Siirry sisältöön

 

Jokainen Suomen kansalainen voi kartuttaa taitojaan, ylläpitää kenttäkelpoisuuttaan ja kouluttautua nousujohteisesti Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) koulutuksissa. Maanpuolustustahtoaan voivat toteuttaa niin SA-joukkoon sijoitetut, tavalliset kansalaiset, työnantajan palvelukseen varatut kuin varareserviin kuuluvatkin. Koulutusta on saatavilla sekä sotilaille että siviileille ja sekä naisille että miehille.

Kaikki MPK:n koulutus on koottu koulutuskalenteriin. Kalenterissa koulutuksia voi etsiä vapaasanahaun sekä ajallisen ja paikallisen rajauksen perusteella.

Klikkaa itsesi koulutuskalenteriin tästä!

Kuva: Jouko Liikanen 

Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus – vaikuttaa SA-sijoitukseen

MPK:n sotilaallisia valmiuksia palvelevassa koulutuksessa reservissä olevien on mahdollista täydentää sodanajan valmiuksiaan. Sekä SA-joukkoon sijoitetut että reserviin kuuluvat voivat kehittää osaamistaan. Aktiivisella osallistumisella MPK:n koulutuksiin ja siellä annetuilla näytöillä voi vaikuttaa omaan sodanajan sijoitukseensa. Myös reservissä oleminen on tärkeä osa sotilaallista valmiutta.

MPK järjestää vuosittain sotilaallisia valmiuksia palvelevia koulutuksia noin 1 200 kurssin verran. Ympäri maata sijaitsevat maanpuolustuspiirit järjestävät mm. seuraavanlaisia koulutuksia:

 • Reserviläisjohtaja ja johtajakoulutus
 • Sissitoiminta
 • Aselajikoulutukset
 • Sotilasveneenkuljettajan tutkinto
 • Kyberturvallisuus

MPK:n sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen painopiste on paikallisjoukoissa. Vapaaehtoisuutta hyödynnetään myös Puolustusvoimien paikallisjoukkojen rekrytoinnissa. MPK järjestää vuosittain maakuntajoukkojen infopäiviä ja peruskursseja, joiden kautta voit päästä mukaan kotiseutusi maakuntakomppaniaan.

Jos haluat mukaan MPK:n koulutuksiin, etsi kartasta itseäsi lähimpänä oleva piiri ja ilmoittaudu kiinnostaville kursseille. Lisätietoja kursseista ym. saat tarvittaessa piirien koulutuspäälliköiltä.

Maanpuolustuspiirit ja koulutuspaikat
Lue lisää paikallisjoukoista (Puolustusvoimat)

Kuva: Henrik Nysten

Varautumis- ja turvallisuuskoulutus – turvallisuutta kaikille

MPK järjestää vuosittain varautumis- ja turvallisuuskoulutusta (VARTU) noin 500 kurssilla. VARTU-koulutuksen tarkoituksena on kansalaisten yleisten turvallisuustietojen ja -taitojen kartuttaminen ja kehittäminen. Kurssit ovat avoimia kaikille 15 vuotta täyttäneille. Ympäri maata sijaitsevat maanpuolustuspiirit järjestävät mm. seuraavanlaisia koulutuksia:

 • Selviydy sähköttä
 • Johtajakoulutus
 • Ensiapukurssit
 • Maastossa liikkuminen ja erätaidot
 • SAR (Search and Rescue)

Jos haluat mukaan MPK:n koulutuksiin, voit etsiä kartasta itseäsi lähimpänä olevan maanpuolustuspiirin ja ilmoittautua kiinnostaville kursseille. Lisätietoja kursseista ym. saat tarvittaessa piirien koulutuspäälliköiltä.

Kuva: Arto Kolehmainen

Kouluttajaksi tai toimijaksi – vapaaehtoiset mahdollistavat toiminnan

MPK:n koulutuksen käytännön toteutuksesta vastaavat yhdistyksen noin 2800 vapaaehtoista kouluttajaa ja tukitoimijaa. Toimiminen vapaaehtoisena kouluttajana on erinomainen tapa ylläpitää sekä omia että muiden reserviläisten ja kansalaisten sotilas- ja turvallisuustaitoja. Lisäksi kouluttaminen kehittää johtamis- ja organisointitaitoja, joista on paljon apua myös työelämässä.

Kouluttajatehtävän lisäksi MPK:n toimintaan voi osallistua muun muassa vapaaehtoisissa huolto-, kuljetus-, tiedotus- ja valokuvaustehtävissä. Erilaisia harjoitusten järjestelyihin ja tiedottamiseen liittyviä tehtäviä on tarjolla kaikissa maanpuolustuspiireissä.

MPK kouluttaa omat kouluttajansa ja muut toimijansa

Vapaaehtoiseksi kouluttajaksi haluavan kannattaa ensimmäiseksi hakeutua omien kiinnostuksen kohteiden mukaiselle kurssille. Kurssin jälkeen voi ilmoittaa kurssinjohtajalle kiinnostuksensa apukouluttajan tehtäviin. Jos aihe ja kouluttajan tehtävät tuntuvat edelleen mielekkäiltä, kannattaa olla yhteydessä oman alueen MPK:n koulutuspaikkaan. Koulutustaidosta annettujen näyttöjen avulla pääsee aina vaativampiin tehtäviin ja jatkotason kouluttajakoulutukseen.

