Siirry sisältöön
Maastopukuinen reserviläinen sekä siviiliasuinen nuori nainen ja mies istuvat yhdessä puun juurella ottamassa valokuvaa puhelimella.

MPK:n toimintaan ovat tervetulleita kaikki kokonaisturvallisuudesta kiinnostuneet. Kuva Kesäyön marssilta Tuusulasta 2020: Tommy Koponen

Maanpuolustuskoulutus MPK on Suomen kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja, joka tarjoaa koulutusta kaikille, jotka ovat kiinnostuneita sotilastaitojensa tai yleisten turvallisuustaitojensa ylläpitämisestä, kehittämisestä ja laajentamisesta. Maanpuolustustahtoaan voivat MPK:n toiminnassa toteuttaa niin sodan ajan joukkoihin sijoitetut, tavalliset kansalaiset, työnantajan palvelukseen varatut kuin varareserviin kuuluvatkin. Koulutusta on saatavilla sekä sotilaille että siviileille ja kaikille sukupuoleen katsomatta.

Kaikki MPK:n koulutus on koottu koulutuskalenteriin. Kalenterissa koulutuksia voi etsiä vapaasanahaun sekä ajallisen ja paikallisen rajauksen perusteella.

Klikkaa itsesi koulutuskalenteriin tästä!

 

Taistelija antaa muille ohjeita ja osoittaa kynällä kädessään olevaa karttaa.

Sotilaallisia valmiuksia palvelevassa koulutuksessa pääset tutustumaan, perehtymään ja syventymään itseäsi kiinnostaviin sotilastaitoihin. Voit harjaantua tutun koulutushaaran tiedoissa ja taidoissa, tai sukeltaa kokonaan uuteen aselajiin. Kuva: Turo Oraste

Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus — vaikuttaa sodanajan sijoitukseen

MPK:n sotilaallisia valmiuksia palvelevassa koulutuksessa (SOTVA) reservissä olevien on mahdollista täydentää sodanajan valmiuksiaan. Sekä Puolustusvoimien sodanajan joukkoihin sijoitetut että sijoittamattomaan reserviin kuuluvat voivat kehittää osaamistaan. Aktiivisella osallistumisella MPK:n koulutuksiin ja siellä annetuilla näytöillä voi vaikuttaa omaan sodanajan sijoitukseensa. Myös reservissä oleminen on tärkeä osa sotilaallista valmiutta.

MPK järjestää vuosittain sotilaallisia valmiuksia palvelevia koulutuksia yli tuhannen kurssin verran. MPK:n ympäri maata sijaitsevat piirit järjestävät mm. seuraavanlaisia koulutuksia:

 • Reserviläisjohtaja ja johtajakoulutus
 • Tiedustelu
 • Aselajikoulutukset
 • Sotilasveneenkuljettajan tutkinto
 • Kyberturvallisuus

MPK:n sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen painopiste on paikallisjoukoissa. Vapaaehtoisuutta hyödynnetään myös Puolustusvoimien paikallisjoukkojen rekrytoinnissa. MPK järjestää vuosittain maakuntajoukkojen infopäiviä ja peruskursseja, joiden kautta voit päästä mukaan kotiseutusi maakuntakomppaniaan.

Jos haluat mukaan MPK:n koulutuksiin, etsi kartasta itseäsi lähimpänä oleva piiri ja ilmoittaudu kiinnostaville kursseille. Lisätietoja kursseista ym. saat tarvittaessa piirien valmius- ja koulutuspäälliköiltä.

Maanpuolustuspiirit ja koulutuspaikat
Lue lisää paikallisjoukoista (Puolustusvoimat)

 

Nainen sammuttaa tulta vaahtosammuttimella vihreässä, metsäisessä ympäristössä.

