Siirry sisältöön

28.08.2020

MPK:n uudistunut toimintatapa vuoden 2020 alusta on nostanut reserviläiskouluttajien roolia merkittävästi. Lakimuutoksen mukanaan tuomat muutokset vaativat kurssitoiminnalta entistä enemmän kouluttajaosaamista ja MPK:n sisäisten toimintatapojen tuntemusta.

Reserviläiskouluttajien käyttö noudattaa Puolustusvoimien pitkäaikaista ”johtajat kouluttavat alaisensa” -linjaa.  Tätä toimintatapaa tukemassa MPK:n osaajat saavat niin kouluttaja- kuin substanssiosaamiseensa MPK:n kouluttajakoulutuksen ja koulutettavan aihepiirin täydennyskoulutuksessa. Syksyn 2020 aikana MPK tarjoaa useita kouluttajakoulutuksia. Piirin oman ja MPK:n keskitetyn kouluttajakoulutuksen avulla pyritään tarjoamaan viimeisin tieto ja osaaminen kustakin aihepiiristä.

Reserviläiskouluttajien sitoumukset on myös saatettu ajantasalle kevään 2020 aikana. Osaamisprofiilien päivittäminen helpottaa reserviläiskouluttajien tehtäviin nimeämistä ja tarvittavan lisäkoulutuksen tunnistamista.

MPK:n sotilaskouluttajien rooli on kasvanut myös Puolustusvoimien harjoituksissa. Käytännössä pätevöityneet kouluttajat toimivat niin Puolustusvoimien vapaaehtoisissa harjoituksissa ja kertausharjoituksissa kantahenkilökunnan rinnalla kouluttajatehtävissä. Hyvänä esimerkkinä tästä voidaan mainita paikallispuolustusharjoitukset, joissa esikuntatyöskentelyn kouluttajina toimivat meritoituneet MPK:n sitoutuneet kouluttajat. Myös epäsuoran tulen vapaaehtoinen Puolustusvoimien harjoitus kovapanosammuntoineen Santahaminassa elokuussa 2020 toteutettiin vapaaehtoisten sitoutuneiden kouluttajien voimin. Piiri on asettanut kuluneen vuoden aikana myös ase- ja ampuma-, johtamisjärjestelmä- ja sotilaspoliisikouluttajia Puolustusvoimien harjoituksiin.

MPK:n reserviläiskouluttajana toimiminen tarjoaa reserviläiselle erittäin hyvän mahdollisuuden jatkaa toimintaa vapaaehtoisen maanpuolustuksen parissa. Kouluttajana toimiminen on myös hyvä tapa ylläpitää ja erityisesti kehittää omaa sotilasammattitaitoa. Lisäksi ne henkilöt, joiden sodan ajan tehtävä liittyy joukkojen koulutukseen saavat arvokasta harjoittelua MPK:n kurssitoimintaan osallistumalla.

Kouluttajatoimintaan pääsy on tehty helpoksi. Kouluttajan oppimispolku kurssin apukouluttajasta kouluttajaksi, kurssijohtajaksi ja jopa harjoituksen johtajaksi on osa MPK:n ydintoimintaa. Kouluttajana reserviläisellä on mahdollisuus toimia edellä kuvatun kaltaisissa harjoituksissa osana Puolustusvoimien harjoitustoimintaa.

Lisätietoa kouluttajaksi pääsemisestä saat Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin valmiuspäälliköiltä. Jos ja kun kiinnostus heräsi niin lähetä mailia osoitteeseen etela-suomi@mpk.fi.

 

Tämän jutun kirjoittaja ja kuvanottaja, Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin valmiuspäällikkö Markus Häyhtiö toimi Kaartin jääkärirykmentin johtamassa kranaatinheittimistön vapaaehtoisessa harjoituksessa reserviläiskouluttajana.