Siirry sisältöön
Majuri Tomi Saikkonen

Majuri Tomi Saikkonen MPK Lounais-Suomen TALVI HUOVI23- harjoitusta valvomassa. Kuva: Pasi Lindroos

30.03.2023

Taistelijan peruskursseilla sotilaan päivitetyt perustaidot otetaan haltuun. Majuri Tomi Saikkonen Lounais-Suomen aluetoimistosta kuvailee taistelijan peruskursseja tehokkaaksi ja monipuoliseksi tavaksi kouluttaa yksittäisen sotilaan taitoja.

Omasta kokemuksesta käytäntöön

– Ajatus kurssista lähti liikkeelle vuonna 2020 kun mietin, miten massoja saisi tehokkaasti ja monipuolisesti koulutettua yksittäisen sotilaan taitojen näkökulmasta. Pohjaten omaan kokemukseen ja taustaan Porin prikaatin kriisinhallintakeskuksessa ajattelin, että rauhanturvaajille annettava matriisikoulutusrakenne ja osin jopa aihealueet soveltuvat erinomaisesti myös paikallisjoukoille.

Saikkonen kuvailee kuinka he ovat aluetoimistona laatineet yksittäisen paikallispataljoonan sotilaan koulutusvaatimukset, joista sitten aiheet ovat nousseet paikallispataljoonan taistelijakursseille.

– Jotta riittävät taidot voidaan todeta saavutetun, koulutetaan sisältö kursseilla 1–4. Kurssit eivät ole jatkumoita, vaan kursseille voi osallistua missä järjestyksessä tahansa. Kurssien käyminen kasvattaa suoraan paikallispataljoonan tai yksittäisen reserviläisen osaamista. Taustalla kurssiviikonlopun aikana piilo-opetustarkoituksena kulkee toimintakyvyn säilyttäminen ja fyysisen kunnon kasvattaminen taisteluvarustuksessa. Taistelija pääsee huomaamaan fyysisen kunnon tasonsa harjoituksen aikana.

Seitsemän taistelijan taitoa

Saikkonen kertoo, että kurssiviikonlopun aikana kyetään kouluttamaan seitsemän keskeistä sotilaan taitoa 2h 10 min koulutusrasteilla. Rastit noudattelevat seuraavaa perusrakennetta: Ase- ja ampumakoulutus, joka sisältää rynnäkkökiväärin käsittelyn sekä eriyhmäaseiden käsittelyn. Lääkintäkoulutus, joka käy monipuolisesti läpi toiminnan haavoittumisesta ensihoitopaikalle saakka.

Sotilaita taistelukoulutuksessa

Taistelukoulutuksessa kurssilaiset kertaavat puolustukseen ryhmittymisen periaatteita. Kuva: Pasi Lindroos

Pioneerikoulutus, joka sisältää miinat sekä panokset ja linnoittamisen perusteita. Räjähdekoulutuksessa kerrataan toiminta löydettäessä räjähde, jouduttaessa miinoitteeseen taikka erikoisjoukkoräjähteen vaikutuspiiriin.

Viestikoulutuksessa kerrataan elektronista suojautumista, kartanlukutaitoja ja käytetään arjenvälineitä sekä harjoitellaan radioiden käyttöä sekä viestin välittämistä. Partiointikoulutuksessa käydään läpi ajoneuvo- ja jalkapartion perusteita. Taistelukoulutuksessa kerrataan partion toimintaa hyökkäyksessä, puolustuksessa ja irtautumisissa.

– Jos kaikki rastit laitetaan jatkumoksi, niin taistelija saa koulutusta 28 erillisessä rastikoulutustapahtumassa. Tämä tarkoittaa reilu 60 h toimintaa. Sillä saa jo melkoisen paljon taistelijan taitoja vietyä eteenpäin!

Rastien sisällössä hyödynnetään viimeisimpiä koulutusvälineitä ml simulaattorit. Aiheet ovat pitkälti samoja, joita varusmiehille sekä rauhanturvaajille koulutetaan juuri nyt. Taistelija saa tietoihinsa ja taitoihinsa viimeisimmät opit. Onpa rasteilla myös hyödynnetty jo Ukrainasta saatuja oppejakin ja lisää tulee kurssien 3 ja 4 aikana.

Kouluttajat osaamispooleista

Saikkosen havaintona on ollut, että kouluttajia tulee saada lisää kouluttajakoulutukseen, jotta tulevilla kursseilla olisi riittävästi osaavia kouluttajia. Hän mainitsee, kuinka vapaaehtoisten kouluttajien sitoutuminen useampaan viikonloppuun on kuitenkin ollut erinomaista. 

Kouluttajat olemme rekrytoineet yhteistyössä MPK kanssa. Esitämme valmiuspäällikölle mistä osaamispoolista haluamme kouluttajia käyttöömme. Kun MPK on nimennyt kouluttajat, järjestämme heille vapaehtoisen harjoituksen. Puolustusvoimien kouluttajien johdolla MPK kouluttajat perehdytetään paikallispuolustuksen aiheisiin ja seuraavana vuonna MPK kouluttajat ovat kouluttaneet aiheet eteenpäin identtisinä sotilaallisen valmiuden (SOTVA) kursseilla.  

Reserviläisiä räjähdekoulutuksessa lumessa

Räjähdekoulutuksessa kerrataan toiminta löydettäessä räjähde. Kuva: Sari Mastromarino

Saikkonen visioi, että kurssiviikonlopuista voidaan tehdä modulaarisempia sen jälkeen, kun MPK:n kouluttajat on perehdytetty kurssien 1–4 sisältöihin. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että koulutuksille on mahdollista valita erikseen painotettavat teemat. Kurssien sisältöä voidaan myös hyödyntää suoraan joukkojen perustamisen aikaisessa koulutuksessa. Koulutuskortit, oppitunnit sekä sisällöt jäävät MPK käyttöön sekä toimivat myös joukko-osaston antamassa koulutuksessa. Kaikki koulutukset kyetään tarvittaessa kouluttamaan yhden viikon kertausharjoituksen aikana.  

Kiinnostuitko kurssista?

Paikallispuolustuskurssit ovat osa reservin koulutusjärjestelmää ja polku sodan ajan sijoitukseen. Henkilö, joka on suorittanut peruskurssin ja osallistunut MPK:n järjestämään ammuntaan voidaan sijoittaa paikallisjoukkoihin. 

Seuraava Paikallispuolustus – taistelijan peruskurssi 2 pidetään Säkylässä KEVÄT HUOVI23 – harjoituksen yhteydessä 5.-7.5.2023. Kurssi on avoin kaikille 18-vuotta täyttäneille.  

Kurssi löytyy myös ruotsinkielisenä: KEVÄT HUOVI23 Lokalförsvar – Soldatens Grundkurs 1  5.-7.5.2023 

Kirjoittaja: Sari Mastromarino
Kuvat: Pasi Lindroos ja Sari Mastromarino