. Hieman jo varaslähdöllä, mutta varsinkin tuosta ajankohdasta eteenpäin on sitten laitettu toimeksi kaikilla organisaatiomme tasoilla.

Minulle ja varmasti monelle muullekin läsnäolijoista oli alun alkaen vaikea hahmottaa, miksi vuodesta 2008 voimassa ollutta vape-lakia oli ensinkään tarvetta muuttaa. Ja nimenomaan sitä kohtaa, kun puolustusvoimien MPK:lta tilaamat koulutukset, VEH:t, siirretään ensi vuoden alusta puolustusvoimien itsensä toteuttamiksi. – Mutta mitä enemmän asiaan olen päässyt tutustumaan ja mitä enemmän olen rohjennut nostaa katseen omasta pulpetistani ylöspäin, sitä paremmin olen hahmottanut kokonaisuuden.

Puolustusvoimien vastuulla on omalta osaltaan pitää asevelvollisuusjärjestelmä ajantasaisena. Puolustusvoimat uudistaa parhaillaan varusmiesten koulutusjärjestelmää, lisää reservin kertausharjoituksia sekä parantaa reserviläisten mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoiseen koulutukseen.

Tärkein varusmieskoulutukseen kohdistuva kehitystyö tehdään Koulutus 2020-ohjelmassa, joka on parhaillaan kokeiluvaiheessa. Opetusmenetelmiä ja koulutusrakenteita uudistetaan, uutta teknologiaa hyödynnetään sekä varusmiesten kuntoa ja kestävyyttä kehitetään.

Reservin kertausharjoituksilla varmistetaan poikkeusolojen joukkojen osaaminen. Kertausharjoitusten määrää lisätään hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti siten, että vuonna 2020 koulutetaan yli 19.000 reserviläistä. Harjoituksissa panostetaan muun muassa paikallisjoukkojen koulutukseen järjestämällä eri puolilla Suomea paikallispuolustusharjoituksia.

Ja sitten: Varusmieskoulutuksen ja reservin kertausharjoitusten lisäksi kehitetään vapaaehtoista maanpuolustusta. Vapaaehtoisen sotilaallisen koulutuksen siirtyessä puolustusvoimien vastuulle reserviläisten rooli koulutuksen suunnittelussa ja toimeenpanossa korostuu.

Korostan siis, että vape-lain kautta tuleva muutos on osa asevelvollisuusjärjestelmän ajantasaistamista.
Vetoan meihin kaikkiin siinä, että nyt katsomme vain eteenpäin.

Saamme MPK:lle vuoden 2020 alusta kokonaan uusia tehtäviä, mm. tutustumiskoulutuksen. Valmiuspäällikköjärjestelmän kautta tuemme entistä paremmin reserviläisiä heidän kehittymispoluillaan ja puolustusvoimia löytämään aktiivisia tekijöitä sodan ajan tehtäviin.

Kaiken muutoksen keskellä on enemmän kuin paikallaan kiittää kaikkia vapaaehtoisia toimijoitamme, MPK:n työntekijöitä ja yhteistyötahojamme hedelmällisestä, eteenpäin katsovasta työstä maanpuolustuksen eteen.

Vape-lain sääntöjen mukaan oma nelivuotinen roolini MPK:n hallituksen puheenjohtaja päättyy kahden viikon kuluttua. Kiitän mukana matkanneita saamastani tuesta ja myös lukuisista haasteista.

Tervetuloa MPK:n vuosijuhlaan!