Siirry sisältöön
Naisia ja miehiä panssarivaunun kyydissä

Hämeen maanpuolustuspiirin perinteikäs Hämeen Ilves -harjoitus järjestetään jälleen syksyllä Parolannummella

Perinteinen Hämeen Ilves -harjoitus järjestää jälleen syksyllä 2022 ja harjoitusvalmistelut ja ilmoittautumiset kursseille ovat käynnissä. Harjoitus toteutetaan nyt viimeaikaisia suurempana, kahden koronan varjostaman vuoden jälkeen.

Harjoitus järjestetään Parolannummen kasarmi- ja lähiharjoitusalueilla 23.9-25.9.2022. Harjoituksen suunnittelua ja valmistelua ohjaavat valtioneuvoston antamat valtakunnalliset ohjeet sekä maakunnalliset ja puolustusvoimien asettamat rajoitteet. Edelleen seuraamme koronatilanteen kehittymistä harjoituksen valmisteluiden osalta. Järjestämisen johtavana ajatuksena on, että kenenkään turvallisuutta tai terveyttä ei vaaranneta.

Hämeen Ilves 22 koostuu 20 kurssista. Harjoituksen odotetaan keräävän tänä vuonna yhteen lähes 400 aktiivista osallistujaa vapaaehtoisenmaanpuolustuksen kentältä.

Harjoituksen osallistujajoukko muodostuu ympäri Suomea tulevista varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneista reserviläisistä, MPK:n sitoutuneista ja sitoutumattomista maanpuolustusaktiiveista sekä sotilaallisesta maanpuolustuksesta ja Puolustusvoimien toiminnasta kiinnostuneista vapaaehtoisista miehistä ja naisista. Harjoitukseen osallistumiseen on sen luonteesta johtuva, lakiin perustuva, 18-vuoden alaikäraja. Moninaisen osallistujajoukon toimintaa on kuvastanut hyvä ja vahva yhteenkuuluvaisuuden tunne ja yrittämisen ilo. He ovat tulleet kokemaan yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemisen riemua. Harjoitus onkin ollut joka vuosi hyvä mahdollisuus saada uusia ystäviä ja tuttavia saman henkisistä ihmisistä. Osallistujilta kootun palautteen perusteella voidaan todeta, että harjoituksen läpivienti ja harjoituskokemukset ovat olleet positiivisia.

Harjoitus on vapaaehtoisten toimijoiden yhteistyön summa, harjoituksen vastuutehtävissä toimivat vapaaehtoiset toimijat. Kurssijohtajat suunnittelevat ja valmistelevat kurssinsa, kouluttajat toteuttavat suunnitelman mukaisen koulutuksen ja kurssivääpelit sekä muu huollon henkilöstö tuottavat kurssien tukipalvelut siten, että kurssinjohtajat ja kouluttajat voivat keskittyä koulutuksen läpiviemiseen.

Panssariprikaati ja Leijona Cateringin varuskuntaravintola Ruben ovat vahvalla panoksellaan tukemassa harjoituksen järjestelyjä. Panssariprikaati osoittaa harjoitukseen tiloja, alueita, koulutusvälineistöä, ajoneuvoja ja henkilökuntaa kouluttaja-avuksi. Varuskuntaravintola tukee elintarvikehuollon järjestelyissä opastamalla vapaaehtoistoimijoita.

Hämeen Ilves 2022 -harjoitukseen on tällekin vuodelle suunniteltu laaja kurssitarjonta, josta jokainen löytää varmaan itselleen sopivan kurssin. Ilmoittautuminen on paraikaa käynnissä.   Ilmoittautumiset kursseille päättyvät 28.8.2022 kello 23:00.  Käy tutustumassa kurssitarjontaan (www.mpk.fi/koulutuskalenteri ja valitse sieltä Hattulan koulutuspaikka) ja valitse tarjonnasta itsellesi sopiva kurssi. 

 

Harjoituksen kursseja ovat:

Paikallispataljoonan kurssit

Kohdennetulle henkilöstölle tarjottavat kurssit

  • Perustamiskeskuksen tilannekeskuskurssi
  • Perustamiskeskuksen varastojoukkuekurssi
  • Perustamiskeskuksen henkilöstöelimen jatkokurssi
  • LKP-upseerikurssi
  • Perustamiskeskuksen lääkintäkurssi
  • Kohteensuojauskurssi

Ainoastaan naisille suunnatut kurssit

Sähkövoimajärjestelmäkoulutus

  • Sähkövoimajärjestelmäkurssi 1 (käyttäjäkoulutus) Lue lisää ja ilmoittaudu tästä
  • Sähkövoimajärjestelmäkurssi 2 (apukouluttajakurssi) Lue lisää ja ilmoittaudu tästä
  • Sähkövoimajärjestelmäkurssi 3 (sovellettukurssi) Lue lisää ja ilmoittaudu tästä

Muu koulutus

Puolustusvoimien vapaaehtoisena harjoituksena toteutettava harjoitus

  • Taistelupanssarivaunukouluttajakoulutus (simulaattorikoulutus)

 

Lisätietoa harjoituksesta antavat harjoituksenjohtaja, valmiuspäällikkö Sauli Mäentausta, 040 848 7007, sauli.maentausta@mpk.fi .

Kurssien tarkemmasta sisällöstä voi tiedustella kyseisen kurssin kurssinjohtajalta.