Siirry sisältöön
Tukikohdan suojauskurssin kurssilaiset M5 varusteissa ampumaharjoituksessa kauniina kevätpäivänä

04.07.2024

Saat tämän kirjeen, koska kuulut Ilmavoimien sijoitettuun reserviin. Sinulla on tärkeä poikkeusolojen tehtävä Ilmavoimien taistelutukikohdassa – kannattaa siis pitää huolta sotilaallisesta osaamisesta!

Näin alkoi myös TERVA24 -harjoituksen suosituskirje vapaaehtoiseen harjoitukseen. Moni kirjeen saaneista noudatti kutsua. MPK:n Ilmapuolustuspiiri Lapin Terva24 -harjoitukseen kokoontui monipuolinen reserviläisjoukko vaativalle kurssille harjoittelemaan tukikohdan suojaustaitojaan. Suojaus tietenkään ei voi toimia ilman perustamista, muonitusta, johtamisjärjestelmää eikä johto- ja tukipalveluita, joissa kaikissa koulutettiin osallistujia myös.

Vastaosaston aktiviteetit toivat toden tuntua tukikohdan suojaamisen tehtäviin. Käsitys siitä, mitä voisi tositilanteessa tapahtua, lisää motivaatiota harjoitella hyödyllisiä taitoja. Ensin kerrattiin ja harjoiteltiin taitoja, jonka jälkeen vastaosasto tuli yllätyshyökkäyksellä testaamaan niitä. Oppi oli perillä puolustuksessa. Kouluttajien näkökulmasta katsottuna harjoitus oli menestyksekäs. Vaikka lähtötilanteessa kurssilaisten taso oli laaja, oppimistulokset olivat hyvät ja selkeää kehitystä näkyi jo lyhyelläkin harjoittelulla.

Oli hienoa nähdä korkeasti motivoitunut joukko koossa, vaikka osalla reserviläisistä oli toistakymmentä vuotta edellisestä harjoituksesta, muuttuneiden toimintatapojen oppiminen sujui ongelmitta. Osoittaa hyvää asennetta tulla harjoitukseen myös pitkän tauon jälkeen, ja ettei tunne entuudestaan ketään. Siitä huolimatta, että kurssilaiset olivat vieraita toisilleen, ryhmäytyminen sujui helposti, mikä on ryhmän toimivuuden kannalta tärkeää.

Harjoituksen loppupuhuttelussa kävi selväksi, että myös harjoittelemaan tulleet reserviläiset olivat erittäin tyytyväisiä viikonlopun saldoon. Oppia oli saatu monella osaamisalueella ja sen tasoon oltiin tyytyväisiä. Koulutustavoitteet saavutettiin hyvässä hengessä ja odotukset täyttyivät, ja vähän enemmänkin. Useat olivat sitä mieltä, että ehdottomasti kannatti tulla ja lupasivat tulla uudestaankin.

MPK:n Ilmapuolustuspiirin piiripäällikkö Jukka Valkeajärvi sanoi, kuinka ilahduttavaa oli päästä katsomaan hyvin suunniteltua harjoitusta. Hänen mielestään aktiivireservin sitoutuneiden kouluttajien panos on ensiarvoisen tärkeää koulutuksissa, joiden tarkoitus on tukea ilmavoimien koulutusta. Myös koulutettavan reservin hyvä motivaatio on ensiarvoisen tärkeää.

Lapin lennoston uuden komentajan, eversti Saku Joukkaan, mukaan yhteistoiminta Lapin lennoston ja Lapin koulutuspaikan välillä toimii hyvin. Yhteistoimintaa helpottaa myös se, että komentaja ja valmiuspäällikkö työskentelevät samassa rakennuksessa, näin ollen kontakti puolin ja toisin on helppo saada. Komentaja Joukas arvostaa korkealle aktiivireservin panosta ilmavoimien ja Lapin lennoston harjoituskokonaisuudessa ja pitää tärkeänä opittujen asioiden harjoittelua ja myös uusien taitojen oppimista. Tällä reserviläisen urapolkuajattelulla on myös mahdollista tuottaa lisäarvoa Lapin lennostolle. Mitä tulee niin sanottuihin koviin kertausharjoituksiin, niihin on helpompi mennä, kun on jo vapaaehtoisissa harjoituksissa kerrannut ja harjoitellut asiaa. Oppimiskäyrän kovassa kertauksessa ei tarvitse olla ihan niin jyrkkä. MPK, vapaaehtoisen maanpuolustuksen organisaatio, tekee tätä lakisääteistä työtään puolustusvoimia varten.

Teksti ja kuva: Eija Rikka

TULOSSA:
KUUKKELI 24
-harjoitus järjestetään 30.8.-1.9.2024 Rovaniemellä, jossa yksittäisen sotilaan henkilökohtaisia ICCS (Individual Common Core Skills) taitoja kerrataan  ja opitaan uusia ilmavoimien taistelutukikohtaympäristössä.

Tutustu KUUKKELI 24 erikoiskurssi ICCS ja ammunnat -koulutukseen ja ilmoittaudu mukaan  22.8. mennessä.