Vapaaehtoisen toimijan tulee tehdä valitsemaansa maanpuolustuspiiriin sitoumus, joka antaa MPK:lle perusteet vapaaehtoisen ohjaamiselle kouluttaja- ja muuhun koulutukseen. Sitoumus oikeuttaa MPK:n tallettamaan toimijaa koskevat perus- ja koulutustiedot rekisteriin ja luovuttamaan niitä tarvittaessa turvallisuusviranomaisille ja varautumistoimijoille poikkeusolojen ja varautumisen tehtäviin liittyen. Sitoumus ei edellytä vapaaehtoiselta toimijalta tiettyyn harjoitusmäärään osallistumista tai muuta ajankäytöllistä sitoutumista, vaan vastuutehtävistä sovitaan kunkin toimijan kanssa vuosittain. Sitoumus tehdään yhteen maanpuolustuspiiriin kerrallaan, mutta toimia voi muissakin piireissä.

MPK:n kouluttajakoulutus on järjestetty kolmiportaiseksi

 1. Ryhmätason kouluttajakoulutus antaa kouluttajaksi haluavalle valmiuden ja oikeuden kouluttaa pieniä joukkoja itsenäisesti sekä perusteet jatkokoulutukseen osallistumiselle.
 2. Joukkuetason kouluttajakoulutus laajentaa kouluttajan toimintamahdollisuudet joukkueen kokoisen (n. 30 henkilön) joukon kouluttamiseen ja kurssinjohtajana toimimiseen.
 3. Harjoituksenjohtajan erikoiskurssi mahdollistaa useista kursseista ja koulutusryhmistä koostuvien harjoituskokonaisuuksien johtajana toimimisen.

Lisäksi reserviläinen voi MPK:n kouluttajakoulutuksessa laajentaa osaamistaan varusmiesaikaisen koulutushaaransa ulkopuolelle ja hankkia mm. puolustusvoimien perusammuntojen johtajan oikeuden.

Kuva: Henrik Nysten

Sijoitus MPK:n poikkeusolojen organisaatioon

Ilman tehtävää olevat reserviläiset voivat hakeutua hyvien näyttöjen jälkeen myös MPK:n poikkeusolojen tehtäviin. Se mahdollistaa ylentämisen reservissä samalla lailla kuin puolustusvoimien SA-sijoitus. MPK:n poikkeusolojen organisaatiossa on tehtäviä sotilaskouluttajille sekä varautumis- ja turvallisuuskouluttajille. Lisäksi organisaatiosta löytyy eri alojen tukitehtäviä, kuten viestintää, huoltoa, muonitusta ja kuljetuksia. Näihin tehtäviin haetaan kokeneita ja jo varttuneempia reserviläisiä. Myös asepalvelusta käymättömille tai asevelvollisuusiän ylittäneille naisille ja miehille löytyy tehtäviä, kun taidot ovat riittävät sekä fyysinen ja henkinen kunto on hyvä.

Jos olet kiinnostunut MPK:n poikkeusolojen tehtävistä:

 • Osallistu aktiivisesti MPK:n toimintaan
 • Ota yhteyttä itseäsi lähimpänä olevaan koulutuspäällikköön
 • Kerro mitä osaat ja mistä olet kiinnostunut

Sijoitus MPK:n poikkeusolojen organisaatiossa edellyttää, että teet sitoumuksen kyseisen maanpuolustuspiirin toimintaan. Sitä ennen tulee selvittää, ettei ole varattu minkään muun poikkeusolojen organisaation käyttöön.

Kuva: Suvi Suovaara

Verkkokoulutus

MPK käyttää koulutuksensa tukena ja välineenä verkko-oppimisympäristö PVMoodlea. PVMoodlessa on eri kurssien työtiloja yhteydenpitoa ja materiaalien jakoa varten, sekä erilaisia verkkokirjastoja ja -kursseja. PVMoodle on Puolustusvoimien ylläpitämä palvelu, ja sitä käytetään nykyisin myös varusmiesten koulutuksen tukena.

Tunnuksien luominen PVMoodleen edellyttää, että olet ottanut käyttöön Suomi.fi-asiointitilin. Kirjauduttuasi ensimmäistä kertaa PVMoodleen valitse profiiliasetuksistasi käyttäjäryhmäksi ”Reservi”, niin pääset käyttämään MPK:n materiaaleja.

PVMoodle
Suomi.fi

Kuva: Edvard Enqvist

Lisätietoja

Jos mieleesi tulee jotain kysyttävää MPK:n kursseista, tai olet kiinnostunut MPK:n poikkeusolojen tehtävistä, voit olla sähköpostitse yhteydessä oman alueesi koulutuspäällikköön.

MPK:n piirit

Lisätietoja maanpuolustusjärjestöjen toiminnasta

Vapaaehtoinen maanpuolustus on paljon muutakin kuin koulutusta. Maanpuolustusjärjestöt tarjoavat monipuolista reserviläisten kenttäkelpoisuuden ylläpitämiseen tähtäävää toimintaa mm. liikuntaa, ammuntaa, maastotoimintaa, veteraanityötä ja seminaareja sekä naisille että miehille koko Suomen alueella. Lisätietoja toimintamahdollisuuksista löydät yhdistysten kotisivuilta:

Maanpuolustuskiltojen liitto ry
Maanpuolustusnaisten liitto ry
Naisten Valmiusliitto ry
Reserviläisliitto ry
Sotilaskotiliitto ry
Suomen Reserviupseeriliitto ry

Muita kokonaisturvallisuuden kentän vapaaehtoistehtäviä voit löytää lisäksi kumppanijärjestöiltämme:

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu VAPEPA
Suomen Punainen Risti SPR
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK
Suomen Meripelastusseura
Suomen Lentopelastusseura
Suomen Pelastuskoiraliitto