Siirry sisältöön

05.09.2022

Ajolupakurssi alkoi moottorimarssilla

Vuosanka 22 -harjoituksen ajolupakurssi alkoi perjantai-iltana 2. syyskuuta moottorimarssilla Kainuun prikaatilta Kajaanista.

Lauantaina alkaneen kurssin tavoitteena on reserviläisen aiemmin suorittaman PV-ajoluvan (B-, C- tai CE-ajolupa) uudistaminen. Kurssilla on myös mahdollista suorittaa B-ajoluvan vaatima koulutus. Kurssin jälkeen kurssilaiselle voidaan myöntää PV:n B-ajolupa. Kurssin jälkeen reserviläisellä on mahdollisuus toimia kuljettajana ajolupansa ajoneuvoluokkaa vastaavilla PV:n ajoneuvoilla.

Vuosanka 22 -harjoitukseen oli saapunut 22 kurssilaista, joista raskaamman ajoluvan oikeuttavaan koulutukseen osallistui 12 henkilöä ja kevyemmän CE-ajoluvan koulutukseen 10 henkilöä.

Yhtensä kouluttajana toimi Petri Mäkinen, joka oli vielä vuosi sitten Vuosanka 21 -harjoituksessa kurssilaisena.

Mäkinen kiitteli kurssilaisia aktiivisuudesta ja sitoutumisesta toimintaan.

– Kurssilaiset ovat motivoituneita ja innostuneita. Se näkyy nopeana oppimisena, hän kiitteli.

Vuosanka on Petri Mäkisen mielestä erinomainen koulutuspaikka. Alueelta löytyy vaativia ja monipuolisia maastoja, joissa ajamalla kurssilaiset saavat tärkeää maastoajotuntumaa.

Kurssilaiset toimivat taistelijapareittain. Parin muodostaa kokeneempi ja enemmän tukea tarvitseva kurssilainen. Näin jo hankittu tieto ja osaaminen saadaan mahdollisimman hyvin käyttöön. Kouluttaja ohjaa kuitenkin aina toimintaa.

Lauri Leinonen oli saapunut Vuosankaan Sotkamosta raskaamman ajoneuvopuolen kouluttajaksi. Lauantaina iltapäivällä hän ohjasi kurssilaisia koukkulavalaitteen käyttöön.

Pietarsaaresta kurssille tullut Anders Kortin piti koulutusta kiinnostava ja tärkeänä. Näin hän voi päivittää varusmiehenä hankkimansa ajoluvan.

Andersin mielestä on hyvä, että MPK Pohjois-Suomen järjestämillä kursseilla on runsaasti erilaista kalustoa. Näin mielenkiinto pysyy hyvin vireillä.

Vaativaa koulutusta tarkka-ampujille

Vuosanka 22 -harjoituksen ohjelmaan kuului myös Tarkka-ammunta 3 -kurssi. Tällä kurssilla kerrattiin tärkeimpien lämpötähystimien ja tähtäimien käyttöä, eri taisteluvälineiden heikot kohdat ja tulituspisteet, suojavahvuudet sekä raskaan tarkkuuskiväärin käyttömahdollisuudet.

Harjoitukseen kuului tulitoiminta ja tähystämisen pimeällä, ammunnat eri etäisyyksille valoisalla, paikallaan olevien maalien tuhoaminen viimeistään kolmannella laukauksella 15 sekunnin sisään ensimmäisestä laukauksesta ja ammunta pimeällä 150-300 m matkalla olevaan 40 cm leveään ja 60 cm korkeaan maaliin 15 sekunnin sisällä viimeistään kolmannella laukauksella käyttäen ulkopuolista valaisua. Myös maalin valinta kuului harjoitusohjelmaan.

Varusmiespalveluksen tarkka-ampujana suorittanut Tommi Puurunen ja tähystäjänä toiminut Ville Haverinen olivat Vuosanka 22 -harjoituksen kurssilla parina.

Tommi ja Ville kertoivat kiinnostuksen tarkka-ammuntaan jääneen elämään varusmiespalveluksen jälkeen ja molemmat harjoittelevat taitojaan jatkuvasti omatoimisesti. Molemmat nuorukaiset ovat myös suorittaneet MPK:n tarkka-ammunta 2 -kurssin.

Kursseja he pitävät sikäli hyvänä, että ne tukevat hyvin varsinaista sijoitusta reservissä. Taidot pysyvät ajan tasalla.

Kenttämuonituskurssilaiset pitävät huolen harjoitukseen osallistuvien ruokailuista

Vuosanka 22-harjoituksen kenttämuonituskurssi valmisti kaikkiaan 800 ateriaa viikonloppuna 3.-4. syyskuuta. Toiminta tapahtui Kainuun prikaatin asettaman kouluttajan tukemana.

Luonnollisesti muonitusryhmän toiminta tapahtui PV:n määräysten mukaisesti.

Kurssilaiset saivat samalla oppia kenttämuonituksen perusteista ja tutustivat talouspaikan perustamiseen ja järjestelyt sekä elintarvikehuoltoon liittyviin keskeisiin asioihin. Samalla he oppivat kenttähygienian ylläpidon.

Lauantaina kello 16 jälkeen päivän ruoka-annokset olivat lähteneet eri kursseille lämpöastioihin pakattunana ja meneillään oli kenttäkeittiöiden puhdistaminen sunnuntain aamupalan valmistamista varten.

Kenttämuonituskurssille osallistuvat Gitta Juola, Henna Ervasti ja Salli Kolehmainen kertoivat valmistavansa viikonlopun aikana 600 ruoka-annosta ja vielä erikseen aamupalan 200 kurssilaisille.

Gitta kertoi kiinnostuneensa MPK:n toiminnasta Intti tutuksi -kurssilla. Nyt hän osallistuu ensimmäistä kertaa kenttämuonituskurssille.

Salli Kolehmainen kertoi olevansa edelleen varusmiespalveluksen jälkeen motivoitunut maanpuolustoimintaan ja haluaa sen vuoksi olla mukana toiminnassa.

– Intissä oli kivaa, ja niin on täälläkin, hän vakuutti.

Tutustu MPK Pohjois-Suomen koulutuspaikkojen tarjontaan.

Kajaani
Oulu
Rovaniemi