Kaikille avoin koulutus sisältää valtavan aiheiden kirjon arjen turvallisuustaidoista, kuten alkusammutuksesta ja kyberturvallisuuden perusteista, monipuolisiin maastotaitoihin, johtamiseen ja edistyneempiin kyberturvallisuuden tekniikoihin. Kuva yhteistyössä eri järjestöjen ja viranomaisten kanssa järjestetystä Kotiseutuharjoituksesta. Kuva: Ossi Hietala

Kaikille avoimet koulutukset — kokonaisturvallisuutta kaikille

MPK järjestää vuosittain kaikille avoimia kokonaisturvallisuuden eri taitoihin perehdyttäviä kursseja noin 500 tapahtumaa eri puolilla maata. Kaikille avoimien koulutusten tarkoituksena on ihmisten yleisten turvallisuustietojen ja -taitojen kartuttaminen ja kehittäminen. Nuorille ja naisille suunnatun, asepalvelukseen perehdyttävän tutustumistoiminnan alaikäraja on 16 vuotta, muut kurssit ovat avoimia kaikille 15 vuotta täyttäneille. MPK:n ympäri maata sijaitsevat piirit järjestävät mm. seuraavanlaisia koulutuksia:

 • Kyberturvallisuuden ja informaatioturvallisuuden perus-, jatko- ja erikoiskurssit
 • Selviydy sähköttä
 • Kouluttaja-, vapaaehtoistoimija- ja johtajakoulutus
 • Ensiapukurssit
 • Maastossa liikkuminen ja erätaidot
 • SAR (Search and Rescue)

Jos haluat mukaan MPK:n koulutuksiin, voit etsiä kartasta itseäsi lähimpänä olevan maanpuolustuspiirin ja ilmoittautua kiinnostaville kursseille. Lisätietoja kursseista ym. saat tarvittaessa piirien koulutuspäälliköiltä.

 

Reserviläiskouluttaja antaa ohjeita taistelijoille.

MPK kouluttaa omat vapaaehtoiset kouluttajansa ja toimijansa itse ja yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa. Tarjolla on nousujohteinen koulutuspolku, jolta saat eväitä elämän mittaiseen matkaan kouluttajana kehittymisen parissa, tai voit tulla mukaan myös monenlaisten tukitehtävien muodossa. Kuva: Pasi Lindroos

Kouluttajaksi tai toimijaksi – vapaaehtoiset mahdollistavat toiminnan

MPK:n koulutuksen käytännön toteutuksesta vastaavat yhdistyksen noin 3000 vapaaehtoista kouluttajaa ja tukitoimijaa. Toimiminen vapaaehtoisena kouluttajana on erinomainen tapa ylläpitää sekä omia että muiden reserviläisten ja ihmisten sotilas- ja turvallisuustaitoja. Lisäksi kouluttaminen kehittää johtamis- ja organisointitaitoja, joista on paljon apua myös työelämässä. Kouluttajaksi voi ryhtyä kuka tahansa turvallisuudesta ja kouluttamisesta kiinnostunut henkilö, joka haluaa oppia ja kehittyä kouluttajana. Sotilastaustaa ei kaikille avoimien kurssien kouluttajaksi haluavalta vaadita.

Kouluttajatehtävän lisäksi MPK:n toimintaan voi osallistua muun muassa vapaaehtoisissa huolto-, kuljetus-, tiedotus- ja valokuvaustehtävissä. Erilaisia harjoitusten järjestelyihin ja tiedottamiseen liittyviä tehtäviä on tarjolla kaikissa piireissä. Voit kysyä tehtävistä ja niihin hakeutumisesta lisää sinua kiinnostavan piirin henkilökunnalta!

MPK kouluttaa omat kouluttajansa ja muut toimijansa

Vapaaehtoiseksi kouluttajaksi haluavan kannattaa ensimmäiseksi hakeutua omien kiinnostuksen kohteiden mukaiselle kurssille. Kurssin jälkeen voi ilmoittaa kurssinjohtajalle kiinnostuksensa apukouluttajan tehtäviin. Jos aihe ja kouluttajan tehtävät tuntuvat edelleen mielekkäiltä, kannattaa olla yhteydessä oman alueen MPK:n piirin henkilökuntaan. Koulutustaidosta annettujen näyttöjen avulla pääsee aina vaativampiin tehtäviin ja jatkotason kouluttajakoulutukseen.

