Siirry sisältöön

FANNI 2019

13.08.2019

Lokakuussa järjestettävässä harjoituksessa toteutetaan neljä eri kurssia, jotka ovat Arjen turvallisuus, Selviytyminen maastossa, Henkinen kriisinkestävyys ja Vapaaehtoinen Pelastuspalvelu (VAPEPA) Ensihuolto. Kurssit tarjoavat osallistumismahdollisuuden yli sadalle naiselle.

ARJEN TURVALLISUUS
Tavoitteena on, että kurssin käytyään osallistuja tietää miten selviytyä yleisimmistä arjen häiriötilanteista ja osaa hyödyntää kotivaraa. Lisäksi hän osaa antaa hätäensiapua, tietää erilaisia alkusammutusvälineitä ja osaa käyttää niitä. Kurssin käytyään osallistuja tietää miten varautua etukäteen matkaan, ja tietää miten toimia poikkeustilanteissa matkoilla ollessa. Lisäksi osallistuja tietää miten käyttää kodin sähköisiä, verkkoon kytkettyjä laitteita turvallisesti. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: https://mpk.fi/koulutuskalenteri/koulutus/98406/

SELVIYTYMINEN MAASTOSSA
Kurssilla opitaan, miten luonnon raaka-aineita ja vettä voidaan hyödyntää turvallisesti osana luonnossa selviytymistä. Harjoittelemme tulentekoa ilman tulitikkuja tai muita sytyttimiä. Lisäksi tehdään tilapäismajoitus ja kerrataan keskeisiä retkeilijän taitoja mm. suunnistus. Mahdollisuuksien mukaan harjoitellaan vesistön ylitystä. Koulutuksen jälkeen kurssilainen osaa keskeiset taidot selviytyäkseen maastossa muutaman vuorokauden ja tietää tärkeimmät mukaan otettavat varusteet. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: https://mpk.fi/koulutuskalenteri/koulutus/98408/

HENKINEN KRIISINKESTÄVYYS
Koulutuksen jälkeen kurssilainen tunnistaa erilaisia yksilöllisiä käyttäytymistapoja kriisissä sekä osaa palauttaa mieleen oppimiaan taitoja ja toimia erilaisissa kriisitilanteissa auttajana. Lisäksi hän osaa analysoida tapahtunutta kriisitilanteen jälkeen. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: https://mpk.fi/koulutuskalenteri/koulutus/98409/

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU (VAPEPA) ENSIHUOLTO
Kurssin suoritettuaan kurssilainen tuntee Vapepan tehtävät ja osaa toimia ensihuollon tehtävissä erilaisissa häiriötilanteissa. Naisten Valmiusliitto ry on Vapaaehtoisen pelastuspalvelun jäsen. Koulutus antaa hyvät valmiudet lähteä mukaan toimintaan. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: https://mpk.fi/koulutuskalenteri/koulutus/98407/

Naisten valmiusliitto: www.naistenvalmiusliitto.fi
Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK): www.mpk.fi