Siirry sisältöön
Kurssin kouluttaja, kriisi- ja psykoterapeutti Pia Yli-Pirilä puhui mm. stressin vaikutuksista ja hallinnasta.

Kurssin kouluttaja, kriisi- ja psykoterapeutti Pia Yli-Pirilä puhui mm. stressin vaikutuksista ja hallinnasta.

14.10.2020

Tämä vuosi on ollut oppitunti

Suomessa on eletty tänä vuonna aivan eri tavalla, kuin koskaan ennen. Koronaepidemian alettua elämämme meni kerta heitolla uusiksi: alkuvuonna Suomeen päädyttiin julistamaan poikkeusolot ja alkoi sosiaalisen etäisyyden aika. Epidemia on aiheuttanut monenlaista epävarmuutta: niin terveydellistä, kuin myös taloudellista ja henkistäkin huolta.

Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi on tehty monenlaisia toimenpiteitä: ihmiset muun muassa pitävät turvaetäisyyksiä toisiinsa ja harkitsevat tarkkaan, millaisiin julkisiin paikkoihin tai sosiaalisiin tapahtumiin menevät. Töitä ja opintoja on myös tehty paljon etänä. Nimenomaa toisten ihmisten tapaaminen ja kaikenlainen fyysinen kokoontuminen on ollut syynissä koronakriisin alusta alkaen.

Sosiaaliset tapahtumat kuten harrastukset ja lähipiirin kokoontumiset ovat monelle tärkeä voimavara ja arjen kohokohtia. Tämä vuosi onkin ollut iso oppitunti siitä, mistä kukin saa voimaa ja iloa, ja mikä taas toisaalta ei olekaan ollut loppujen lopuksi niin tärkeää tai edes välttämättä hyväksi itselle.

Presidentti Niinistö kehotti maaliskuussa koronakriisin alettua kansalaisia ottamaan “fyysistä etäisyyttä ja henkistä läheisyyttä”. Miten kuitenkaan ottaa henkistä läheisyyttä, jos emme voi oikein edes tavata muita ihmisiä, kuten olemme tottuneet?

Kaksi tyttöä on liikuntasalissa ja nauravat iloisina yhdessä tekkemisen ilosta.

Sosiaaliset tapahtumat ja yhdessä tekeminen ovat monelle erittäin tärkeitä voimavaroja. Kuvituskuva. Kuva: Tommy Koponen

 

Tärkeimmät voimavarat

MPK:n Hattulan koulutuspaikka järjesti 10.10.2020 koulutuksen “Voimavarapäivä / auttajana toimiminen”. Koulutuksen piti kriisi- ja traumapsykoterapeutti Pia Yli-Pirilä. Kysyin häneltä, miten voisimme toteuttaa Niinistön ohjetta.
“Henkinen läheisyys on sitä, että me jollakin viestimellä viestimme ihmisille että te olette tärkeitä, me rakastamme teitä ja välitämme teistä. Voidaan kirjoittaa kirjeitä, lähettää kortteja ja käyttää erilaisia digitaalisia apuvälineitä. Viestitään niin, että te olette tärkeitä, vaikka me ei fyysisesti nähdäkään. Viestitään että se läheisten merkitys ei ole hävinnyt mihinkään”, Yli-Pirilä kertoo.

Sosiaaliset suhteet ja kontaktit ovatkin monelle elämän tärkeimpiä voimavaroja. Koronakriisin aika onkin ollut myös oppimisen aikaa, mistä löytää ja miten vahvistaa omia voimavarojaan, kun arki on muuttunut. Kuinka tärkeää omien voimavarojen tiedostaminen ja vahvistaminen sekä auttamisen taidot sitten ovat kokonaisturvallisuudelle?
“Näen oleellisena sen, että meillä on valmiuksia huomioida kanssaihmisiä ja rohkeus kysyä mitä heille kuuluu, kuinka he voivat. Varsinkin jos on tapahtunut jotakin, niin että meillä olisi valmius ja rohkeus kohdata niitä ihmisiä ja auttaa heitä siinä missä he tarvitsevat apua”, Yli-Pirilä avaa.

“Omien voimavarojen ylläpito on myös tärkeää. Niitä tarvitaan koko ajan, ei vain jos tapahtuu jotakin. Niiden ylläpito on myös ennakkoon valmentautumista, elämään ylipäätään. Voimavarojen ylläpito on siis tärkeä taito. Jos ajatellaan esimerkiksi sitä, että ensiaputaito on kansalaistaito, niin mielestäni ihan yhtä lailla henkinen ensiapu ja sen antaminen, auttaminen ja omien voimavarojen ylläpito ovat kansalaistaitoja”, hän jatkaa.

Ihmisten voimavarat ja valmiudet kohdata muutostilanteita ovat erilaisia, mutta kaikilla ne ovat kehitettävissä. Aikana jolloin sosiaaliset tapamme ja toisten ihmisten kohtaamiset ovat muuttuneet, on erittäin tärkeää pitää huolta niin itsensä, kuin toistenkin ihmisten henkisestä hyvinvoinnista.

Voimavarapäivässä käytiin läpi muun muassa stressin vaikutuksia ja hallintaa, tunteiden ja sisäisen puheen vaikutuksia sekä auttamisen taitoja. MPK järjestää erilaisia psyykkiseen toimintakykyyn keskittyviä koulutuksia vuosittain. Seuraava kurssi järjestetään Oulussa loka-marraskuun vaihteessa 31.10.2020 – 1.11.2020.

Teksti: Saija Kuisma
Kuvat: Saija Kuisma & Tommy Koponen