Siirry sisältöön
Varusmiehiä ruokalan linjastossa

Kuva: Leijona Catering

Vapaaehtoisena voi sitoutua tehtäviin, joiden tavoitteena on täydentää Leijona Catering Oy:n resursseja poikkeusoloissa. Tarvetta on esimerkiksi kokeille, ravintolatyöntekijöille ja varastohenkilöstölle, jos tulisi tilanne, jossa Puolustusvoimat kohottaa valmiutta. 

Mihin vapaaehtoisia tarvitaan?

Varuskuntaravintoloissa on tarjolla kokin, ravintolatyöntekijän ja varastotyöntekijän tehtäviä sekä avustavia tehtäviä poikkeusolojen aikana. Jos Puolustusvoimat kohottaisi valmiuttaan, Leijonan varuskuntaravintoloissa tarvittaisiin hetkellisesti sitoutuneita vapaaehtoisia nykyisen henkilökunnan lisäksi.

Leijona perehdyttää vapaaehtoisia tehtäviin yhteistyössä Naisten Valmiusliiton ja MPK:n kanssa. Sitoutumiseen riittää kiinnostus tehtäviin, hygieniapassi sekä se, että vapaaehtoinen asuu varuskunnan lähellä.

Yhteistyö on osa maanpuolustusjärjestöjen ja Leijona Cateringin normaalia rauhanajan valmius- ja varautumissuunnittelua

Kiinnostaako sitoutuminen?

Tarkempaa tietoa vapaaehtoisten tehtävistä ja siitä, mitä sitoutuminen edellyttää ja tarkoittaa, saa MPK:n verkkokurssilta: Varuskuntaravintolojen poikkeusolojen vapaaehtoistehtävät. Verkkokurssin suorittaminen kestää noin 1-2 tuntia, ja sen voi käydä useammassakin osassa oman aikataulun mukaan.

Verkkokoulutuksen päätteeksi voi tehdä sitoumuksen MPK:n ylläpitämään rekisteriin. Osaamisen tallentaminen rekisteriin on tärkeää, jotta tiedetään vapaaehtoisten konkreettinen määrä, osaaminen ja heidät voidaan kutsua tarvittaessa tehtäviin.

Yhteistyö Leijona Catering Oy:n, Maanpuolustuskoulutus MPK:n ja Naisten Valmiusliiton välillä on osa kokonaisturvallisuuden osaajien rekisteripilottia.

 

Lisätietoa

Satu Virtanen
Koulutuspäällikkö
satu.virtanen@mpk.fi
040 517 2073