Siirry sisältöön
Illustration bild av en soldat.

Bild: Suvi Suovaara

MPK – landets mest omfattande utbildare i övergripande säkerhet

Försvarsutbildning MPK är Finlands största utbildare i övergripande säkerhet och ordnar utbildning för alla som är intresserade av att upprätthålla, utveckla och utvidga sin militära förmåga eller sina allmänna säkerhetsfärdigheter. I MPK:s verksamhet kan såväl personer placerade i krigstida trupper, vanliga medborgare, personer reserverade för sin arbetsgivares uppgifter som personer i den ersättande reserven förverkliga sin försvarsvilja. Vi ordnar utbildning för både soldater och civila och för alla personer oavsett kön.

År 2008 fick MPK en offentligrättslig ställning och våra uppgifter fastställs i lagen om frivilligt försvar. MPK:s verksamhet leds och övervakas av försvarsministeriet.

Illustration av träning

Bild: Suvi Suovaara

MPK:s uppgifter

MPK har som mål att främja försvaret genom utbildning, information och upplysning.

MPK:s offentliga förvaltningsuppgift:

 1. Ordna:
  – utbildning som stöder den militära förmågan
  – introduktionskurser
  – internationella utbildningar
  – information och upplysning om det frivilliga försvaret.
 2. Utveckla kvinnornas möjligheter att delta i det frivilliga försvaret samt ordna dithörande utbildning och introduktionskurser som främjar den militära förmågan.
 3. Styra, stödja och samordna medlemsorganisationernas försvarsutbildning.
 4. Förbättra de ungas möjligheter att lära sig mer om försvaret genom att delta i introduktionskurser.

Utöver de ovanstående uppgifterna kan föreningen ordna beredskaps-, säkerhets- samt ledarskaps- och utbildarutbildning samt ta initiativ och även i övrigt verka till förmån för försvaret på det sätt som bestäms i föreningens stadgar.

Utbildning

MPK:s utbildning stöder försvarsmaktens, andra myndigheters och medborgarnas beredskap att handla under normala förhållanden och undantagsförhållanden. Utbildningen ordnas i samarbete med MPK:s 14 medlemsorganisationer, bl.a. landets största reservist- och försvarsorganisationer. MPK har också ett nära samarbete med myndigheter och frivilligorganisationer som arbetar med säkerhetsutbildning, -fostran och -information.

Målet med utbildningen är att öka den allmänna beredskapen och funktionsförmågan i störningssituationer i samhället. En del av utbildningen beställs av kommuner och myndigheter.


Nimi
Ajankohta
 • Taktiikan kieli

  19.5.2024 - 15.12.2024
  Verkkokurssi MPKMoodle
 • A2 Mekanisoitu pataljoona taistelussa

  19.5.2024 - 15.12.2024
  Verkkokurssi MPKMoodle
 • Panssarintorjunnan peruskurssi (PST PK) teoria

  19.5.2024 - 15.12.2024
  Verkkokurssi MPKMoodle
 • Naton perusteet -verkkokurssi

  19.5.2024 - 15.12.2024
  Verkkokurssi
 • VSS Kalliosuoja -peruskurssi

  19.5.2024 - 15.12.2024
  Verkkokurssi
 • Kulunvalvontapaikka poliisin virka-apuna

  19.5.2024
  Verkkokurssi

Katso lisää koulutuksia tästä