Siirry sisältöön

Till en del av Finlands helhetssäkerhet

Fredsavtalet i Paris år 1947 förbjöd militär utbildning utanför Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet. När den internationella situationen ändrades i början av 1990-talet beslöt Finlands regering den 21.9.1990 att de militära artiklarna i fredsavtalet hade förlorat sin betydelse förutom förbudet mot kärnvapen. Detta startade spekuleringar inom de frivilliga försvarsorganisationerna om hur militär utbildning skulle kunna förverkligas i olika organisationer.

I början av 1991 ställde Huvudstaben en arbetsgrupp att utreda hur de frivilliga försvarsorganisationerna borde utveckla och koordinera sin verksamhet för att främja de gemensamma helhetsmålsättningarna. Dessutom utredde arbetsgruppen hur man skulle kunna ordna även annan frivillig säkerhetsutbildning. Arbetsgruppen gjorde ett förslag om förverkligande och finansiering av utbildning. De första kurserna anordnades år 1992.

Föreningens tidiga skeden

Försvarsutbildning rf (MPK ry) grundades den 14.12.1993 för att slå samman resurserna och den frivilliga försvarsutbildningen förflyttades över till den nya föreningen för att förverkligas. De grundläggande medlemmarna för MPK ry var Finlands Reservofficersförbund, Reservistförbundet, Suomen Reserviupseerien Naisten Liitto ry, Reservin Aliupseerien Naisten Liitto ry, Maanpuolustuskiltojen Liitto ry, Soldathemsförbundet och Kadettkåren rf.

I slutet av år 1998 skrev försvarsministeriet, försvarsmakten och inrikesministeriet samt försvarsorganisationerna under ett samarbetsprotokoll där man kom överens om granskning av MPK:s regler och utökning av verksamheten.

Offentligrättslig förening

Lagen om frivilligt försvar (556/2007) godkändes i riksdagen på våren 2007. MPK rf:s verksamhet som en registrerad förening avslutades den 31.12.2007. Lagen om frivilligt försvar trädde i kraft från början av 2008 och den nya föreningen, Försvarsutbildningsföreningen (MPK) startade sin verksamhet. Dess verksamhet och administrativa riktlinjer är nu fastställda i lagen.

MPK har etablerat sin ställning som en framstående utbildningsproducent samt som en viktig samarbetspartner för olika organisationer och myndigheter, speciellt för försvarmakten. Idag gör MPK utbildnings- och upplysningsarbete tillsammans med myndigheter inom helhetssäkerheten, försvarsvarsorganisationer och andra frivilligorganisationer som främjar säkerhetsuppfostran och -utbildning.

I början av år 2011 förnyades föreningens organisation och för att förtydliga den regionala verksamhetens koordinering och ledning upplöstes de dåvarande 21 försvarsdistrikten och i deras ställe grundades sju territoriellt mer omfattande nya försvarsdistrikt. De gamla distrikten fortsatte sin verksamhet som utbildnings- och understödsenheter.

2017 tog man i bruk den nuvarande organisationsstrukturen. Utbildnings- och stödenheterna slopades och distrikterna består nu av ett varierande antal utbildningsplatser.

Den nuvarande strategin godkändes i december 2019 och sträcker sig ända till år 2025.

Försvarsutbildningsföreningens symbol och värden

Försvarsutbildningsföreningens symbol är en sköld. Enligt den heraldiska förklaringen innehåller den tre, i bägge ändor symmetriskt fasade, fritt stående vita balkar intill varandra på blått botten.

Skölden symboliserar säkerhet och balkarna – tre vita ”björnklon” – bildar en M-bokstav. Bokstaven symboliserar allmänt ordet ”Maanpuolustus”

Värden som styr MPK:s verksamhet är:

  • fosterländskhet
  • frivillighet
  • kunnande