Siirry sisältöön
Kaksi miestä maastopuvuissa metsässä laittamassa puuhun miinaa.

Kuva: Saku Schildt

04.04.2024

MPK Hämeen maanpuolustuspiiri järjestää vuosittain yli 270 sotilaallisia valmiuksia palvelevaa kurssia (SOTVA). Valtakunnallisesti SOTVA kurssien määrä on yli 1000 kurssia vuodessa, ympäri maata sijaitsevissa maanpuolustuspiireissä.

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Hämeen maanpuolustuspiirin sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus (SOTVA) tähtää ensisijaisesti yksittäisen sijoitetun ja sijoittamattoman reserviläisen tietojen ja taitojen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Tämä tukee puolustusvoimien toimintaa tuottamalla osaavaa reserviä ja siten lisää paikallispataljoonan suorituskykyä.

Suosituimpia kursseja ovat olleet ase- ja ampumataitoa ylläpitävät kurssit sekä erikoiskoulutusta antavat kurssit, kuten esimerkiksi tiedustelu- ja sissitoiminnan kurssit, rakennetun alueen taistelutaitoja kehittävät kurssit ja esikunta ja johtamisjärjestelmäkurssi.

Paikallispataljoonan suorituskyvyn kehittämiseen liittyen tärkeimpiä kursseja ovat esikunta- ja johtamisjärjestelmäkurssit, mukaanluettuna erilaiset viestivälineiden käyttökurssit. Näiden lisäksi tärkeitä kursseja ovat ilmatorjunta- ja panssarintorjuntakurssit, epäsuorantulen johtamisen kurssit, kranaatinheittimistön tuliasemakurssit, pioneeriaselajiin liittyvät kurssit sekä tiedustelukurssit. Paikallispataljoonan toiminnan kannalta erittäin tärkeitä kursseja ovat myös häiveiden hallintaan, maastouttamiseen ja naamiointiin liittyvät kurssit.

SOTVA-koulutus tähtää yksilön tietojen ja taitojen kehittämiseen.

Puolustusvoimille se tarjoaa sitä, että varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneet naiset ja miehet voivat kerrata varusmiespalveluksessaan oppimiaan asioita, laajentaa osaamistaan ja siten tuottaa lisäarvoa varusmiespalveluksessa saatuun koulutukseen sanoo Valmiuspäällikkö Sauli Mäentausta.

MPK:n SOTVA kurssien peruskoulutus on avointa kaikille. –Asevelvollinen voi varusmiespalveluksen jälkeen suuntautua uudelle uralle, jonka ei tarvitse olla välttämättä se, mikä on varusmiespalveluksen aikana saatu sodanajan sijoitus, vaan se voi kehittää itseänsä ja sitä myöten se tuottaa lisää sijoituskelpoista reserviä puolustusvoimille. Vapaaehtoisen koulutuksen merkitys maanpuolustukselle on suuri. Puolustusvoimien määrärahat ja resurssit eivät mahdollista sitä, että se kouluttaisi koko reserviä. Vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus pystyy tarjoamaan koulutusta niillekin reserviläisille, joilla ei ole sodanajan sijoitusta tai on sijoitus sellaisessa joukossa tai tehtävässä, jota ei kertausharjoiteta kovinkaan useasti tai ei lainkaan. Näin heilläkin on mahdollisuus ylläpitää reservin sotilaallisia taitoja. MPK:n kautta on myös mahdollisuus saada sijoitus joukoissa tai muuttaa sijoitustaan. Kouluttautumalla johonkin uuteen,  voi kokea uutta ja mielenkiinto maanpuolustukseen säilyy. Näin voimme tehdä työtä sen eteen, että henkilölle saataisiin sijoitus kertoo Mäentausta.

Kuva: Anne Seulanto

Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus kasvattaa myös resilienssiä

Reservin ylikersantti koulutuspäällikkö Toni Tyrmi kokee SOTVA-koulutuksen äärettömän tärkeäksi.–Tällä saadaan lyhennettyä vasteaikaa sitten kun tai jos tilanne tulee päälle. Kun on kerran opeteltu asiat varusmiespalveluksessa, sen jälkeen niitä kerrataan reservissä sotilaallisia valmiuksia palvelevissa koulutuksissa, niin osaamiskynnys reservissä nousee paljon korkeammalle ja ei tarvitse sitten niin paljon kerrata siinä vaiheessa, kun sitten ihan oikeasti tarvitaan niitä taitoja, kertoo Tyrmi

SOTVA koulutukset palvelevat reservin sotilaallista osaamista, mutta se palvelee myös henkistä resilienssiä. SOTVA koulutukset eivät ole suoranaista  varautumiskoulutusta, mutta se antaa henkisiä valmiuksia kriisitilanteessa toimimiseen sanoo Tyrmi.

 

Fyysisestä kunnosta huolehtiminen on tärkeää kaikille etenkin reserviläisille

Reservin ylikersantti Laura Lehtimäki suoritti naisten vapaaehtoisen asepalveluksen ilmatorjuntajoukoissa Parolassa, vuoden 2017 ensimmäisessä erässä. Maakuntakomppaniassa hän alkoi toimia vuoden 2022 maaliskuussa opintojensa jälkeen.

Nainen maastopuvussa ulkona talvella

Kuva: Anne Seulanto

MPK:n kurssilla hän on toista kertaa kouluttajana ja viimeisimmällä kurssillaan Sotilaan talvitaidot naisille kurssilla hän kertoi hiihtäneensä ensimmäistä kertaa asepalveluksensa jälkeen. Muutoin Laura kuntoilee aktiivisesti vapaa-ajallaan ja pitää tärkeänä fyysisestä kunnosta huolehtimista.

Osaamisen ylläpitämisessä on tärkeää kerrata vanhaa ja oppia uutta, koski se sitten oman sodan ajan sijoituksen tehtävää tai aivan uutta, tämä koskee myös fyysistä kuntoa. –Olen ilmatorjuntaan koulutettu ja se on hyvin erilaista kuin jalkaväkitoiminta, näin olen itsekin joutunut opettelemaan paljon uusia asioita kertoo Lehtimäki.

 

Teksti: Anne Seulanto
Kuvat: Anne Seulanto ja Saku Schildt