MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutus
Försvarsutbildning

25.05.2020

Valtioneuvosto on väljentänyt kokoontumisrajoituksia siten, että 50 henkilön kokoontumiset ovat kesäkuun alusta (1.6.2020) lähtien mahdollisia. Uusi linjaus mahdollistaa viranomaisohjeiden puolesta esimerkiksi erilaiset tapaamiset, sekä koulutuspaikkojen avaamisen hygienia- ja turvaohjeita noudattaen.

Pääesikunnan ohjeistuksen mukaisesti MPK:n koulutus Puolustusvoimien alueilla voidaan aloittaa seuraavien periaatteiden mukaisesti:

  • Koulutus on pienimuotoista (max. 50 henkilöä/kurssi).
  • Toiminnassa otetaan huomioon paikalliset olosuhteet ja varuskunnalliset linjaukset koulutuksen käytännön toteuttamisesta.
  • Koulutustilaisuudet järjestetään siten, että kurssilaiset eivät ole kosketuksissa varusmiehiin, PV:n henkilökuntaan, eivätkä he käytä samoja sisätiloja.
  • Koulutus pyritään järjestämään etupäässä ulkotiloissa (esim. ampumaradoilla).
  • Lähikontaktia (esim. EA-koulutus) edellyttävä koulutus aloitetaan aikaisintaan kesän jälkeen syyskaudella 2020.
  • Tiloissa ja koulutuspaikoilla tulee aina olla mahdollisuus käsien pesuun tai vähintään käsidesiä käytettävissä.

Pohjois-Suomen maanpuolustuspiirin osalta tämä tarkoittaa lähinnä ammuntojen uudelleen käynnistämistä. Avoinna olevat kurssit löydät koulutuskalenterista.

Tutustu myös Osallistujan ohjeisiin.