Siirry sisältöön
Kouluttaja puhuttelee kurssilaisia

16.05.2024

På Utbildarkursen (MPK K1) får nya utbildare lära sig att planera och verkställa kurser. Kursen passar för alla som är intresserade av utbildarrollen, och målsättningen är att kursdeltagaren efter utbildningen har tillräckliga kunskaper och pedagogiska färdigheter relaterade till MPK:s utbildarlicens nivå 1 för att verka som utbildare för en grupp eller i ett enskilt ämne.

Under ett veckoslut i februari samlades på Malax övningsområde svenskspråkiga män och kvinnor som är intresserade av en utbildarroll på MPK:s kurser. Under veckoslutet övades planering och ledning av olika utbildningstyper, samt grunderna i att undervisa och utvecklas som utbildare. Till slut visade eleverna prov på sina kunskaper inom sina respektive intresseområden.

Som kursledare fungerade MPK Österbottens utbildningschef Kari Rönnqvist. Han berättar att utbildarproven var både till sitt innehåll och sin kvalitet väldigt engagerande. De handlade t.ex om olika variationer av lägereld under diverse förhållanden, hantering av pansarskott och handgranat samt kastövning.

Undervisningen ordnades som flerformsstudier. Den infattade en distansperiod samt ett veckoslut med närstudier. Efter en avslutad och godkänd kurs beviljades en MPK-utbildarlisens 1 och utbildarrättigheter på nivå 1 åt deltagarna. De nya utbildarna gjorde även utbildarförbindelse med MPK ifall de inte hade gjort det före utbildningen. I fortsättningen kan deltagarna fungera som hjälputbildare, och i och med växande erfarenhet som egentliga utbildare med ansvar för planering, förberedelser och verkställande av sitt eget utbildningsämne.

Från deltagare till utbildare

Deltagarna som söker sig till utbildarkurserna kan ha mycket olika bakgrund. En del har en lång erfarenhet som deltagare på olika MPK-utbildningar medan andra har färdiga kunskaper från sitt civilyrke eller från beväringstjänsten, och vågar hoppa direkt in i utbildaruppgifterna.

En kvinna skjuter med gevär mot tavlor

Bild: Annika Sandelin

Annika Sandelin var en av deltagarna på årets utbildarkurs. Med i MPK:s verksamhet har hon varit från år 2017. Det var hennes sportskytteintresse som gjorde att hon började söka sig till MPK:s kursutbud. Hon märkte snabbt att MPK erbjuder många intressanta kurser, där man har möjlighet att utvecklas.

– Det är helt okej att vara nybörjare och det finns nivåer som passar för alla. Jag kan stegvis bygga på mina kunskaper och vill jag utmana mig själv så hittar jag sådana möjligheter också. Det är intressant att lära sig mera om sig själv och hur man fungerar både psykiskt och fysiskt i olika situationer.

Sandelin sökte till utbildarkursen eftersom hon är intresserad av ledarskap och vill utvecklas som ledare inom MPK:s verksamhet.
– Jag vill också utbilda både barn och vuxna inom det civila i färdigheter som kan vara till nytta i kris. Jag vill vara med och bidra till ett starkt samhälle och civilförsvar.

24 -åriga John Wik deltog också på samma kurs. Wik lärde känna MPK:s verksamhet redan som tonåring när han började träna Krav Maga. Där träffade han aktiva MPK-utbildare som uppmuntrade honom att söka sig till utbildaruppgifter efter beväringstjänsten.

-Jag är en framåtsträvande person när det kommer till det som jag tycker om. Folk har sagt att jag är en bra utbildare i både det civila och i det gröna, vilket har motiverat mig att gå utbildarkursen. Men jag är inte färdig ännu, som mål är att jag ska gå de andra utbildarkurserna som finns så att jag kan ta större ansvar som utbildare.

Från utbildare till kursledare eller övningsledare

Till utbildarutbildningshelheten hör tre kurser som leder till MPK:s utbildarlicenser. En erfaren utbildare kan komplettera sina kunskaper genom att delta på MPK:s kursledarkurs och den landsomfattande övningsledarens specialkurs.

På Kursledarkursen (MPK K2) lär sig deltagarna leda MPK:s kurser som kursledare och att fungera som huvudutbildare på sina kurser. Utbildare som genomfört Övningsledarens specialkurs (MPK K3) kan däremot fungera som ledare för stora övningsveckoslut som innefattar ca. 200-300 personer och flera kurser.

Utbildarutbildningen innehåller tre kurser. Utbildarkurs, kursledarkurs och övningsledarkurs.

– MPK har alltid utrymme för och behov av nya utbildare eftersom verksamheten fortsätter att växa. MPK erbjuder en möjlighet att utvecklas som utbildare i en uppmuntrande miljö. Om du efter att ha deltagit på någon kurs känner att MPK:s verksamhet intresserar dig ännu mer, så anmäl dig med på utbildarkursen, råder Rönnqvist.

Sandelin håller med Rönnqvist. Hon rekommenderar MPK:s verksamhet både för vanliga deltagare och nya utbildare.

– I kursutbudet finns något som passar alla och som alla har nytta av.  Det kan handla om hemberedskap, hur man tar hand om sig i naturen, ledarskap, självförsvar, första hjälp eller fysiska aktiviteter. Är man inte intresserad av vapen eller skytte finns det alltså andra alternativ. Ett starkt civilt försvar är lika viktigt som det militära försvaret!

– I den här verksamheten kan man förbättra sina kunskaper i en trygg miljö. Utbildningarna passar åt alla som vill ha lite spänning i livet, uppmuntrar Wik.

 

Utbildarkurser ordnas på olika håll i Finland året runt. Kursen kan även genomföras som nätkurs.  Svenskspråkiga kurser ordnas tills vidare endast i Österbotten.

De aktuella kurserna hittas i MPK:s utbildningskalender MPK > Koulutuskalenteri.

 

Text: Rhea Nykvist
Intervjuer: Kari Rönnqvist