Siirry sisältöön
Kolme miestä metsässä maastopuvuissa aseet käsissä

Paikallispataljoonataistelijan toimintaa rakennetulla alueella ennen kukonlaulua. Kuva: MPK Hattula arkisto

Hämeen maanpuolustuspiirin perinteinen Hämeen Ilves -harjoitus järjestetään jälleen syksyllä Parolannummella

Hämeen Ilves 2023-harjoitus järjestää Parolannummen kasarmi- ja lähiharjoitusalueilla 22.9-24.9.2023. Harjoitus toteutetaan toisen kerran aikaisempia harjoituksia suurempana, Hattulan ja Tampereen koulutuspaikan yhteistyönä. Kummankin koulutuspaikan vastatessa omien kurssiensa valmisteluista ja Hattulan koulutuspaikan koordinoidessa harjoituskokonaisuutta. Harjoitusvalmistelut ovat käynnissä ja ilmoittautumiset osalle kursseista on jo avattu. Lisää kursseja avataan sitä mukaa, kun niitä saadaan valmisteltua.

Hämeen Ilves 2023 koostuu kaikkiaan 30 kurssistaHarjoituksen odotetaan keräävän tänä vuonna yhteen lähes 450–500 aktiivista vapaaehtoista maanpuolustajaa.

Harjoituksen osallistujajoukko muodostuu ympäri Suomea tulevista varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneista asevelvollisista ja reserviläisistä, MPK:n sitoutuneista ja sitoutumattomista maanpuolustusaktiiveista sekä sotilaallisesta maanpuolustuksesta ja Puolustusvoimien toiminnasta kiinnostuneista vapaaehtoisista miehistä ja naisista.

Harjoitukseen osallistumiseen on sen luonteesta johtuva, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annettuun lakiin perustuva, 18-vuoden alaikäraja. Harjoituksen osallistujat tulevat kokemaan yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemisen riemua. Moninaisen osallistujajoukon toimintaa onkin aikaisemmilla kerroilla kuvastanut hyvä ja vahva yhteenkuuluvaisuuden tunne ja yrittämisen ilo. Harjoitus onkin ollut hyvä mahdollisuus saada uusia ystäviä ja tuttavia saman henkisistä ihmisistä. Osallistujilta kootun palautteen perusteella voidaan todeta, että harjoituksen läpivienti ja harjoituskokemukset ovat olleet positiivisia.

Harjoitus on vapaaehtoisten toimijoiden yhteistyön summa. Harjoituksen kaikissa vastuutehtävissä toimivat vapaaehtoiset toimijat. Kurssijohtajat suunnittelevat, valmistelevat ja johtavat kurssinsa läpiviennin, kouluttajat toteuttavat suunnitelman mukaisen koulutuksen ja kurssivääpelit sekä muu järjestelyorganisaation henkilöstö tuottavat kurssien tukipalvelut siten, että kurssinjohtajat ja kouluttajat voivat keskittyä koulutuksen läpiviemiseen. Harjoituksen johto organisoi kurssien kaikki toiminnot yhteen, alkaen joukkojen perustamisesta aina harjoituksen purkuun.

Panssariprikaati ja Leijona Cateringin varuskuntaravintola Ruben ovat erittäin vahvalla panoksellaan tukemassa harjoituksen järjestelyjä. Panssariprikaati osoittaa harjoitukseen tiloja, alueita, koulutusvälineistöä, ajoneuvoja ja henkilökuntaa kouluttaja-avuksi. Varuskuntaravintola tukee elintarvikehuollon järjestelyissä opastamalla vapaaehtoistoimijoita.

Hämeen Ilves 2023-harjoitukseen on tällekin vuodelle suunniteltu laaja kurssitarjonta, josta jokainen löytää varmaan itselleen sopivan kurssin.

Ilmoittautuminen kursseille on käynnissä parhaillaan. Ilmoittautumisaika kursseille päättyy 3.9.2023 kello 23:00. 

Käy tutustumassa kurssitarjontaan (www.mpk.fi/koulutuskalenteri ja valitse sieltä Hattulan koulutuspaikka tai Tampereen koulutuspaikka) ja valitse tarjonnasta itsellesi sopiva kurssi.

Alla kurssit, klikkaa kurssin nimeä, niin pääset lukemaan lisää kurssista sekä ilmoittautumaan.

Hattulan koulutuspaikan johtamat kurssit:

Hämeen Ilves 2023 Harjoituksen tukitoiminnot kurssi
Hämeen Ilves 2023 PAIKP esikunnan viestivälinekoulutus (MATI 2) peruskurssi

Ainoastaan naisille suunnatut kurssit

Hämeen Ilves 2023 Intin perusteita naisille

Paikallispataljoonan kurssit

Hämeen Ilves 2023 PAIKP epäsuorantulen käyttö
Hämeen Ilves 2023 PAIKP Pioneerikurssi, taistelijan pioneeritaidot rakennetulla alueella
Hämeen Ilves 2023 PAIKP Puolustustaistelu rakennetulla-alueella
Hämeen Ilves 2023 PAIKP Sotilaspoliisi, suojuetoiminta 1 kurssi
Hämeen Ilves 2023 PAIKP tiedustelu- ja sissitoiminnan sovellettu harjoitus

Muu koulutus

Hämeen Ilves 2023 Asejärjestelmäkurssi
Hämeen Ilves 2023 Digitalinen viestintä, media ja vaikuttaminen  (Kurssi täynnä, voi ilmoittautua jonoon)
Hämeen Ilves 2023 Kenttähuoltokurssi
Hämeen Ilves 2023 KRH1 tulitukiryhmän kurssi
Hämeen Ilves 2023 Panssarintorjunnan perusteet
Hämeen Ilves 2023 Sähkövoimajärjestelmät 3 -kurssi (sovellettu kurssi)

Tampereen koulutuspaikan johtamat kurssit (kohdennetulle henkilöstölle)

Hämeen Ilves 2023 Kohteensuojaamisen peruskurssi
Hämeen Ilves 2023 Liikekannallepanoupseeri (LKP) jatkokurssi
Hämeen Ilves 2023 Perustamiskeskuksen henkilöstöelin jatkokurssi
Hämeen Ilves 2023 Perustamiskeskuksen lääkintäkurssi
Hämeen Ilves 2023 Perustamiskeskuksen tilannekeskus jatkokurssi

Hämeen Ilves 2023 Perustamiskeskuksen kuljetuskurssi
Hämeen Ilves 2023 Varastojoukkueen jatkokurssi 2/2

Lisätietoa harjoituksesta antavat

Hattulan koulutuspaikka  
Jyrki Rohamo, Harjoituksen johtaja
050-3479201, jyrki.rohamo@mpk.fi.

Tampereen koulutuspaikka
Sami Tyvén, valmiuspäällikkö
040 581 4577, sami.tyven@mpk.fi

Kurssien tarkemmasta sisällöstä voi tiedustella kyseisen kurssin johtajalta.