Siirry sisältöön
Reserviläinen käsittelee HF-radiolaitteen tangenttia.

Kuva: MPK/Ossi Hietala

02.02.2022

Varaverkkoseminaari kokosi joulukuussa yhteen viranomaisia, kuntien edustajia, radioamatöörejä ja muita varautumisesta kiinnostuneita. Seminaarin puheenvuoroissa korostui yhteistyön ja koordinoinnin tärkeys niin järjestö- kuin viranomaissektorilla.  

Seminaarissa kuultiin alustuksia varaviestiverkkojen käytöstä viranomaisten, kuntien ja vapaaehtoistoimijoiden näkökulmasta. Niin viranomais- kuin järjestösektorilla kaivataan valtakunnallisia yhteistyörakenteita ja -malleja. Alueellisesti yhteistyö monessa paikassa toimii hyvin, mutta osaaminen ei aina siirry alueelta toiselle. Yhtenä seminaarin päätavoitteista olikin kertoa eri alueiden parhaista käytänteistä ja yhteistyötavoista. 

Varaviestiverkko-osaaminen tukee MPK:n tavoitetta sitoa kaikkia kansalaisia alueelliseen turvallisuuden parantamiseen. Läheiset yhteistyösuhteet ja osaamisen jakaminen eri toimijoiden kesken auttaa kaikkia varautumaan ja parantamaan lähiyhteisöjen turvallisuuta. MPK:n varaviestiverkkoseminaarit tähtävät juuri tähän.  

— Varaviestiverkko-osaajat ovat innovatiivista porukkaa. Olisi hienoa, jos saamme tätä innovatiivisuutta ja osaamista leviämään valtakunnallisesti sen sijaan, että pyörää keksitään aina uudelleen eri paikoissa, MPK:n koulutuspäällikkö Juha Niemi perustelee toistuvan seminaarin tarvetta. 

Varaviestiverkot tukevat kokonaisturvallisuutta

Varaviestiverkoilla on iso merkitys maanpuolustuksen ja kaiken muunkin turvallisuustyön näkökulmasta. MPK:n varaviestiverkkohankkeen lähtökohdat ovat maanpuolustuskoulutuksessa, mutta osaaminen ja kalustohankinnat tukevat koko yhteiskunnan turvallisuutta. Uudessa puolustusselonteossa korostetaan paikallispuolustuksen näkökulmaa. 

— Paikallispuolustus pitää mieltää niin, että sillä ei ajatella pelkkiä reserviläisiä, vaan kaikkia kansalaisia. Hybriditilanteessa tarvitaan jokaista, MPK:n toiminnanjohtaja Antti Lehtisalo toteaa.  

Sama teema toistui myös muissa alustajapuheenvuoroissa. Eri viranomaisten edustajat ovat yksimielisiä siitä, että yhteen hiileen puhaltamista tarvitaan. 

— Varautumisen onnistumista ja kyvykkyyttä ei ratkaista organisaatio kerrallaan, vain yhteistä suorituskykyä kehittämällä, vahvistaa Kuntaliiton pelastustoimen kehittämispäällikkö Vesa-Pekka Tervo 

Maanpuolustuksessa tarvitaan varaviestiverkko-osaamista 

Everstiluutnantti Juha Peltomäki Maavoimista kertoi, että HF (High Frequency) -varaverkot ovat tärkeä osa tulevia Puolustusvoimien 2022 paikallispuolustusharjoituksia.  

— MPK:n johtamisjärjestelmä ja viestikoulutusohjelmat ovat konkreettinen askel kohti MPK:n ja Puolustusvoimien tiivistyvää yhteistyötä ja osaamisen siirtämistä, Peltomäki kertoo. 

MPK:n Johtamisjärjestelmä- ja viestikoulutusohjelmaa on kehitetty vuodesta 2017 lähtien. Maanpuolustuksen kannatussäätiö tukee MPK:n HF-radiokaluston varustelua ja koulutusohjelman jalkauttamista. MPK:n vapaaehtoistoimija Mikko Laakkonen esitteli MPK:n HF-kalustohanketta, jota on suunniteltu, pilotoitu ja toteutettu MPK:n aktiivisten vapaaehtoisten ja henkilökunnan voimin. Tavoitteena on, että vuonna 2023 kaikissa maanpuolustuspiireissä on osaavat käyttäjät koulutettu ja oma kalusto aktiivisessa käytössä paikallispuolustus- ja Kotiseutuharjoituksissa sekä valtakunnallisissa varaviestiverkkoharjoituksissa.  

Hyvät käytänteet kiertoon 

Seminaarissa kuultiin myös useita esimerkkejä alueellisista hyvistä käytännöistä. Monilla alueilla Suomessa erilaiset järjestöt ovat oleellinen osa varautumistoimintaa.  

Muun muassa Etelä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa tehdään varautumisessa tiivistä yhteistyötä järjestöjen kanssa: Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) on yhteistyötaho erilaisten kriisitilanteiden ratkaisussa ja MPK koulutustoiminnassa. Radioamatöörit ovat omalta osaltaan myös kouluttaneet pelastuslaitoksen henkilökuntaa käyttämään erilaisia radiokalustoja ja he ylläpitävät arjen häiriötilanteita palvelevia verkkoja. 

— Tavoitteena on tiivistää yhteistyötä ja radioamatöörien osallistumista pelastustoimintaan liittyviin tukitehtäviin ja varautumiseen, Etelä-Savon pelastusjohtaja Seppo Lokka kertoo. 

Valtakunnallisia yhteistyörakenteita ja koordinaatiota kaivataan 

 Ympäri Suomea on käytössä erilaisia hienoja käytännön ratkaisuja, joista kuulimme mm. Aina Valmis Kyläradio ry:n Juha Paurin ja Alastaron kyläyhdistyksen kyläkoordinaattori Janne Mattsonin kertomana. 

— Tarvitaan kansallinen kehittämiskonsepti ja valtakunnallinen poikkihallinnollinen koordinaatio, korostaa Pelastustoimen varaviestiopastyöryhmän vetäjä Juha Alander 

Yhteisillä toimintatavoilla voidaan ottaa parhaat käytänteet käyttöön parhaalla mahdollisella tavalla. Seuraava koordinaatioseminaari järjestetään vuonna 2023. Toivottavasti silloin ollaan jo pidemmällä yhdenmukaisten käytänteiden tiellä. 

Seminaarin järjestivät yhdessä MPK:n kanssa Suomen Kylät ry, Suomen Radioamatööriliitto ry ja Viestikiltojen liitto ry. Keskitien säätiö mahdollisti seminaarin järjestämisen.