Siirry sisältöön
Runsaasti reserviläisiä Puolustusvoimain varusteissa kuuntelemassa ammuntaharjoituksen ohjeita

10.04.2024

 

MPK Ilmapuolustuspiirin pääasiallisin tehtävä on järjestää Ilmavoimien tukikohtien reserviläisille vapaaehtoista koulutusta kertausharjoitusten ohella. Vuoden 2023 tulos Ilmapuolustuspiirissä oli yksi kaikkien aikojen parhaita koulutusvuorokausien ja viikonloppukurssien määrän osalta. Koulutusvuorokausia kertyi vuoden aikana lähes 8000. Näistä oli Ilmavoimien reserviläisille suunnattua koulutusta n. 80 %.

Sotilaallisia valmiuksia tukevia viikonloppukursseja ilmavoimien reserviläisille oli viime vuonna yli 6000 vuorokautta. Laskennallisesti se vastaa kahta ilmavoimien pääsotaharjoitusta ”RUSKA”. Vaikka koulutusvuorokaudet eivät suoraan ole verrannollisia ilmavoimien kertausharjoituksiin, voimme hyvällä mielin sanoa, että olemme tukeneet operatiivisen kumppanimme valmiutta merkittävästi. Tavoite tänä vuonna on jatkaa ilmavoimien tukemista samalla tasolla. Muut tukevat kurssit päälle.

Aktiivireserviä koulutetaan tehtäviinsä

Piirin kouluttajakoulutusta kehitettiin vastaamaan ajan vaatimuksia yhdessä puolustusvoimien kanssa. Vuoden 2023 aikana piirin sitoutuneita kouluttajia koulutettiin puolustusvoimien ja MPK:n antaman keskitetyn kouluttajakoulutuksen sekä harjoituksia edeltävien kouluttajakoulutuksien kautta.
Ilmavoimien sijoitettuja reserviläisiä koulutettiin puolustushaaran oman keskitetyn kouluttajakoulutuksen kautta jo toisen kerran Tikkakoskella elokuussa 2023. Nämä Ilmavoimien kouluttamat reserviläiset ovat olleet kantava voimavara niin Ilmavoimien, kuin MPK:n Ilmapuolustuspiirin johtamissa harjoitustapahtumissa.  Vuoden 2023 tulokset ja toimintatavat ovat antaneet hyvää pohjaa tämän vuoden sotilaallisia valmiuksia palveleviin koulutusviikonloppuihin.

Nuorempia ikäluokkia mukaan toimintaan

Ilmavoimien ja MPK ilmapuolustuspiirin tavoitteena on sitouttaa ilmavoimien reserviläiset mahdollisimman varhaisessa vaiheessa mukaan maanpuolustuksen toimintaan. Vuoden 2023 aikana järjestettiin Ilmasotakoululla ja Karjalan lennostossa rekrytointitilaisuudet, joissa kerrottiin reserviläisen tehtävä- ja koulutuspolusta ja kannustettiin nuoria reserviläisiä mukaan Ilmavoimien ja MPK:n kouluttajiksi tulevaisuudessa. Rekrytointiharjoituksissa koulutuksista vastasivat Ilmapuolustuspiirin sitoutuneet reserviläiskouluttajat.
Saatu palaute rekrytointilaisuuksista oli hyvää ja loppuvuodesta alkoi näkyä, että Ilmapuolustuspiirin toimintaan sitoutuneiden ikähaitari on nuorentunut.

Operatiivinen kumppanuus tiivistyi

Operatiivisen kumppanuuden kehittäminen ja toiminnan tehostaminen ilmavoimien kanssa jatkui. Vuoden 2023 Ilmavoimien johtamassa koulutuksen suunnitteluseminaarissa vuodelle 2024 vahvistui päämäärät, kuinka valmistaudumme entistä vaativampaan turvallisuusympäristöön ja sen muutoksiin. Vuoden 2023 hyvässä tuloksessa näkyi myös se, että saimme vuoden 2023 aikana Lapin, Rissalan ja Pirkkalan koulutuspaikoille valmiuspäälliköt kehittämään toimintaa yhteistyössä alueellisen lennoston kanssa. Tältäkin osin toiminnan kehittyminen näkyi vuoden 2023 tuloksessa.