Siirry sisältöön

14.02.2020

Tarkastuksessa tuli ilmi tärkeitä havaintoja, joiden johdosta on ryhdytty toimenpiteisiin. MPK on tarkentanut toimintansa ohjeistusta ja muuttanut tiedonhallintajärjestelmiä laillisuusvalvontaraportin havaintojen myötä.

Puolustusministeriö teki vuosien 2018-2019 aikana vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan laillisuusvalvontatarkastuksen. Tarkastuksen kohteena olivat puolustusministeriö, Puolustusvoimat ja Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK).

Puolustusministeriön 14.2. julkaisemassa tiedotteessa todettiin, että MPK:n osalta tarkastuksen kohteena olivat MPK:n antama koulutus alaikäisille sekä valtionavustusten käsittely. Muut tarkastuksen osat käsittelivät Puolustusvoimien ampuma-aseiden käyttöä muussa MPK:n koulutustoiminnassa kuin Puolustusvoimien tilaamassa sotilaallisessa koulutuksessa sekä Puolustusvoimien ja puolustusministeriön vapaaehtoisen maanpuolustuksen valvonnan lainmukaisuutta.

Tarkastuksen perusteella on parannettu ohjeistusta ja tiedonhallintajärjestelmiä

Yhtenä tarkastuksen havaintona oli se, että MPK:n varsinaiseen sotilaallisia valmiuksia palvelevaan (SOTVA) koulutukseen on vajaan kahden vuoden tarkastelujakson aikana osallistunut yhdeksän alle 18-vuotiasta nuorta yhteensä viidessä eri tapahtumassa, joka on 0,02 % kaikista MPK:n SOTVA-koulutukseen osallistuneista.

Heti löydösten tultua ilmi vuonna 2018 MPK tarkensi ohjeistustaan koulutuksen toteuttamisesta. Samalla tiedonhallintajärjestelmään tehtiin muutos, joka estää alle 18-vuotiaiden ilmoittautumisen sotilaallisia valmiuksia palvelevaan koulutukseen.

— Tietojärjestelmässämme ollut aukko mahdollisti inhimilliset virheet osallistujien iän tarkastuksissa, mistä olemme harmissamme ja pahoillamme. MPK ei kuitenkaan ole tarkoituksellisesti kouluttanut sotilaallisia valmiuksia alle 18-vuotiaille, korostaa MPK:n toiminnanjohtaja Pertti Laatikainen.

Lisäksi tarkastuksessa ilmeni, että MPK:n tiedonhallintajärjestelmässä oli merkitty virheellisesti sotilaallisia valmiuksia palvelevaksi koulutukseksi 103 tapahtumaa, joihin osallistui 208 alaikäistä henkilöä. Kyseisellä aikajaksolla oli toteutettu ainakin 3 000 SOTVA-tapahtumaa 60 000 osallistujalle.

— Kurssien merkitsemisen osalta tiedonhallintajärjestelmämme on ollut liian kankea. Yksi esimerkki tällaisesta koulutuksesta on esimerkiksi Kesäyön marssin 25 kilometrin reitti, joka on merkitty sotilaallisia valmiuksia palvelevaksi, sillä reserviläisillä on mahdollisuus saada marssista rinnasteinen kertausharjoitusvuorokausi. Siviilille sama kurssi olisi pitänyt pystyä merkitsemään muuksi kuin sotilaallisia valmiuksia palvelevaksi kurssiksi, Laatikainen avaa virheellisiä merkintöjä.

Valtionavustuksen käytön selvittämistä jatketaan

Toisena MPK:ta koskevana tarkastuksen huomiona oli, että MPK:n talousjärjestelmä ei anna tarpeeksi tietoa valtionavustuksen yksityiskohtaisesta kohdentamisesta. Tältä osin tarkastusta jatketaan hyvässä yhteistyössä viranomaisten kanssa.

— MPK on aina hoitanut kirjanpitoaan julkisten hallitontehtävien osalta valvovan viranomaisen ohjauksen mukaisesti. Nyt on tullut ilmi tarpeita eritellympään kirjanpitoon, jotka toteutamme, Pertti Laatikainen kertoo.

Muista tarkastuksen osa-alueista — Puolustusvoimien ampuma-aseiden käytöstä muussa kuin tilatussa sotilaallisessa koulutuksessa sekä Puolustusvoimien sekä puolustusministeriön vapaaehtoisen maanpuolustuksen valvonnan lainmukaisuudesta — tiedottavat niistä vastuulliset tahot Puolustusvoimat ja puolustusministeriö.

— Toimintaa tarkastettiin nyt ensimmäistä kertaa vuoden 2008 lain voimaanastumisen jälkeen. Sen tuloksena voidaan todeta, että vapaaehtoisen maanpuolustuksen ohjausta ja valvontaa tulisi edelleen parantaa niin MPK:n sisällä kuin ohjaavien tahojen toimesta, Laatikainen toteaa.

Suuri osa laillisuusvalvontatarkastuksen aikana ilmi tulleista tarkennettavista yksityiskohdista on jo korjautunut 1.1.2020 voimaan astuneen lainsäädäntöuudistuksen sekä MPK:n jo 2018 toteuttaman ohjeistuksen ja järjestelmäuudistuksen myötä. Yhteistyö toiminnan parantamiseksi on ollut tiivistä läheisten sidosryhmien puolustusministeriön ja Puolustusvoimien kanssa koko laillisuusvalvontatarkastuksen ajan.

Lisätietoja:
Pertti Laatikainen
MPK:n toiminnanjohtaja
p. 050 543 6151

Teksti: Miia Iivari
Tekstiä päivitetty klo 11.06