Vapaaehtoisen toimijan tulee tehdä valitsemaansa MPK:n piiriin sitoumus, joka antaa MPK:lle perusteet vapaaehtoisen ohjaamiselle kouluttaja- ja muuhun koulutukseen. Sitoumus oikeuttaa MPK:n tallettamaan toimijaa koskevat perus- ja koulutustiedot rekisteriin ja luovuttamaan niitä tarvittaessa turvallisuusviranomaisille ja varautumistoimijoille poikkeusolojen ja varautumisen tehtäviin liittyen. Sitoumus ei edellytä vapaaehtoiselta toimijalta tiettyyn harjoitusmäärään osallistumista tai muuta ajankäytöllistä sitoutumista, vaan vastuutehtävistä sovitaan kunkin toimijan kanssa vuosittain. Sitoumus tehdään yhteen piiriin kerrallaan, mutta toimia voi muissakin piireissä.

MPK:n kouluttajakoulutus on järjestetty kolmiportaiseksi

 1. Kouluttajakoulutus antaa kouluttajaksi haluavalle valmiuden ja oikeuden kouluttaa pieniä joukkoja itsenäisesti sekä perusteet jatkokoulutukseen osallistumiselle.
 2. Kurssinjohtajakoulutus laajentaa kouluttajan toimintamahdollisuuksia joukkueen kokoisen (n. 30 henkilön) joukon kouluttamiseen ja kurssinjohtajana toimimiseen.
 3. Harjoituksenjohtajan erikoiskurssi mahdollistaa useista kursseista ja koulutusryhmistä koostuvien harjoituskokonaisuuksien johtajana toimimisen.

Lisäksi reserviläinen voi MPK:n kouluttajakoulutuksessa laajentaa osaamistaan varusmiesaikaisen koulutushaaransa ulkopuolelle ja hankkia mm. puolustusvoimien perusammuntojen johtajan oikeuden.

 

Verkkokoulutus on kasvava koulutuksen toteuttamisen tapa. Myös uudet verkkokoulutuksen osaajat ja verkkokoulutusinnovaatiot ovat aina tervetulleita! Kuva: Ossi Hietala

Verkkokoulutus

MPK käyttää koulutuksensa tukena ja välineenä verkko-oppimisympäristö MPKMoodlea sekä joillakin SOTVA-kursseilla Puolustusvoimien PVMoodle-alustaa.

MPKMoodlesta löytyy verkkokurssit sekä eri kurssien työtiloja ja koulutusmateriaaleja. MPKMoodleen kirjaudutaan samoilla tunnuksilla kuin MPK:n koulutuskalenteriin. Jos olet jo kirjautuneena sisään ja ilmoittautunut verkkokurssille, pääset MPKMoodlessa olevien kurssien työtiloihin oman MPK-korttisi kautta.

 

MPK:n valmiuspäälliköt

Jos sinulla on kysyttävää MPK:n toiminnasta, käänny rohkeasti piirien henkilökunnan puoleen! Reserviläisiä auttavat erityisesti MPK:n valmiuspäälliköt, joiden työhön kuuluu olennaisena osana reserviläisten rekrytointi toimintaan ja paikallisjoukkoihin. Kuva: Ossi Hietala

Lisätietoja

Jos mieleesi tulee jotain kysyttävää MPK:n kursseista, tai olet kiinnostunut MPK:n vapaaehtoistehtävistä, voit olla sähköpostitse yhteydessä oman alueesi piirin henkilökuntaan.

MPK:n piirit

Lisätietoja maanpuolustusjärjestöjen toiminnasta

Vapaaehtoinen maanpuolustus on paljon muutakin kuin koulutusta. Maanpuolustusjärjestöt tarjoavat monipuolista reserviläisten osaamisen ja toimintakyvyn ylläpitämiseen tähtäävää toimintaa mm. liikuntaa, ammuntaa, maastotoimintaa, veteraanityötä ja seminaareja sekä naisille että miehille koko Suomen alueella. Lisätietoja toimintamahdollisuuksista löydät yhdistysten kotisivuilta:

Maanpuolustuskiltojen liitto ry
Maanpuolustusnaisten liitto ry
Naisten Valmiusliitto ry
Reserviläisliitto ry
Sotilaskotiliitto ry
Suomen Reserviupseeriliitto ry

Muita kokonaisturvallisuuden kentän vapaaehtoistehtäviä voit löytää lisäksi kumppanijärjestöiltämme:

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu VAPEPA
Suomen Punainen Risti SPR
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK
Suomen Meripelastusseura
Suomen Lentopelastusseura
Suomen Pelastuskoiraliitto