Siirry sisältöön
Merivoimien reserviläisiä sotilasaluksen kannella.

Merivoimien reserviläisiä koulutetaan meripuolustuksen yhteisissä taidoissa, rannikkojoukkojen osaamisessa sekä laivastojoukkojen toiminnassa. Kuva: Karo Holmberg

MPK kouluttaa Merivoimien reserviläisiä ja meripuolustuksesta kiinnostuneita henkilöitä monipuolisesti yhteistyössä tärkeimmän yhteistyökumppaninsa merivoimien kanssa.

Meripuolustukseen liittyvän koulutuksen toteuttaa käytännössä MPK:n meripuolustuspiiri. Piirillä ei, kuten maanpuolustuspiireillä, ole tarkasti rajattua toiminta-aluetta mutta valtaosa koulutustapahtumista sijoittuvat Etelä-rannikolle välille Itäraja-Turku.

Meripuolustuspiirin koulutuksen painopiste on sellaisessa sotilaallisia valmiuksia palvelevassa koulutuksessa, joka on merivoimien kannalta hyödyllistä. Tämän koulutuksen tavoitteena on parantaa merivoimien sodan ajan joukkoihin sijoitettujen reserviläisten osaamista ja kykyä suoriutua tehtävistään.

Tarjolla on laaja valikoima perus-, jatko- ja erikoiskoulutusta sekä rannikko- että laivastojoukkojen toimintaan liittyvissä aiheissa. Koulutusta annetaan myös lähes kaikissa maavoimien aselajeissa painottaen toimintaa rannikolla tai saaristossa. Kivääri- ja pistooliammunnat sisältyvät joidenkin kurssien ohjelmaan ja ammuntatapahtumia järjestetään myös erikseen.

Meripuolustuksen erikoiskoulutusta annetaan esimerkiksi seuraavilla aloilla: Rannikkojääkäri, meritiedustelu, suojapalvelu- ja vauriontorjunta, rannikkotykistö, logistiikka, merivoimien esikuntatyöskentely ja merenkulku.

Jokainen 18 vuotta täyttänyt, asiasta kiinnostunut voi osallistua koulutukseen ja täydentää osaamistaan tai ryhtyä opiskelemaan kokonaan uutta alaa. Osallistuminen osalle kursseista oikeuttaa korvaaviin kertausharjoitusvuorokausiin, jotka puolestaan otetaan huomioon ylennyksiä harkittaessa. Osaamisen kehittyessä puolustusvoimat voi muuttaa sijoitusta sodan ajan joukoissa tai sijoittaa niihin henkilön, jolla sijoitusta ei ole.

Meripuolustuspiiri järjestää lisäksi sekä nuorille, että naisille suunnattua koulutusta yhdessä eri oppilaitosten ja esim. Naisten valmiusliiton kanssa. Usein näillä kursseilla on kytkös mereen, saaristoon tai meriturvallisuuteen joko aiheen tai järjestämispaikan kautta.

Meripuolustuspiirin tärkeä tehtävä on myös rekrytoida henkilöitä sekä merivoimien joukkoihin, että omiin tarpeisiin.


Nimi
Ajankohta
 • Sotilaan oheistaidot 6/24

  27.6.2024
  Turku
 • LOUHI 24 Kouluttajakurssi 1/3, meritiedustelu, merivalvonta ja tulenjohto

  16.8.2024 - 18.8.2024
  Upinniemi
 • Suorituskykykurssi

  17.8.2024 - 18.8.2024
  Turku
 • Sotilaan oheistaidot 8/24

  29.8.2024
  Turku
 • Sinisen reservin ampumapäivä 4/2024

  31.8.2024
  Pöytyä

Katso lisää koulutuksia tästä