Siirry sisältöön

24.09.2020

MPK:n keskustoimistolla ja Eläintarhan urheilukentällä kokoontui lauantaina 19. syyskuuta innokas joukko henkilöitä kouluttautumaan reserviläiskuntotestaajiksi. Kurssilla kerrattiin ja käytiin läpi reserviläisille pidettävien testien turvallisuusmääräykset ja käytännön järjestelyt. Kurssinjohtajana toimi MPK Etelä-Suomen liikuntapäällikkö Harry Sainio.

MPK kouluttaa reserviläisten kuntotestaajia yhteistyössä Puolustusvoimien Urheilukoulun kanssa. Reserviläisten kunnon testaaminen on siirtynyt vuoden 2020 alussa MPK:n vastuulle puolustusvoimien kanssa tehdyn sopimuksen mukaan. Maakuntajoukoissa olevan edellytetään tekevän testit kerran kahdessa vuodessa.

Kestävyyskuntoa arvioidaan 12 minuutin juoksutestillä ja yli 45-vuotiaat suorittavat UKK-kävelytestin. Lihaskuntoa mitataan etunojapunnerruksella ja istumaannousulla (toistoa/minuutti). Jalkojen räjähtävää voimatuottoa mitataan vauhdittomalla pituushypyllä.

Puolustusvoimat otti vuoden 2020 alussa käyttöön uuden kuntotestijärjestemän, joka perustuu tehtäväkohtaiseen fyysisen toimintakyvyn arviointiin. Luokitteluasteikko on 1-5, missä alin taso on pääosin istumatyötä tekeville sotilaille ja ylin taso erikoisjoukoille. Luokittelu on sama kaikille sukupuolesta riippumatta.

Turvallisuus on ykkönen

Kurssilla käytiin läpi kuntotesteihin liittyvä riskien hallinta ja turvallisuus. Tapaturman sattuessa testaajan kyky toimia riippuu hänen ylläpitämistään valmiuksista.

Testeihin voi osallistua vain täysin terveenä. Jokainen testattava käy läpi turvamääräykset ennen testiin osallistumista ja allekirjoittaa omalta osaltaan turallisuusmääräys-lomakkeen.

Lääketieteen kandidaatti (reservin luutnantti) Eemu Väliaho ja vastaava sairaankuljettaja (reservin korpraali) Sakari Salo kävivät seikkaperäisesti läpi kuntotestien turvallisuusmääräykset ja perusteet ihmisen elimistön toiminnasta siltä osin, kun ne vaikuttavat kuntotestaamiseen. Elvytyksen perusteet, verenpaineen mittaus, hätäensiavun antaminen sekä defibrillaattorin toiminta käytännössä käytiin läpi.

Kuntotesteihin voivat osallistua kaikki kiinnostuneet – muutkin kuin reserviläiset

Kunto on hyvä testata säännöllisesti, reserviläisen olisi hyvä tehdä se kerran vuodessa. Tämän vuoden alusta tehdyn Puolustusvoimien päätöksen mukaan kuntotestien hyväksytystä suorituksesta ansaitsee kerran vuodessa myös rinnasteisen kertausharjoituspäivän.

Lisää liikettä -hanke yhteistyössä Reserviläisurheiluliiton ja Puolustusvoimien kanssa tähtää reserviläisten kuntotestauksen tehostamiseen. Hankkeen tavoitteena on, että mahdollisimman moni reserviläinen osallistuisi säännöllisesti kuntotesteihin.

MPK järjestää vuosittain lähes 100 kuntotestiä. Kaikille kiinnostuneille sopivia kuntotestejä on syksyn 2020 aikana useita eri paikkakunnilla. Ilmoittautua voivat kaikki oman kuntonsa testaamisesta kiinnostuneet henkilöt. Ilmoittautuminen MPK:n koulutuskalenterin kautta.

Harry Sainio: ”Kuntotesti on iloinen asia. Saat selville tämänhetkisen kunnon tasosi ja voit testin tulosten perusteella todeta, että nykyinen kuntosi on riittävällä tasolla. Saat myös testin jälkeen vinkkejä sekä ohjeita harjoitteluun, jos tulokset eivät tyydytä.”

Teksti ja kuvat: Jaana Siljander