Siirry sisältöön

20.12.2022

Toni Puntti valmiuspäälliköksi Upinniemeen!

Toni on palvellut lähes 20 vuotta Upinniemessä. Hän on toiminut operatiivisen ja koulutusalan tehtävissä ja osallistunut usean vuoden aikana reservin ja vapaaehtoiseen maanpuolustuksen koulutukseen niin harjoitusten johtajana kuin kouluttajana. Hän tuntee alueella toimivia reserviläisiä ja vapaaehtoisia toimijoita ja hänen erityisenä vahvuutenansa on Merivoimien ja Rannikkoprikaatin toiminnan ja olosuhteiden tuntemus. Toni aloittaa tehtävässään Upinniemen koulutuspaikalla 1.2.2023.

 

Valmiuspäällikkö – linkki Meripuolustuspiirin vapaaehtoisten toimijoiden ja merivoiminen joukko-osastojen välillä

Meripuolustuspiirissä työskentelee 1.2.2023 alkaen kaksi valmiuspäällikköä. Toinen heistä keskittyy työskentelyyn tiiviissä yhteistyössä Rannikkoprikaatin ja Merisotakoulun esikuntien ja MPK Etelä Suomen maanpuolustuspiirin kanssa. Hänen toimipisteensä sijaitsee Upinniemessä Kirkkonummella. Toinen taas keskittyy työskentelyyn yhteistyössä Uudenmaan prikaatin ja Rannikkolaivaston esikuntien sekä Lounais-Suomen maanpuolustuspiirin kanssa. Hänen toimipisteensä sijaitsee Heikkilässä Turussa. Molempien suoranaisena esimiehenä toimii MPK Meripuolustuspiirin päällikkö.

Valmiuspäälliköt ovat konkreettinen linkki Meripuolustuspiirin henkilöstön sekä sitoutuneiden kouluttajien ja merivoimien edustajien välillä. Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää Meripuolustuspiirin toimintatapojen ja toimijoiden tuntemuksen lisäksi tuntemusta merivoimien toimintatavoista, -alueista ja materiaalista. Heidän tehtäviinsä kuuluu keskeisesti henkilöstön käytön suunnittelu ja rekrytointi sekä koulutuksen koordinointi.

Valmiuspäälliköt ohjaavat ja valvovat vuosisuunnitelman mukaisen koulutuksen toteuttamista. He ohjaavat ja tukevat koulutuspaikkojen koulutuspäälliköitä ja kouluttajia vuosisuunnitelman mukaisen koulutuksen ja harjoitusten suunnittelussa, valmistelussa ja toteutuksessa. Valmiuspäälliköt osallistuvat vuosikellon mukaan sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen suunnitteluun yhdessä piiripäällikön ja merivoimien edustajien kanssa.

Yhteistyössä merivoimien edustajien kanssa valmiuspäälliköt suunnittelevat koulutuspaikan reserviläiskouluttajien käytön sotilaallisia valmiuksia palvelevassa koulutuksessa sekä Puolustusvoimien kertaus- ja vapaaehtoisissa harjoituksissa. He suunnittelevat ja toteuttavat reserviläiskouluttajien rekrytointia sekä heidän täydennyskoulutustaan Meripuolustuspiirin kouluttajakoulutuksessa ja MPK:n keskitetyssä kouluttajakoulutuksessa. Sen lisäksi he valmistelevat merivoiminen joukko-osastoille esitykset vapaaehtoisten sijoittamisesta puolustusvoimien joukkoihin.