Siirry sisältöön

Vad är Hembygdsövningarna?

En hembygdsövning är organisationernas gemensamma övning för beredskap och säkerhet.

På Hembygdsövningar kan kommuninvånare, frivilliga av olika slag och alarmgrupper delta för att utbilda sig och öva tillsammans med andra aktörer. Avsikten är att olika organisationer kan förmedla sitt bästa kunnande, lära sig av varandra och öva tillsammans att fungera i eventuella störningssituationer.

Hembygdsövningars pilotövningar ordnades 2019

Hembygdsövningen Lahti19, som ordnades av MPK’s Tavastlands försvarsdistrikt i Lahtis 27-29.9.2019, var övningsmodellens nationella pilotövning. Under veckoslutet ordnades mer än 10 kurser som förbättrade deltagarnas förmåga att klara sig i vardagen även under störningssituationer.

>Lue lisää LAHTI19 Kotiseutuharjoituksesta (på finska)

Vid försvarsmaktens kurscentral (före detta Stridsskolan) i Tusby ordnades 17-19.5.2019, som pilotövning, den första Hembygdsövningen TUUSULA19. Under veckoslutet verkställdes bland annat följande kurser: Strålsäkerhetscentralens frivilliga strålmätningsplutonutbildning, Mellan-Nylands regionala beredskapscenterns utbildarutbildning, samt Gymnasiets säkerhetskurs.

>Lue lisää TUUSULA19 Kotiseutuharjoituksesta (på finska)

Modellen för och samarbete i samband med Hembygdsövningar provas och utvecklas även i andra områden. Exempel på detta är de av MPK:s distrikt i Österbotten verkställda LOHI19 i Lohteå 24–26.5 och HELA19 i Kauhava 13–15.9 samt av Savolax-Karelens distrikt i Sotinpuro 30.8–1.9 verkställda Sotinpuro 2019 hembygdsövningen.

Bakgrund för Hembygdsövningarna

I den finska modellen för övergripande säkerhet deltar hela medborgarsamhället i säkerhetsarbetet. Hembygdsövningarna är en del av de åtgärder som möjliggör att organisationsfältets och frivilligaktörernas resurser och kunnande effektivare stöder regional och lokal beredskap.

Läs mer om den finska modellen för övergripande säkerhet: Säkerhetsstrategi för samhället (YTS)

 

Medverkar i verkställandet av Hembygdsövningarna

Jane och Aatos Erkkos stiftelse, Försvarsgillenas förbund, Försvarsutbildningsförbundet, Försvarskvinnorna, Kvinnornas Beredskapsförbund, Reservistförbundet och Finlands Reservofficersförbund

Kurser

 


Nimi
Ajankohta
  • Arjen turvallisuuskurssi

    2.9.2024 - 8.9.2024
    Lohja

Katso lisää koulutuksia tästä

Yhteystiedot

MPK
Keskustoimisto

Postiosoite
Pohjoinen Hesperiankatu 15 A 1
00260 Helsinki

Käyntiosoite
Töölöntorinkatu 2
00260 Helsinki

 

toimisto@mpk.fi
FacebookTwitterInstagram

Koulutuspäällikkö

Satu Virtanen
040 517 2073
satu.virtanen@mpk.fi
Tutustumistoiminta - nuoret ja naiset
MPK Keskustoimisto