Siirry sisältöön

Stadgar för Försvarsutbildningsföreningens medaljer

Försvarsutbildningsföreningens förtjänstmedalj kan beviljas en person för dennes förtjänster i föreningens verksamhet eller för övrig betydande verksamhet landsförsvaret till fromma eller som stöd till det. 

En allmän förutsättning för beviljande av förtjänstmedalj är att den belönade har fungerat till förmån för föreningen eller en frivilligorganisation inom dess verksamhetsområde samt att verksamheten har omfattat betydande ansvar för gemensamma ärenden samt att verksamheten varit aktiv och långsiktig. Ett aktivt deltagande i utbildningstillfällen och -händelser utgör inte som sådant en grund för belöningsåframt deltagandet inte innefattar ansvarsfulla uppgifter och i dessa påvisad färdighet. 

 

Förtjänstmedalj i guld med svärd

Förkortning: MPK k am mk

Förtjänstmedalj i guld med svärd kan beviljas en person som ytterst förtjänstfullt, aktivt och långvarigt fungerat försvarsutbildningen till fromma, för utvecklandet av den eller för skapande av förutsättningar för den eller till en person för långvarigt och ytterst resultatrikt arbete Försvarsutbildningsföreningens målsättningar till fromma eller till en person som förtjänstfullt, aktivt och långvarigt fungerat i nationella uppgifter inom den frivilliga försvarsutbildningen. Verksamheten som ligger till grund för beviljandet av förtjänstmedaljen förutsätts vara allmänt mycket uppskattad. 

Förtjänstmedalj i guld

Förkortning: MPK k am

Förtjänstmedalj i guld kan beviljas en person som aktivt och långvarigt fungerat i nationella uppgifter inom den frivilliga försvarsutbildningen eller till en person för långvarigt och resultatrikt arbete föreningens målsättningar till fromma. Speciella förtjänster kan vara högre ledningsuppgifter i föreningen, långvarigt och aktivt arbete i föreningens styrelse samt deltagande i samarbetsorgan inom landsförsvaret. Förtjänstmedaljen i guld kan även beviljas en utlänning som på ett betydande och långvarigt sätt främjat föreningens internationella kontakter. Verksamheten som ligger till grund för beviljande av förtjänstmedaljen förutsätts vara allmänt uppskattad. 

Beviljande av förtjänstmedalj i guld förutsätter inte tidigare beviljande av förtjänstmedalj i silver eller järn. 

 

Förtjänstmedalj i silver

Förkortning: MPK h am

Förtjänstmedaljen i silver kan beviljas en person som i huvudregel under minst åtta (8) år förtjänstfullt fungerat i ansvarsfulla utbildningsuppgifter inom föreningen eller des medlemsföreningar eller arbetat med krävande utbildningsarrangemangvarit verksam i föreningens eller dess distrikts organ eller i övriga av föreningens styrelse som motsvarande bedömda speciella uppgifter. Förtjänstmedaljen i silver kan även beviljas en utlänning som på ett betydande sätt främjat föreningens internationella kontakter.  

Beviljande av förtjänstmedalj i silver förutsätter inte tidigare beviljande av förtjänstmedalj i järn. 

Förtjänstmedalj i järn

Förkortning: MPK r am

Förtjänstmedaljen i järn kan beviljas en person som i huvudregel under minst fyra (4) år förtjänstfullt fungerat i ansvarsfulla utbildningsuppgifter inom föreningen eller i övriga av föreningens styrelse/centralbyrå som motsvarande bedömda speciella uppgifter.