Siirry sisältöön

20.06.2024

Suomessa turvallisuutta rakennetaan ja ylläpidetään laajasti yhteiskunnan eri toimijoiden yhteistoiminnalla. MPK:n Kotiseutuharjoitus Turvallinen Uusimaa 2024 on konkreettinen esimerkki halusta rakentaa kokonaisturvallisuutta yhdessä.

Turvallinen Uusimaa 2024 on alueellinen varautumisharjoitus, johon järjestöt ja niiden vapaaehtoistoimijat, kunnat, viranomaiset ja yksittäiset kansalaiset tulevat kouluttautumaan ja harjoittelemaan yhdessä. Harjoituksissa eri toimijat välittävät muille parasta osaamistaan, oppivat toisiltaan ja harjoittelevat yhteistoimintaa mahdollisissa häiriötilanteissa. Nyt harjoitus järjestetään Kirkkonummella, Nurmijärvellä, Helsingissä ja Porvoossa.

Harjoitusten ajankohdat ja painopisteet

Maavoimien paikallispuolustusharjoitukset järjestetään kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä, koko Suomen alueella. Kaartin jääkärirykmentti harjoittelee syyskuussa pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla osittain samaan aikaan kuin Kotiseutuharjoitus järjestetään.

MPK:n Kotiseutuharjoituksessa ja Puolustusvoimien Paikallispuolustusharjoituksessa on yhteinen tilannekehys ja sitä täydennetään peliryhmän yksittäisillä kohdennetuilla kuvauksilla kullekin harjoitusjoukolle.

MPK Meripuolustuspiiri ja Etelä-Suomen maanpuolustuspiiri vastaavat harjoituksen järjestämisestä.

Tämän kertaisen Kotiseutuharjoituksen keskiössä ovat öljyntorjuntaharjoitus ja alueellisten valmiuskeskusten (AVAK) tilanneharjoitukset.

Öljyntorjuntaharjoitus

Öljyntorjuntaharjoitus toteutetaan yhteistoiminnassa WWF:n kanssa tukeutuen Upinniemen varuskuntaan. Kurssilaisten lisäksi harjoitukseen on osallistumassa, Suomen Punaisen Ristin, Suomen ympäristökeskuksen, Suomen Meri- ja Lentopelastuseurojen sekä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen henkilökuntaa.

Öljyntorjuntaharjoitus

Öljyntorjuntakaluston koulutusta. Kuva: Karo Holmberg, MPK

 

”Kotiseutuharjoitus tarjoaa hyvät puitteet viranomais- ja vapaaehtoisorganisaatioiden yhteistyölle ja -toiminnalle. Maapuolustuskoulutus MPK:n merkitys kokonaisturvallisuuden kouluttajana ja koordinaattorina korostuu.” sanoo piiripäällikkö Petri Pääkkönen Meripuolustuspiiristä.

Alueellinen valmiuskeskus (AVAK) -kurssi

Alueellinen valmiuskeskus (AVAK) -kurssi on aloitettu jo aiemmin keväällä, ja kurssi huipentuu tilanneharjoituksiin, jotka pidetään Kirkkonummella ja Nurmijärvellä.

”Olen erityisen tyytyväinen siitä, että AVAK-kurssille osallistuu jo toistamiseen myös yhteysupseereita Puolustusvoimien paikallisjoukoista. Tällä parannetaan tiedonvaihtoa sekä tilannekuvan ja tiedustelutiedon välittymistä eri organisaatioiden välillä” toteaa piiripäällikkö Vesa Sundqvist Etelä-Suomen maanpuolustuspiiristä.

Alueellisen valmiuskeskuksen tilannehuone

Kirkkonummen ja Raaseporin yhdistetyn alueellisen valmiuskeskuksen (AVAK) tilannehuoneen toiminnan esittely kutsuvieraille Turvallinen Uusimaa 2023 Kotiseutuharjoituksessa. Kuva: Karo Holmberg, MPK

 

Vapaaehtoinen säteilymittausjoukkue ja kalliosuojakoulutus

Edellä mainittujen lisäksi harjoitukseen kuuluu Säteilyturvakeskuksen vapaaehtoisen säteilymittausjoukkueen harjoitus ja kalliosuojien käyttöhenkilöstön koulutus, joka toteutetaan yhteistoiminnassa Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen kanssa.

Muita harjoituksessa toteutettavia kursseja

Kotiseutuharjoituksessa on myös kuntalaisten arjen turvallisuuteen, joukkomuonitukseen, turvallisesti vesillä liikkumiseen ja viranomaisten yhteistoimintaan liittyviä kursseja ja webinaari niin, että kokonaisosallistujamäärä nousee lähes 300 henkilöön.

Ilmoittautuminen kursseille

MPK:n kursseille ilmoittautuminen tapahtuu MPK:n koulutuskalenterin kautta. Kurssitarjonnasta löytyy erilaisia kursseja 30.8.-8.9.2024. Kurssit toteutuvat lähitapahtumina ja webinaareina. MPK:n kursseille osallistujat ovat MPK:n vakuutusturvan piirissä. Harjoituksessa toteutettavat kurssit löytyvät MPK:n koulutuskalenterista.

Tule harjaantumaan ja ota kaverisikin mukaan!