Siirry sisältöön

Tulevan Kotiseutuharjoituksen keskuspaikkana on Syndalen Hankoniemellä. Kuvassa viimevuotisen Kotiseutuharjoitus Turvallinen Uusimaa 2022:n avaus Kirkkonummella. Kuva: Vesa Sundqvist, MPK

28.06.2023

Turvallinen Uusimaa 2023 on alueellinen varautumisharjoitus, johon järjestöt ja niiden vapaaehtoistoimijat, kunnat, viranomaiset ja yksittäiset kansalaiset tulevat kouluttautumaan ja harjoittelemaan yhdessä. Harjoituksissa eri toimijat välittävät muille parasta osaamistaan, oppivat toisiltaan ja harjoittelevat yhteistoimintaa mahdollisissa häiriötilanteissa. Nyt harjoitus järjestetään Hangossa, Kirkkonummella ja Nurmijärvellä.

Harjoitusten ajankohdat ja painopisteet

Maavoimien paikallispuolustusharjoitukset järjestetään kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä, koko Suomen alueella. Kaartin jääkärirykmentti harjoittelee syyskuussa pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla osittain samaan aikaan kuin Kotiseutuharjoitus järjestetään.

Kotiseutuharjoituksessa ja Paikallispuolustusharjoituksessa on yhteinen tilannekehys ja sitä täydennetään peliryhmän yksittäisillä kohdennetuilla kuvauksilla kullekin harjoitusjoukolle.

MPK Meripuolustuspiiri ja Etelä-Suomen maanpuolustuspiiri vastaavat harjoituksen yleisjärjestelyistä.

Tämän kertaisen Kotiseutuharjoituksen keskiössä ovat öljyntorjuntaharjoitus ja alueellisten valmiuskeskusten (AVAK) tilanneharjoitukset.

Öljyntorjuntaharjoitus

Öljyntorjuntaharjoitus toteutetaan yhteistoiminnassa WWF:n kanssa tukeutuen Syndalenin harjoitusalueeseen. Kurssilaisten lisäksi harjoitukseen on osallistumassa Vapaaehtoisen pelastuspalvelun, Suomen Punaisen Ristin, Suomen ympäristökeskuksen, Suomen Meri- ja Lentopelastuseurojen, Siviilipalveluskeskuksen ja radioamatöörikerhojen ryhmiä sekä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen henkilökuntaa.

Vapaaehtoiset öljyntorjujat rantautumassa tehtäviinsä. Kuva: Esa Aittokallio, MPK

”Kotiseutuharjoitus tarjoaa hyvät puitteet viranomais- ja vapaaehtoisorganisaatioiden yhteistyölle ja -toiminnalle. Maapuolustuskoulutus MPK:n merkitys kokonaisturvallisuuden kouluttajana ja koordinaattorina korostuu.” sanoo piiripäällikkö Petri Pääkkönen Meripuolustuspiiristä.

Alueellinen valmiuskeskus (AVAK) -kurssi

Alueellinen valmiuskeskus (AVAK) -kurssi on aloitettu jo aiemmin keväällä, ja kurssin tilanneharjoitukset pidetään Hangossa, Kirkkonummella ja Nurmijärvellä.

Kirkkonummen ja Lohjan yhdistetyn alueellisen valmiuskeskuksen (AVAK) tilannehuoneen toiminnan esittely kutsuvieraille Turvallinen Uusimaa 2022 Kotiseutuharjoituksessa. Kuva: Vesa Sundqvist, MPK

”Olen erityisen tyytyväinen siitä, että AVAK-kurssille osallistuu ensimmäistä kertaa myös yhteysupseereita Puolustusvoimien paikallisjoukoista. Tällä parannetaan tiedonvaihtoa sekä tilannekuvan ja tiedustelutiedon välittymistä eri organisaatioiden välillä” toteaa piiripäällikkö Vesa Sundqvist Etelä-Suomen maanpuolustuspiiristä.

Vapaaehtoinen säteilymittausjoukkue ja kalliosuojakoulutus

Edellä mainittujen lisäksi harjoitukseen kuuluu Säteilyturvakeskuksen vapaaehtoisen säteilymittausjoukkueen harjoitus ja kalliosuojien käyttöhenkilöstön koulutus, joka toteutetaan yhteistoiminnassa Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen kanssa.

Muita harjoituksessa toteutettavia kursseja

Kotiseutuharjoituksessa on myös kuntalaisten arjen turvallisuuteen, vesihuollon ja muuhun varautumiseen ja henkiseen huoltoon sekä viranomaisten yhteistoimintaan liittyviä kursseja niin, että kokonaisosallistujamäärä saattaa nousta jopa 250-300.

Harjoituksen aikana Helsingin Pelastusliitto ry järjestää seuraavat kurssit:

4.9.2023 Väestönsuojanhoitajan kurssi

4.-6.9.2023 Asuinkiinteistön turvallisuus -kurssi

Ilmoittautuminen kursseille

MPK:n kursseille ilmoittautuminen tapahtuu MPK:n koulutuskalenterin kautta. Kurssitarjonnasta löytyy erilaisia kursseja 1.-8.9.2023. Kurssit toteutuvat lähitapahtumina ja webinaareina. MPK:n kursseille osallistujat ovat MPK:n vakuutusturvan piirissä.

Harjoituksessa toteutettavat kurssit varmistuvat kesän aikana – seuraa koulutuskalenteria tulevien kurssien osalta!

Tule harjantumaan ja ota kaverisikin mukaan!